1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Cenaze Namazı İle İlgili Konular

Konu, 'Namaz' kısmında Muaz ibni Cebel tarafından paylaşıldı.

 1. Muaz ibni Cebel

  Muaz ibni Cebel İyi Bilinen Üye Üye

  Cenaze Namazı İle İlgili Konular

  (1) Cenaze Namazında Cenaze Erkek İse Baş Tarafında Kadın İse Orta tarafında Durulur

  (458) Ebu Galib el-Hayyat şöyle dedi:
  “Enes bin Malik (Radiyallahu Anh)’ı bir kimsenin cenaze namazını kılarken gördüm. Cenazenin başı hizasında diğer rivayette, başı tarafında durdu. Cenazeyi kaldırıp götürdüklerinde, Kureyş veya Ensar’dan bir kadının cenazesi getirildi. Enes (Radiyallahu Anh)’a:
  −Ya Eba Hamza! Bu falancanın kızı falandır; onun cenaze namazını kılsan, denildi. Enes (Radiyallahu Anh) onun cenazesini kıldırdı ve onun orta tarafında durdu. Diğer rivayette, onun beli hizasında durdu. Cenazenin üzerinde yeşil bir örtü vardı. O anda aramızda el-Âlâ bin Ziyâd el-Adevi bulunuyordu Enes (Radiyallahu Anh)’ın erkek ve kadına cenaze namazı kıldırırken değişik yerlerde duruşunu gördü ve:
  −Ya Eba Hamza, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cenaze namazını kıldırırken bu şekilde senin erkeğe durduğun gibi ve kadına durduğun gibi mi dururdu? dedi. Enes (Radiyallahu Anh):
  −Evet dedi. El-Âlâ bize dönerek bu ameli ezberleyin dedi.”
  Ahmed (13112) Ebu Davud (3194) Tirmizi (1034) İbni Mace (1494) Tayalisi (2149) Albânî (138 139 Cenâiz) İbni Ebi Şeybe (3/195)
  (459) Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nifaslı iken ölen Ümmü Ka’b’ın cenaze namazını Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında kıldım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun cenaze namazını kılarken orta tarafında durdu.”
  Müslim (964/87) Buhari (1253) Ebu Davud (3195) Nesei (391) Tirmizi (1035) İbni Mace (1493) İbni Hibban (3067) Ahmed (5/1419) İbnu’l-Carûd (544)
  (2) Cenaze Namazında Tekbirle Beraber Elleri Kaldırma

  (460) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir cenazeye namaz kılmak için tekbir aldı ve ilk tekbirde ellerini kaldırdı. Sonra sağ elini sol elinin üzerine koydu.”
  Albânî (147 el-Cenâiz) Tirmizi (1077) Darekutni (2/75) Beyhaki (4/38)
  (3) Cenaze Namazı İçin Tekbirler

  (461) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir cenaze üzerine namaz kıldı, ona dört kere tekbir aldı ve bir kere selam verdi.
  Darekutni (2/72) Hâkim (1/360) Albânî (163 Cenâiz)
  (4) Cenaze Namazının Kıraati

  (462) Ebu Umâme (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Cenaze üzerine kılınan namazda sünnet, birinci tekbirle beraber sırri (içinden) olarak Ümmü’l-Kur’an’ı okumak ondan sonra üç kere tekbir almak ve sonunda selam vermektir.”
  Nesei (1988) İbni Hazm (5/129 el-Muhalla) Albânî (141 el-Cenâiz)
  (5) Cenaze Namazını Kılma Şekli

  (463) Ebu Umâme bin Sehl (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Cenaze üzerine kılınan namazda sünnet, İmam tekbir alır. İlk tekbirden sonra o içinden sırrı olarak Fatihatu’l-Kitabı okur. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e selâtu selam getirir. Bundan sonraki üç tekbirde de cenazeye ihlâsla dua eder. Bunlarda kıraatten bir şeyi yapmaz. Sonra sağına döndüğü vakit içinden gizlice selam verir. İmamın arkasındaki kimselerin de imamın yaptığının aynısını yapması sünnettir.”
  İbnu’l-Carûd (540) Beyhaki (4/39) Abdurrezzak (6428) Albânî (155 el-Cenâiz)
  (6) Canaze Namazında Cenaze İçin Dua

  (464) Avf bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir cenaze üzerine namaz kıldırdı. Onun duasından şunları ezberledim:
  ‘Allahummağfir Lehu Verhamhu Ve Âfihî Vağfu Anhu Ve Ekrim Nuzulehû Ve Vessiğ Mudhalehu Vağsilhu Bilmâi Vesselci Vel-beredi Ve Nakkihî Minel Hatâyâ Kemâ Nakkayte’s-Sevbe’l-Ebyada Mineddenesi Ve Ebdilhu Daren Hayran Min Dârihi Ve Ehlen Hayran Min Ehlihi Ve Zevcen Hayran Min Zevcihi Ve Edhilhu Cennete Ve Eizhu Min Azabilkabri Ev Ve Min Azâbinnâri’ dedi.”
  Ravi, Avf bin Malik:
  “Bu duayı işitince keşke bu ölünün yerinde ben olsaydım diye temenni ettim dedi.”
  Müslim (963/85) Nesei (62) Tirmizi (1025) İbni Mace (1500) İbnu’l-Carûd (538) Beyhaki (4/40) Tayalisi (999) Begavi (1395) Tabarani (18/76 Mucemu’l-Kebir) İbni Hibban (3075) İbni Ebi Şeybe (3/176) Ahmed (6/2328) Albânî (157 el-Cenâiz)
  (465) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir ölü üzerine cenaze namazı kılduğu zaman, ona:
  ‘Allahummeğfir Li Hayyınâ Ve Meyyitinâ Ve Şâhidinâ Ve Gâibinâ Ve Sagîrinâ Ve Kebîrinâ Ve Zekerinâ Ve Ünsânâ. Allahumme! Men Ehyeytehu Minna Fe Ehyihi Ale’l-İslam Ve Men Teveffeytehu Minna Fe Teveffehu Ale’l-İman. Allahumme! Lâ Tahrimnâ Ecrehu Ve Lâ Tudillenâ Bağdehu’ şeklinde dua ediyordu.”
  İbni Mace (1498) Ebu Davud (2201) Tirmizi (1024) İbni Hibban (757 el-Mevarid) Beyhaki (2/41) Albânî (157 el-Cenaiz)
  (7) Selamla Cenaze Namazından Çıkış

  (466) Abdullah bin Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Üç haslet var ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onları yapardı insanlar terk etti. Birincisi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda selam verdiği gibi cenaze üzerine kıldığı namazda da selam verirdi.”
  Beyhaki (4/43) Albânî (162 el-Cenâiz)
  (8) Talim İçin Bazen Cenaze Namazında Kıraati Cehri Yapmak Caizdir

  (467) Talha bin Abdullah bin Avf şöyle dedi:
  “İbni Abbas (Radiyallahu Anh)’ın arkasında bir cenaze namazı kıldım. İbni Abbas (Radiyallahu Anh), Fatiha Suresi’ni okudu ve onu cehri yapıp bize işittirdi. Namazdan çıkınca elini tuttum ve Fatihayı cehri okumasını sordum. İbni Abbas (Radiyallahu Anh):
  −‘O sünnet ve haktır’ dedi.”
  İbni Hibban (3071) Buhari (1256) Ebu Davud (3198) Nesei (1986) Tirmizi (1027) İbnu’l-Carûd (537) Darekutni (2/38) Hakim (1/358) Beyhaki (4/37) Begavi (1494) Tayalisi (2741)
  (9) Gerektiğinde Mescidde Cenaze Namazı Kılmak Caizdir

  (468) Abdullah bin Zübeyr’in oğlu Abbad şöyle dedi:
  “Aişe (Radiyallahu Anha), Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’ın cenaze namazını kılmak için cenazesinin mescide uğratılmasını emretti. İnsanlardan bazısı bu hususta kendisine itiraz edince, Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  −İnsanlar ne de çabuk unutuyorlar! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Sehl bin Beydâ (Radiyallahu Anh)’ın cenazesini mescidden başka yerde kılmamıştı.”
  Müslim (973/99-100) Ebu Davud (3189) Nesei (1966) Tirmizi (1033) İbni Mace (1518) İbni Hibban (3065) Ahmed (6/79)
  (10) Gerektiğinde Kabir Üzerine Cenaze Namazı Kılmak Caizdir

  (469) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Siyah bir adam yahut siyah bir kadın mescidi süpürürdü, vefat etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu sordu. Sahabeler:
  −O öldü dediler. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bana onu bana bildirmeli değil miydiniz? o adamın yahut kadının kabrini bana gösterin’ buyurdu. Müteakiben onun kabrine geldi ve üzerine namaz kıldı.”
  Buhari (551)
  (470) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kabre geldi, orada bulunanlar:
  −Bu mevta dün gece gömüldü dediler. İbni Abbas (Radiyallahu Anh):
  Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arkasında saf olduk sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onun cenaze namazını kıldırdı dedi.”
  Buhari (1250) Müslim (954/68) Ebu Davud (3196) Nesei (2022) Tirmizi (1037) İbni Mace (1530) Darekutni (2/76) Beyhaki (4/45) İbni Hibban (3085) Ahmed (1/46)
  (11) Tevhid Ehli Kimselerin Namazı Cenazeye Fayda Verir

  (471) İbni Abbas (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “...Öyle ise cenazeyi çıkarınız. Zira ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim:
  ‘Herhangi bir müslüman ölür ve onun cenaze namazını Allah’a şirk koşmayan kırk kişi kılarsa onların cenaze için yaptıkları dualarını Allah mutlaka kabul buyurur’ buyuruyordu.”
  Müslim (948/59) Ebu Davud (3170) İbni Mace (1489) İbni Hibban (3082) Tabarani (12158 Mucemu’l-Kebir) Ahmed (1/277)
  (12) Gıyabî Cenaze Namazı Kılma

  (472) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu gün Habeş’ten salih bir adam vefât etti. Gelin onun cenaze namazını kılın’ buyurdu. Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh):
  −Namaz için saf olduk, bizler saflar halinde dizili iken Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geçip Necâşî’nin cenaze namazını kıldırdı.”
  Buhari (1243) Müslim (952/65) Nesei (1969) Abdurrezzak (6406) Beyhaki (4/50) Tayalisi (1681) İbni Ebi Şeybe (3/241/7) İbni Hibban (3097) Ahmed (3/295) Albânî (727 İrva)
  (473) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Necâşî’nin vefatını o öldüğü gün insanlara haber verdi. Müteakiben insanları musallâya çıkartıp dört tekbir alarak cenaze namazını kıldırdı.”
  Müslim (951/62) Buhari (1182) Malik (1/226) Ebu Davud (3204) Nesei (1979) İbni Hibban (3068) Ahmed (2/438)
  (13) Kadınların Cenaze Namazı Kılmasının Caizliği

  (474) Abdullah bin Zübeyr’in oğlu Abbad şöyle dedi:
  “Aişe (Radiyallahu Anha) Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’ın cenaze namazını kılmak için cenazesinin mescide uğratılmasını emretti...”
  Müslim (973/99) Ebu Davud (3189) Nesei (1966) Tirmizi (1033) İbni Mace (1518) İbni Hibban (3065) Ahmed (6/79)
  (14) Cenazeyi Teşcî Etmenin Fazileti

  Teşcî: Cenaze, yıkanmasından defnine kadar bütün şerî yükümlülükleri yerine getirmektir.
  (475) Amir bin Sa’d babası Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’den rivayet ederek şöyle demiştir:
  Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh), İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’ın yanında oturuyor iken, oraya maksure sahibi Habbab (Radiyallahu Anh) geldi ve şöyle dedi:
  −Ey Ömer’in oğlu Abdullah! Ebu Hureyre’nin dediği şeyi işitiyor musun, Ebu Hureyre, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i:
  ‘Herkim cenaze ile beraber ölü evinden çıkar ve onun üzerine cenaze namazını kılar sonra da defnedilene kadar cenazeyi takıp ederse ona her biri Uhud dağı büyüklüğünde iki kîrât ecir vardır. Kim de cenaze namazını kılar sonra dönerse ona da Uhud dağı büyüklüğü bir kîrât ecir vardır.’ Bunun üzerine İbni Ömer (Radiyallahu Anh), Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’ın bu hadisini sormak ve Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ne dediğini öğrendikten sonra gelip kendisine haber vermek üzere Habbab’ı Aişe (Radiyallahu Anh)’ya gönderdi. Sonra İbni Ömer (Radiyallahu Anh) mescidin çakıl taşlarından alıp elinin içinde evirip çevirmeye başladı. Nihayet Habbab geldi ve İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’a Aişe (Radiyallahu Anha)’nın: Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) doğru söylemiştir, dediğini bildirdi. Bunun üzerine İbni Ömer (Radiyallahu Anh) elindeki çakılları yere attı sonra da:
  −Vallahi biz birçok kîrâtı kaçırdık dedi.”
  Müslim (945/56) Buhari (1248) Ebu Davud (3169) Nesei (1996) İbni Hibban (3079)
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Gıyabi Cenaze Namazı;

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  İlim ehlinin bu konudaki tercihli görüşü şudur:

  "Gıyâbî cenaze namazı, cenaze namazı kılınmayan kimseden başkası için meşrû değildir."

  Örneğin: Kâfir bir ülkede vefat eden ve hiç kimse tarafından cenaze namazı kılınmayan kimsenin cenaze namazının kılınması gerekir.

  Cenaze namazı kılınan kimseye gelince, doğru olan görüşe göre bu kimsenin gıyâbî cenaze namazının kılınması meşrû değildir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde Necâşî'nin kıssası dışında bir şey gelmemiştir. Necâşî vefat ettiğinde ise kendi ülkesinde onun cenaze namazı kılınmamıştı. Bunun içindir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine'de onun gıyâbî cenaze namazını kıldırmıştır.

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in devrinde nice ileri gelenler ve devlet başkanları öldüğü halde Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in onların gıyâbî cenaze namazlarını kıldırdığına dâir hiçbir şey nakledilmemiştir.

  Bazı ilim ehli bu konuda şöyle demiştir:

  "İslâm dînine malı veya ilmi ile faydalı olmuş birisi vefat etmişse, onun gıyâbî cenaze namazı kılınır. Böyle olmayan kimsenin ise gıyâbî cenaze namazı kılınmaz."

  Bazı ilim ehli ise şöyle demiştir:

  "Bir kimsenin gıyâbî cenaze namazı kayıtsız-şartsız kılınır."

  Fakat bu, en zayıf görüştür.


  Muhammed B. Salih El-Useymîn; "Cenaze Ile Ilgili Yetmiş Hüküm", S: 9.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş