1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Allah'tan Başkası Adına Yemin Etmek

Konu, 'Kuran ve Sünneti Anlamanın Önündeki Engeller' kısmında Ebu & Dücane tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu & Dücane

  Ebu & Dücane Misafir

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  Unutmayınız ki tevhidi gerçekleştirmek bir iki kelimenin telafuzu ile olmaz.Tevhidi gerçekleştirmenin birçok şartları ve yolları vardır. Bu şartlardan birisi de, şirk ifade eden sözler söylemekten ve Allah'dan başkası adına yemin etmekten kaçınmaktır.

  Unutmayalım ki Allah'dan başkası adına yemin eden bir kimse tehlikeli bir günah işlemiş ve Allah’a ortak koşmuştur. Bunun içindir ki Allah resulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

  “ … Sabit ibn Dahhak şöyle demiştir : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim İslam milletinden – yani, İslam dininin yemin şeklinden başka bir yemin şekliyle yemin ederse – söylediği o din sahibi gibidir… “ BUHARİ : 14.C.6533.S – TİRMİZİ : 3.C.1583.N

  “ … Sa’d bin Ubade r.a dan.İbni Ömer, bir adamın “ Kabe hakkı için hayır “ dediğini işitince şöyle dedi : " Allah'dan başkası adına yemin edilmez “ ben Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle buyurmuşlardır : " Allah'dan başkası adına yemin eden kafir ya da müşrik olmuştur." TİRMİZİ : 3.C.1574.N – AHMED : 2 / 125 – HAKİM : 1 / 65 – BEĞAVİ Ş.SÜNNE : 10 / 7

  “ … Ebu Hureyre r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : ” Kim yemin eder ve yemininde Latt ve Uzza hakkı için derse, hemen “ la ilahe illallah “ desin. “
  BUHARİ : 10.C.4805.S

  “ … Bize Abdullah ibn Mesleme, Mâlik'ten; o da Nâfi'den ; o da Abdullah ibn Umer'den şöyle tahdîs etti : Rasûlullah s.a.v Umer ibnu'l-Hattâb'a yetişti. Umer bir kaafile içinde ilerliyor ve babası ile yemîn ediyordu. Rasûlullah : Dikkat edin ! Muhakkak ki, Allah sizleri babalarınızla yemîn etmenizden nehiy buyuruyor. Artık kim yemîn edecekse, Allah adiyle yemîn etsin yâhud da sussun ! " buyurdu. “
  BUHARİ : 14.C.6528.S

  “ … Resulullah s.a.v buyurdular ki : ” Allah’tan başkası adına yemin eden şirke düşer. “ AHMED : 1 / 47

  " … Ve yine şöyle buyurur Allah resulü s.a.v : Ne babalarınız, ne anneleriniz ve ne de ( şirk koşulan ) ortaklar adına yemin edin. Ancak Allah adına yemin edin. Ve ancak doğru söylediğinizde Allah adına yemin edin." EBU DAVUD

  Dolayısıyla ne Peygamber üzerine , ne veli veya salihler üzerine, ne Kâbe üzerine, ne şeref ve hayat üzerine ve ne de ana baba üzerine yemin etmek asla caiz değildir.

  Yemin, ancak Allah adına, O'nun isimleri ve sıfatları üzerine edilir. Kim Allah'dan başkası üzerine yemin ederse tevbe etmesi ve bunu bir daha yapmaması gerekir.

  “ … Sa'd ibni Ebi Vakkâs radıyallahu anh şunu rivayet eder : " Bazı konuları konuşuyorduk. Ben, cahiliyyeden yeni dönmüştüm. Lât ve Uzza adına yemin ettim. Rasulullah s.a.v'in sahabileri bana şöyle dedi : " Ne kötü söz söyledin. Rasulullah s.a.v'e git ve O'na bunu haber ver. Çünkü biz senin kafir olduğunu görüyoruz “ Ben de Rasulullah s.a.v'e gittim ve durumu ona haber verdim. Bana şöyle dedi : " Üç kez, " Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu – Yani, Allah'dan başka ilah yoktur, O tektir ve ortağı yoktur " de, Üç kere şeytan'dan Allah'a sığın ve sol tarafına üç kez tükür ve bir daha da bunu yapma." NESEİ
  ....................................................................................

  Meclis yemini:

  “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim…”

  memur Yemini :

  "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâkî insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

  asker yemini:

  Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyliyeceğime namusum üzerine andiçerim.

  okullarda her sabah koro halinde okutulan and:

  Türküm, doğruyum, çalışkanım,

  İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

  yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

  Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

  Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe

  durmadan yürüyeceğime ant içerim.

  Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

  "Ne mutlu Türküm diyene!"

  ...................................................................................

  Allah'tan Başkası Adına Yemin Etmek

  Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduguna
  göre, Peygamber -sav- söyle buyurmustur:
  "Süphesiz ki Allah Teâlâ atalarınız adına yemîn etmenizi size yasaklar.Kim, yemîn
  etmek isterse, Allah'ın adına yemîn etsin ya da sussun."(1)

  Bureyde'den -ra- rivâyet olunduguna göre,Rasûlullah sav- söyle buyurmustur:
  "Kim, emânet (Allah'ın emâneti) üzerine yemîn ederse, bizden (bizim yolumuzu -
  sünnetimizi- örnek alanlardan) degildir."(2)

  ibn-i Ömer'den -ra- rivâyet olunduguna göre o,bir adamı söyle derken isitmistir:
  "Kâbe'ye yemîn olsun ki hayır."
  Bunun üzerine ibn-i Ömer ona söyle dedi:
  - Allah'tan baskası adına yemîn etme! Zirâ ben, Rasûlullah -sav-'i söyle derken isittim:
  - Kim, Allah'tan baskası adına yemîn ederse, kâfir veya sirk kosmus olur."(3)

  Konunun Açıklaması:

  Yaratılan bir seyin adına yemîn etmek, ona tazim göstermektir. Bu sebeple Allah'tan
  baskası adına yemîn etmek, câiz degildir.Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-,
  Allah'tan baskası adına yemîn etmeyi, sirk saymıstır. Çünkü -lafızla da olsa-, Allah'tan
  baskası adına yemîn etmek, tazimde Allah'tan baskasını, Allah'a denk tutmayı içerir.
  Dolayısıyla bundan sakınmak ve bunu söyleyeni ikâz etmek gerekir.

  Konudan Çıkarılan Hükümler:

  1. Allah'tan baskası adına yemîn etmek, haramdır ve en büyük günah sayılan sirkin
  küçügüdür.
  2. Peygamber,Kâbe, seref ve hayat gibi yaratılanlar üzerine yemîn etmek, haramdır.
  3. Allah'tan veya O'nun isimlerinde veyahut da O'nun sıfatlarından baska sey
  üzerine yemîn etmek, câiz degildir.

  KAYNAKLAR:

  (1): Buhârî; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 6270. Müslim; "Eymân", hadis no: 1646. Tirmizî; "Nuzûr ve Eymân",
  hadis no: 1534. Nesâî; "Eymân ve Nuzûr, hadis no: 3766. Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3249.
  0bn-i Mâce; "Keffârât", hadis no: 2094. Ahmed; 2/70. Mâlik; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 1037. Dârimî;
  "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 2341

  (2): Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3253. Ahmed; 5/352. Nevevî: "0snâdı sahihtir" demistir.
  Elbânî, "Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 6203'de "hadis sahihtir" demistir.

  (3): Buhârî; "Edeb", hadis no: 5757. Müslim; "Eymân", hadis no: 1646. Tirmizî; "Nuzûr ve Eymân", hadis no:
  1535. Ebu Dâvud; "Eymân ve Nuzûr", hadis no: 3251. 0bn-i Mâce; "Keffârât", hadis no: 2094. Ahmed; 2/69.
  Mâlik; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 1037.Nesâî; Dârimî; "Nuzûr ve Eymân", hadis no: 2341. Elbânî, "Sahîhu'l-
  Câmi'; hadis no: 6204'de "hadis sahihtir" demistir.
  ....................................................................................

  Konya Çumra’da İbrahim Çelik ile Pınar Çelik arasında devam eden bir davada şahitlik yapmak üzere mahkemeye gelen Konya Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emrah Akdemir, yemin konusunda hâkim İsmail Akay ile tartışınca kendini bir anda cezaevinde buldu.

  “BEN ALLAH’TAN BAŞKASI ADINA YEMİN ETMEM”

  Olay önceki gün 15.00 sularında Çumra Asliye Ceza Mahkemesi dava salonunda yaşandı. Davanın taraflarından İbrahim Çelik’in tanıdığı olan üniversite öğrencisi Emrah Akdemir, davada şahitlik yapmak üzere mahkemeye geldi. Davanın hakimi İsmail Akay, Emrah Akdemir’e “Konuyla ilgili olarak yalan söylemeyeceğine namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin” şeklinde soru yöneltti. Üniversite öğrencisi Akdemir de hakim Akay’a, “Ben dini inancım gereği sadece Allah’ı şahit tutarım” cevabını verdi. Bu cevaba sinirlenen Akay’ın, Emrah Akdemir’e “Siz ne biçim insanlarsınız, anlamakta zorlanıyorum” dediği iddia edildi. Akdemir’in Allah’ın adına yemin edebileceği konusundaki ısrarı üzerine, hakimin sadece şahitliği geri çevirmesi gerekirken, adliye polisini duruşma salonuna çağırdığı öğrenildi.

  ŞAHİTLİĞE GELDİ, KENDİNİ CEZAEVİNDE BULDU!

  Duruşma salonuna gelen adliye polislerine talimat veren hakim Akay, Akdemir’i gözaltına aldırdı.

  Akdemir’in daha sonra tutuklanarak Konya E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Bir davada sadece şahitlik yapmak üzere mahkemeye gelen Emrah Akdemir tutuklanmanın şokunu yaşarken, geceyi cezaevinde gecirdi...
  1231162_212273908955876_1531322727_n.jpg
 2. farkındayız

  farkındayız Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Guncel
 3. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bu konu altına sorulan sorular ve ilgili mesajlar kaldırılmıştır.

  Forumda sorular için bölümler mevcuddur, yerine açılmayan konular silinecektir. Lütfen emeklerinizi zâyi etmeyin, bir konu okurken aklınıza gelen soruyu hemen altına yazmayın, soru cevab bölümlerine açınız.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş