[​IMG]
Ahmed Cevdet Paşa - Kısas-ı Enbiya ve Tarih-i Hulefa (6 Cilt) İndir​

[​IMG]
Cevdet Paşa'nın daha çok eğitim ve öğretim amacıyla kaleme aldığı "Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa" adlı eserinde; Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kadar gelip geçen peygamberlerin kıssalarından İslam Dini'nin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber'in hayatından, diğer Türk - İslam devletlerinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden söz eder.Eser 6 ciltten oluşmaktadır.​