Bismillahirrahmanirrahim.
Allah-u ekber,
Allah-u ekber!
La ilahe illallahu Allah-u ekber,
Allah-u ekber ve lillahi’l hamd!

Allah’a hamd olsun! O ki kullarına yardım etti ve ordusuna zafer bahşedildi. O ki tüm müttefiklere karşı tek başına galip geldi.

Allah’tan başka ilah yoktur. O’ndan başkasına ibadet (kulluk) etmeyiz. Din yalnızca Allah içindir, her ne kadar kafirler hoşlanmasalar da. Salat ve selam, kendisinden sonra Peygamberin gelmeyeceği Peygamber efendimiz Muhammed (sav) üzerine olsun. Onun ailesi ve ashabına da selam olsun.

Bundan sonra;

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor;

“Hatırlayınız ki, bir zamanlar siz yeryüzünde ezilen, sayıca az bir gruptunuz, insanlar sizi kapıp götürecekler diye korkuyordunuz. Fakat şükredesiniz diye Allah size sığınak sağladı, helâl besinler sundu, sizi yardımı ile destekledi. ” (8:26)

İmanlı ve mücahid Afgan halkına,

Şeref ve özgürlük yolu üzerinde bulunan tüm mücahidlere,

Dünyadaki tüm Müslüman kardeş ve bacılara,

Mübarek bayram sebebiyle sizi tebrik eder; yüce Allah’tan ilerde yapacağınız kurban ibadetlerinizi ve kurbanlarınızı kabul buyurmasını niyaz ederim.

Mücahid halkım!

Sizler işgale karşı cihadınız ve esirgemediğiniz fedakarlıklarınızla, Allah’ın yardımıyla, Amerika’yı, Batılı müttefiklerini ve yerli işbirlikçilerinin hepsini mağlup ettiniz.

Onların tüm stratejilerinin, fiyaskoya dönen diplomatik çabaları, utanç ve zilletin yanı sıra etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Buna Amerika liderliğinde Galler’de toplanan NATO zirvesi, Afganistan’da seçimler adı altındaki son karalama ve İslam Emirliği’nin mücahitlerinin sürekli ilerlemesi, kendileri için başlı başına konuşan kanıtlardır.

Saygıdeğer yurttaşlarım!

Sizlerin artık, yabancıların çıkarlarına sadık olan ne tür niteliksiz şahısların, Amerikalılar tarafından, sizlere empoze edildiğinin farkına varmışsınızdır. Geçen (son) 13 yılda, işgalcilerin ve onların yerli destekçilerinin halka uyguladıkları astronomik boyuttaki zulümleri gördünüz. İşgalcilerin gölgesi altında yapılan, uzun süreçli ve çekişmeli seçim sürecinin, işgalcilerin her günün geçişi ile karşı karşıya kaldıkları kredibilite (güvenirliklerinin) kaybının geniş kapsamını tasvir etmiştir.

Önceden tahmin ettiğimiz gibi, dünya kamuoyu ve ülkenin erkekleri, seçim adı altında yapılanların, tanıtım ölçü sürecinin, insanları yanıltma amaçlı olduğunu fark ettiler.Afganların oyları bir tantanadan başka bir şey değildi.

Amerika, Afganistan’da kendi tarihlerinin uzun bir savaşına bulaşmıştır.Ordularında ve ekonomilerinde verdikleri astronomik kayıplar, Amerika’nın dünya çapında güven kaybı ve seviyelerinin düşüşleri, alçalmalarını bir göstergesidir. Beyaz Saray’ın gergin-perili hükümdarları, umutsuzluk halleri ile bu dezavantajlı savaşı kazanmaya çalışıyorlar. Ancak, onu kazanmak için tüm olanaklarını kaybetmişlerdir. Amerika’nın mücahidlere karşı mücadele etmeleri için hazırladığı yerli (Afgan) destekçileri iç çekişmeler sonucunda morallerini yitirdiler.

Mücahid Kardeşler!

Cihadi direnişten istenilen faydayı sağlayabilmek için ve düzenli bir şekilde düşmana cihad alanlarında giderek büyüyen bir baskı uygulamak için aşağıdaki önergeleri özümsemeniz gerekir:

Cihadın kanatları arasında beraberliğe odaklanın! Sıradan insanlarla iyi davranın! Onlara şefkat gösterin ve onlarla yakın ilişkiler kurun. Bu kitleler arasında desteği artırmak içindir. Allah’ın yardımının ek olarak, cihadi oluşumun olarak bütün zaferlerimiz; kitlelerin desteğinin bir ürünüdür. Yüce Allah, mübarek Peygambere şöyle buyurdu:

“[...]Allah sana kâfidir. O seni yardımı ile ve müminler aracılığı ile desteklemiştir.” (8:62)

Yukarıdaki ayetten zaferi elde etmek için Müslümanların desteğinin çok önemli olduğu çıkarılır. O kadar ki yüce Allah bunu özellikle mübarek peygamberine (Salat ve Selam onun üzerine olsun) ihsan etmiştir.

Bu nedenle, mücahidlerin ve insanların, cihadi planların uygulanmasında görüş ve eylem birliği olursa zaferlerin yörüngesi kesinlikle düşmanın üzerinde geniş bir etki bırakarak yükselecektir inşallah.

İşgalciler mağlubiyetle karşı karşıya geldiklerinden dolayı, Afgan halkı arasındaki onlar hizip, etnik köken, coğrafya ve dine dayalı olan çeşitli farklılıkları körükleme peşindeler.

Böylece Afgan halkından mağlubiyetin intikamını almak istiyorlar.

Bilinçli halkımız ve mücahitlerimiz birliklerini koruyarak, düşmanın bu komplosunu bozmaya çalışarak, Afgan Müslümanların birliklerine zarar verebilecek hareketlerden vazgeçmelidirler.

İşgalci Amerika ve müttefiklerine karşı cihadımızın hedefinde Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak, İslam sistemini hakim kılmak, işgale son vererek, ayrımcılık yapmadan, acı çeken halkımızı refaha kavuşturmak vardır.Bu nedenle mücahidler, yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleşmesini ve uygulamasını sağlamak için bir şekilde kendi programlarını hazırlamak zorundadırlar.

Cihadı ve askeri faaliyetlerinizi, cihadi kanadı güçlendirecek şekilde genel zaferi kazanma hedefiyle sürdürün. Amerikanların ve yerel destekçilerinin ve askeri saflarına mücahitleri sızdırma ve yüksek güvenlik personellerini çekme (kendi safımıza manasında) işlerine öncelik verin. Sızma işini yapan mücahitlere, ailelerine ve çocuklarına özellikle dikkat edin. Düşmanın saflarını terk edenlerin güvenliğini sağlamanın yanında, onlar için olanaklı onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayın.

İslam Emirliği askeri faaliyetleri ve dünyanın güvenilir taraflar ile olumlu ilişkilerinin aracılığıyla, yüce amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. (Emirlik) Mesajını kendi medyası ve siyasi bürosu aracılığıyla dünya kamuoyuna iletmiştir. Söylenmesi gerektiği üzere, bütün yabancı ve yerli taraflarla olan temas ve ilişkiler Afganistan İslam Emirliği siyasi bürosu yönetimi altındadır.

(Bunun dışında) hiçbir varlık ve kişi, yerli yada yabancı, siyasi kesim veya kişilerle Afganistan İslami Emirliği temsilci sıfatı ile iletişime girme hakkına sahip değildir.

Amerikalıların, ülkemiz ve meselemiz hakkında hala süregelen mantıksız tavrından ayrı olarak dünya çapında diğer taraflar davamızın meşrutiyetini ve doğruluğunu kavramış durumdalar. İslam Emirliği’nin dinini ve ülkesini savunmak için silaha sarılmaya mecbur kaldığına aydınlandılar (anladılar). Bu (İslami Emirliğin) meşru hakkıdır.

Amerikanın hala kararlıca kirli hedeflerine elde etme amacıyla bize iftiralar atma kampanyası olsa da, bunlara ancak Amerika´ya bağlı çevreler inanıyor. İşgale son vermek ve güçlü bir İslam egemenliği kurmak için her yönlü askeri ve siyasi çabalarımızı meşru davamızı savunma yoluyla giderek genişletmeye devam edeceğiz. Halkın güvenliği ve rahatı bu çabaların en temel amaçlarıdır. Bu hedeflerimize Yüce Allah’ın yardımıyla, Müslümanların özverili çalışmaları ve fedakarlıklarıyla ulaşacağız. İlerleyen yolumuzda, Allah’a güvenip, O’nun yardımını arıyoruz.

Filistin halkının Ramazan ve Şevval aylarında gösterdiği benzersiz direniş ve kazandığı zafer tüm Müslümanlar için gurur sebebidir.

Yüce Allah´tan onları daima birlik ve beraberlik içinde tutmasını ve onları daima muzaffer kılmasını diliyorum.

Amerika’nın İslam dünyasına sürekli tekrarlanan müdahaleleri Amerika’nın yanlış bir politika izlemesinin sonucudur ve her zaman tüm tarafları büyük zarara sokmaktadır.

Bu fırsatı kullanarak, Müslümanlara bu bayram günlerinde ve kurban kesimlerinde ihtiyaç sahibi ve sefil vatandaşları, mücahitleri, mültecileri, şehit ve mahkum ailelerini, yetimleri ve dul kadınları, sığırların kesildiği bu hayırlı bayram günlerinde, yardım dağıtımı yapılma sırasında ve sevinç içinde bayram günlerini geçirebilmeleri için, mümkün olduğunca onlara yardımda bulunun.

Birçok hamilerin (hayırseverlerin), geçmişte bu uğurda yardımlarını sunduğu için ve bunu hala yapmaya devam ettiklerinden dolayı, ben onların hepsine teşekkür ediyorum, ve onlara Allah´tan (Subhanehu ve Teala) kendilerine bol nimet ihsan etmesini diliyorum.

Son olarak;mücahitlerin son zaferlerini tebrik ediyorum, aynı zamanda sizleri hayırlı bayramın vesilesi ile kutluyorum. Yüce Allah bu bayramı, Afganistan’a ve tüm İslam alemine, rahat ve esenlik içinde bir bayram eylesin, ve ezilen dünya Müslümanlarını zulümden ve saldırgan zorbaların ellerinden kurtarsın.

Selam üzerinize olsun.

İslam’ın Hizmetçisi Müminlerin Emiri Mücahid Molla Muhammed Ömer

1435/12/8 2014/10/2
Metnin İngilizcesi:Message of Amir-ul-Momineen, Mullah Mohammad Omar Mujahid

Metnin Arapçası: بيان أمير المؤمنين الملا محمد عمر

Ümmet-i İslam