1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Duyuru Darul Kitap Islam Ansiklopedisi V2 (indir)

Konu, 'İslami Kütüphane' kısmında Melhame-i kübra tarafından paylaşıldı.

 1. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

    
  Yapımcının Açıklaması :
  DarulKitap İslam Ansiklopedisi’nin 2. versiyonunu çıkartmamızı nasip eden Allah’a hamdolsun, O’nun Rasulü’ne selam olsun. İlk versiyondan sonra 300 yeni kitap eklenip değerli kardeşlerimizin bildirdiği birçok hataların bu versiyonda düzeltilmiş olmasına rağmen yine de inanıyoruz ki bundan sonraki versiyonlar bu versiyonu ikmal edeceklerdir.

  Ansiklopedi’nin içerisindeki yazıların tümünü onaylıyor, doğruluğunu iddia ediyor değiliz. Mutlak doğru, vahiyle sınırlıdır. Kur’an ve sahih Sünnetin dışında her görüş tartışılabilir düşüncesindeyiz. Büyük bir Arşiv niteliği taşıyan bu Ansiklopedi, tüm okurlarına Kur’an ve sahih Sünnete uygun olan bilgileri alma, hataları ayıklama ve aynı zamanda yanlış kabul ettikleri görüşleri de tanıma fırsatı sunmaktadır. Bunun içindir ki, yazarın veya yayıncının hatalarından ve yayımlanan eserlerin içeriğinden sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

  Ansiklopedi, değişik yazarların çeşitli eserlerinden derlendiği için, Ansiklopedinin içerisinde farklı görüşler, hatta birbirine zıt fikirler bulunabilir. Bu da araştırmacıya, bazı şeyleri zıddıyla bilmenin de bazen faydalı olabileceğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Amacımız dinini öğrenmek isteyen herkesin, değişik ekollerin kitaplarından yararlanarak İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmesine vesile olmaktır. Mü’minler sözü dinlerler ve en doğrusuna uyarlar. Ansiklopedi’nin içerisinde yanlış görüşlerin olduğuna inansanız bile şunu unutmayın ki doğru yolda olan kimseye, sapıtanın sapıklığı zarar vermez.

  DARULKİTAP KİTAP LİSTESİ

  KURAN

  Kur’an Öğretimi
  Tecvid Öğretimi – Necmettin Uzun
  Kur’an Arapça Metni
  Kur’an Latin Alfabesi

  ▬Kur’an ile başlayan kitaplar
  Kur’an Dili ve Retoriği
  Kur’an İlimleri
  Kur’an İlimleri ve Tefsir Istılahları
  Kur’an İlimleri-Sabuni
  Kur’an Kıssalarına Giriş
  Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler
  Kur’an Öğretisi
  Kur’an Tefsirinde Yöntem
  Kur’an Tefsirlerinde Bid’at ve Hurafeler
  Kur’an Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak
  Kur’an Bilimi
  Kur’an Coğrafyası
  Kur’an Dersleri
  Kur’an Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan,
  Kur’an Işığında Hoşgörü ve Şiddet
  Kur’an Işığında Mucize ve Peygamber
  Kur’an Işığında Reenkarnasyon
  Kur’an Kıssaları
  Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik
  Kur’an Niçin İndirildi
  Kur’an Okumaları
  Kur’an ve Ekoloji
  Kur’an ve Hadis Işğında Gaybtan Haberler
  Kur’an ve Hadislere Göre Cinler ve Büyü
  Kur’an ve Hadislere Göre Şeytan
  Kur’an ve Hayat
  Kur’an ve Sünnet’te Emr-i Ma’ruf Nehy-i Münker
  Kur’an ve Şefaat
  Kur’an Yorumlarında Kadın

  ▬Kur’an’da ile başlayan kitaplar
  Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı
  Kur’an’da Ahlak Psikolojisi
  Kur’an’da Allah-Kul İlişkisi
  Kur’an’da Bazı Kavramlara Bakış
  Kur’an’da Beden Dili
  Kur’an’da Cehalet-Cahil-Cahiliyye
  Kur’an’da Çocuk Eğitimi
  Kur’an’da Denge
  Kur’an’da Dostluk İlişkileri
  Kur’an’da Dua ve Rasullerin Dua Örnekleri
  Kur’an’da Ehl-i Kitap
  Kur’an’da Firavun
  Kur’an’da Fitne Kavramı
  Kur’an’da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları
  Kur’an’da Günah Kavramı
  Kur’an’da Hak-Batıl Mücadelesi
  Kur’an’da Hidayet
  Kur’an’da Hikmet Kavramı
  Kur’an’da Hz Peygambere Sorulan 13 soru
  Kur’an’da İbadet Kavramı
  Kur’an’da İhsan ve Muhsin Kavramı
  Kur’an’da İman Psikolojisi
  Kur’an’da İmtihan
  Kur’an’da İnfak
  Kur’an’da İnkar Psikolojisi
  Kur’an’da İnsan
  Kur’an’da İnsan Pisikolojisi-Abdurrahman
  Kur’an’da İnsan Psikolojisi-Hayati
  Kur’an’da İnsan ve Hz Muhammed
  Kur’an’da İnsan ve Toplum
  Kur’an’da İnsan-Gayb İlişkisi
  Kur’an’da Kalp Kavramının Semantik Analizi
  Kur’an’da Kalp ve Mühürlenmesi
  Kur’an’da Karakter Eğitimi
  Kur’an’da Keramet
  Kur’an’da Kişilik Psikolojisi
  Kur’an’da Kıyamet Sahneleri
  Kur’an’da Kulluk
  Kur’an’da Mü’minlerin Özellikleri
  Kur’an’da Nankörlük Kavramı
  Kur’an’da Nefs Kavramı
  Kur’an’da Nesh
  Kur’an’da Nasih ve Mensuh Ayetler
  Kur’an’da Ölçü ve Ahenk
  Kur’an’da Peygamber Duaları
  Kur’an’da Peygamberler ve Karşı Tavırlar
  Kur’an’da Peygamberlere Karşıt Güçler
  Kur’an’da Siyasi Kavramlar
  Kur’an’da Sünnetullah
  Kur’an’da Şer Problemi
  Kur’an’da Şirk Kavramı
  Kur’an’da Temel Kavramlar
  Kur’an’da Tevhid Eğitimi
  Kur’an’da Ümmet Kavramı
  Kur’an’da Veli ve Velayet
  Kur’an’da Yaratma Kavramı
  Kur’an’da Zaman Kavramı
  Kur’an’da Zihni Eğitim
  Kur’an’da Zulüm Kavramı

  ▬Mealler
  Meal Kitaplığı (A. Gölpınarlı meali, A. Metin meali, Adem Uğur meali, Ali Bulaç meali, Bekir Sadak meali, Diyanet Vakfı meali, Diyanet İşleri meali, E.Edip Yüksel meali, Elmalılı (Sade) meali, Elmalılı (Orjinal) meali, Gültekin Onan meali, H.Serhat Yeter meali, İbn Kesir meali, İ.H. Baltacıoğlu meali, Mevdudi meali, M.Esed meali, Ömer Sevinçgül meali, Ö.N. Bilmen meali, Seyyid Kutub meali, Suat Yıldırım meali, Suud Heyeti meali, Şaban Piriş meali, T.Koçyiğit meali, Y.N.Öztürk meali)

  Kelime Meali (maalesef indirilen pdf bozuk çıkıyor)
  Yabancı Dilde Mealler
  İngilizce Meal Kitaplığı

  ▬Tefsir
  ▬Tefsir İlimleri
  Tefsir Tarihi, Çeşitleri – Davut Aydüz
  Büyük Tefsir Tarihi – Ömer Nasuhi Bilmen
  Tefsir Tarihi – İsmail Cerrahoğlu
  Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları – A Eroğlu
  Tefsir Usulü
  Tefsir Usulü ve Kaynakları – Ali Turgut
  Tefsir Usulü – Muhsin Demirci
  Tefsir Dersleri
  Tefsirde İsrailiyat
  Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzul – Nedim Serinsu
  Tefsirde Dirayet Metodu – Mustafa Çetin

  ▬Tefsir Külliyatı
  Bakuvi Tefsiri
  Hak Dini Kur’an Dili – Elmalılı. H. Y.
  Fizilali’l-Kur-an – Seyyid Kutub
  İbn-i Kesir Tefsiri
  Tefhimu’l-Kur-an – Mevdudi
  Kavram Tefsiri – Ahmed Kalkan
  Fahrettin Yıldız Tefsiri
  İsaratul-Kur-an Tefsiri – A. Yılmaz
  Mufkıl Ayetler Tefari – İbni Teymiyye
  Uzay Ayetleri Tefsiri -C.Yeniçeri
  Tibyan Tefsiri – Ahmed Davudoğlu
  Meal-Tefsir
  Tefsirul Mesaj Muhammed Esed
  A.İbni Mesud ve Tefsirdeki Yeri
  Ahkam Ayetleri Tefari – I-Horan
  Tefsirül Münir – Vehbe Zuhayli
  Buyuk Kur’an Tefsiri – Konyalı M.Vehbi
  Molla Gürani ve Tefsiri
  Fatiha Suresi Tefsiri – Sadreddin Konevi
  Peygamberimizin Kur’an’ı Tefsiri – Suat Yıldırım

  Kur’an Fihristi (Ayrıca burada android uygulaması var)
  Belagat – Nusrettin Bolelli
  Kur’an Ahkamı – Celal Yıldırım
  Kur’an Terimleri Sözlüğü – M. B. Süleyman
  Kur’an Mucizeleri 1-2
  Kur’an ve Bilim
  Kurandan Ayetler – M.Akif Ersoy
  Kuran’ın Ana Konuları – M.Sait Şimşek
  Kuranı Terimler ve Deyimler – M. V.Soyalan
  Kıraat İlmi ve Tarihi – Abdülhamıt Binşak
  Fatiha Suresi ve Türkçe Namaz – M-Sait Şimşek
  Kuran’da İbadet Psikolojin – A. Kasapoğlu
  Müfredat – Ragıp el-İsfehani
  Kur’an Öyküleri – S.Abdulfettah Halidi
  Kur’an Ahlakı – M. Abdullah Draz
  Kuran’ın Temel Konuları – Muhsin Demirci
  Temel Kaynağımız Kur’an – Fevzi Zülaloğlu

  HADİS

  ▬Hadis İlimleri
  Hadis Tarihi
  Hadis Usulü
  Hadis Edebiyatı
  İlk Devir Hadis Edebiyatı
  Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü
  Hadis ve Psikoloji
  Hadislerin Kurana Arzı
  Hadiste Nasih-Mensuh
  Hadis Ricali
  Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları
  Hadisleri Tesbitte Yöntem Sorunu
  Hadiste Metin Tenkidi Metodları
  İbnu Hibban ve Cerh-Tadil Metodu
  Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid’at
  Hadis Problemleri
  Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları
  Ahlak ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati

  ▬Fihristler
  Hadis Fihristi
  Buhari
  Edebu’l-Mufred
  Muvatta
  İbni Mace

  ▬Hadis Kitapları
  7 İmamın İttifak Ettikleri Hadisler
  Ahkam Hadisleri – Celal Yıldırım
  Buluğul-Meram – İbn-i Hacer
  Cem’ul-Fevaid – Rudani
  Dualar ve Zikirler – imam Nevevi
  Edebu’Mufred – İmam Buhari
  Esbabu Vurudil-Hadis – Suyuti
  Fethu’l-Bari – İbn-i Hacer
  Kudsi Hadisler – 7 İmam
  Kudsi Hadisler – Buhari-Muslim
  Metal i bu Aliyye – İbn-i Hacer
  Mışkatul-Mesabıh – Ahmed b. Hanbel
  Mucemu’s-Sağir – Taberani
  Müsned – Ahmed b. Hanbel
  Müsned – Ebu Hanife
  Mutevatir Hadisler – Kettani
  Müttefekun Aleyh Hadisler (Buhari-Müslim)
  Muvatta – İmam Malik
  Riyazü’s-Salihin (Tek cilt, 6 ciltli, 8 ciltli)

  ▬Sahihler
  Sahih-i Buhari
  Sahih-ı Müslim
  Sahih-i Müslim Muhtasarı

  ▬Sünenler
  Sünen-i Darimi
  Sünen-i Ebu Davud
  Sünen i İbni Mace
  Sünen-i Tirmizi
  Sünen-i Nesai

  Uydurma Hadisler – Aliyyüll-Kari
  Zübdetul-Buhari – Ömer Ziyaüddin ed Dağıstani

  ▬Muhtelif Kitaplar
  Camiu’l-Ulum
  Kırk Hadis Şerhi
  Kitabüz-Zühd – Ahmed bin Hanbel
  Hadis El Kitabı
  Hadis Risaleleri
  Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı
  Ebu Hanife’nin Hadis İlmindeki Yeri
  Hadislerle Hanefi Fıkhı
  el-İ’tisam – Şatıbi
  Mevzu Hadisler – Ebu Gudde
  Sünneti Anlamadaki Yöntem – Y.Kardavi
  Sünnetin Delil Oluşu
  Sünnet Müdafaası
  Hadis Müdafaası – İbni Kuteybe
  Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet
  Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet
  Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
  Sahabenin Sünnet Anlayışı
  Sûfilerin Hadis Anlayışı
  Sünnet ve Bid’at

  AKAİD

  Fıkh-ı Ekber Şerhi – Aliyyül-Kari
  Tahavi Şerhi – İbn Ebil-İzz
  Kitabu’r-Ruh – İbn Kayyim
  İmam Azam’ın 5 Eseri

  ▬Yusuf El Kardavi
  Tevhid Hakikati
  Allah’ın Varlığı ve Tevhid
  İman ve Hayat
  Tekfirde Aşırılık

  Asrın Getirdiği Tereddütler – M.F.Gülen
  Akaid – Ömer Nesefi
  Tevhid – Hasan el-Benna
  Tarihte Tevhid Mücadelesi – Mevdudi
  Müslümanm Akaidi – Ahmet Kalkan
  İslam Akaidi
  İslam İnançları – A.Aydın
  Ahiret Günü – A.Mutlakurrahbavi
  Aracılık ve Şirk – A.Baymdır
  Akidetu’-Tevhid – A.M.Davud
  Yaşayan Hurafeler
  Ateizm ve Eleştirisi – A.Topaloğlu
  Kuran ve Reenkarnasyon
  Kabir Alemi – İmam Suyuti
  Esmau’l-Husna – Karınca Yayınları
  Rabıta – Ferit Aydın
  4 Terim – Mevdudi
  Cebir ve Kader – Mevdudi
  Din ve İdeoloji – Şerif Mardin
  Tevhid – İmam Maturidi
  Kabir Alemi – İbni Hacer
  Ölüm Ötesi Tarihi – İbn Kesir
  Şirk Psikolojisi – Hamdi Kalyoncu
  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es Sabuni
  Kelam İlmi ve İslam Akaidi – Taftazani

  FIKIH

  Fıkıh Usulü
  İslam Fıkıh Ansiklopedisi
  Fıkıh Külliyatı

  ▬İlmihaller
  Diyanet Vakfı İlmihali
  İslam İlmihali – H.Döndüren
  Büyük Şafii İlmihali – Ebu Şuca
  Ticaret İlmihali – H.Döndüren
  Büyük İslam İlmihali – Ö.N. Bilmen
  Mukayeseli İbadetler İlmihali – Vecdi Akyüz
  Hanımlar İçin İslam İlmihali – Malik el-Mısri
  İslam İlmihali – İFAV
  Halebi Sağır – Halebi İbrahim Efendi

  ▬Fıkıh – Fetva
  Fetvayı Hindiyye
  Reddu’l-Muhtar – İbni Abidin
  el-İhtiyar – Mavsili
  el-Hidaye – Ebu Bekir Merginani
  Kuduri Metni – Kuduri el-Bağdadi
  Nuru’l-İzah – el-Şurunbulali
  Multeka el-Ebhur
  Gurer ve Dürer – Molla Hüsrev
  4 Mezhebe Göre İ.Fıkhı – A.Ceziri
  Çağdaş Meselelere Fetvalar – Yusuf Kardavi
  Hadislerle Hanefi Fıkhı
  Fikhu’s-Sünne – Seyyid Sabık
  Bidayetu’l-Muctehid – İbni Rüşd
  Büyük Şafii Fıkhı
  İslam Fıkhı – Camisab Özbek
  Minhac – İmam Nevevi
  Çeşitli Fıkhi Kitaplar
  Kaynaklarıyla İslam Fıkhı – C.Yıldırım
  Diyanet Vakfı Fetvaları
  Hanımlar İçin 1000 Fetva – Halid el-Huseynan
  Üç bin Seçme Fetva – Mehmed Emre
  Fetvalar – Mevdudi
  Fetvalarla Çağdaş Hayat – Faruk Beşer
  Şeyhül-İslam Ebu’s-Suud Efendi Fetvaları
  Hadislerle İbadet Ansiklopedisi – S.Havva
  İslam’da Teşrii ve Fıkıh Tarihi ve Metodu – el-Kattan
  Kitabü’l-Haraç – İmam Ebu Yusuf
  Sorulu-Cevaplı İslam Fıkhı – Ahmet Şerbasi

  ▬İslam Hukuku
  İslam Hukuku Tarihi – el-Hudari
  İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem – Ferhat Koca
  İslam Hukuku – Gazali
  İslam Devletler Hukuku – Şerahsi
  İslam Hukukunda Ceza – A.Maliki
  el-Muvafakat – Şatibi
  İslam Ceza ve Beşeri Hukuku – A. Udeh
  Hayrettin Karaman Kitaplığı
  Hukuki İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu – Ö.N.Bilmen
  Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku
  Faizsiz Bankacılık – Servet Bayındır
  İktisadi Fıkıh Terimleri – Nezih Hammad
  İslam Anayasa Hukukunun Esasları – En-Nebhan
  İslam Hukuk Biliminin Gelişimi – Ahmet Haşan
  İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi – Tahir B. Aşur
  İslam Hukukunda Suç ve Ceza – M.Ebu Zehra
  İslam’da Devlet İdaresi – Muhammed Hamidullah
  İslam’da İşçi- İşveren Münasebetleri – Kollektif
  İslam’da Hükümet – Mevdudi
  İslam’da Kadın Hakları – Hasan Hüseyin Ceylan

  Fezail-i Sadakat – Muhammed Zekeriyya Kandehlevi
  Mezhebler Tarihi – Muhammed Ebu Zehra
  Hadislerle Namaz – Nasruddin Albani
  İslamda Evlilik ve Aile
  Kandil Gecelerine Reddiye – Mehmet Dönmez
  Güncel Meseleler – Mahmud Esad Coşan
  Doğru Bildiğimiz Yanlışlar – Abdülaziz Bayındır
  Tarikatta Rabıta – Ferit Aydın
  Fıkhı Kaideler – Celal Yıldırım
  Fark ve Sıratı Müstakim – İbni Teymiyye
  Çeşitli Fıkhi Meseleler
  Laik Düzende Dini Yaşamak 4 – Hayreddin Karaman
  Hayatımızdaki İslam 2 * Hayreddin Karaman
  F.Gülen’in Fıkhını Anlamak – Faruk Beşer
  İslam’a Davet Fıkhı – Mustafa Meşhur
  İslam’da Helaller ve Haramlar – el-Heytemi
  Mezhepler Arasındaki Farklar – el-Bağdadi
  Hüccetullahi’l-Baliğa – Şah Veliyyullah Dihlevi
  Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar
  Nassın Uygulanışı – Şenusi
  el-Milel ve’n-Nihal – eş-Şehristani
  Dört Mezhep İmamı – Vecdi Akyüz
  Nafile Namazlar Rehberi – İsmail Hünerlice
  Evlilik ve Aile Hayatı – Abdullah Aydın

  TARİH

  Peygamberler Tarihi

  ▬Dinler Tarihi
  A.Metin
  Ekrem Sarıkçıoğlu
  Ali Şeriati

  ▬Resulullah(sav.)

  Muhammed (a.s.) – Martin Lings
  Peygamberimizin Hayatı – Hamidullah
  Peygamberimizin Hayatı – Salih Suruç
  Peygamberimizin Şemaili – H.Algül
  Kuran ve Hadislerde Resulullah (sav.)
  Kur’an’da Resulullah’ın (sav.) Özellikleri – M.Akgül
  Son Peygamber – M.S.Numani
  Zadu’l-Mead – ibni Kayyim
  Fıkhu’s-Sire – el-Buti
  Sonsuz Nur – M.F.Gülen
  Peygamberimizin Örnek Ahlakı
  Resulullah’ın (sav.) Yönetimi – Kettani
  Cevamiu’s-Sire – ibni Hazm
  Konulu Siyer – A.Kalkan
  Ashabın Dilinden Resulullah’ın (sav.) Hayatı
  Resulullah’ın (sav.) Mucizeleri – Celaleddin Suyuti
  Son Peygamber – Muhammed Ebu Zehra
  Hz Peygamber’in Hayatı – Mevdudi
  Efendimize Şiirler
  Efendimize Mektuplar
  Efendimiz – Reşit Haylamaz
  Peygamberimizin Hayatı – İrfan Yücel
  Gönüllerin Gülü – Aynur Uraler
  Değişik Yönleriyle Resulullah (sav.)
  Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı – Prof. Dr. İbrahim Sarıç
  Asr-ı Saadet’te İslam – Vecdi Akyüz
  Peygamber Külliyatı – ed-Dimaşki
  el-Esas Fi’s-Sunne – Said Havva
  Hz.Peygamberin Savaşları – Muhammad Hamidullah
  Zadu’l-Mead Muhtasarı – İbn-i Kayyim
  Siret Ansiklonpdisi – Kollektif

  İslam Tarihi
  Sahabelerin Hayatı
  Mezhebler Tarihi Osmanlı Tarihi
  İslam Önderleri
  Pir’i İntifada
  Dinler ve Mezhepler Tarihi – eş-Şehristani
  Fıkhu’s-Sahabe – Mustafa Çelik
  Hicret Bir İnkılaptır – Ali Şeriati

  MUHTELİF

  Derleme
  İslamda Kadın (4 cilt)

  ▬Ansiklopediler
  Sosyal Bilimler
  Şamil İslam
  Kavramlar
  Rüya Tabirleri

  Biyografiler (İbn Hazm, İmam İbn-i Teymiyye, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet B.Hanbel, İmam Vahidi, İslam Önderleri, İmam Zeydin Hayatı Fikirleri ve Çağı)

  Evrensel Hutbeler
  Cihad – İbni Nehhas
  İslami Rüya Tabiri
  Arapça Öğreniyorum

  ▬Yayın evleri
  Beka
  İnsan Dergisi
  Süleymaniye Vakfı
  Hilal
  Moralite
  Guraba
  Dua Yayıncılık
  Tevhid

  ▬Tasavvuf
  Abdulkadir Geylani
  Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf
  Kalplerin Keşfi – İmam Gazali
  Tasavvuf ve Tarikatlar

  ▬Mevlana
  Mevlana
  Mesnevi
  Divan-i Kebir
  Fihi ma Fih – Mevlana
  Mesnevi’de Geçen Hikayeler – A.K.Fidan

  Futuhu’l-Gayb – Abdulkadir Geylani
  Miftahu’l-Kulub
  İhya,u Ulumid Din – İmam Gazali
  Tasavvuf ve İslam – İbrahim Sarmış
  Kutu’l-Kulub – Ebu Talib El-Mekki

  Şifali Bitkiler

  Sözlükler (Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Bitkiler Sözlüğü, İsim Sözlüğü, Risale-i Nur Sözlüğü, Dini Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Sözlük)
  Hutbe Arşivi (2000, 2001, 2002)
  Görsel Arapça Öğretimi (Resimli 2 cilt)
  Risaleler – Haşan el-Benna
  Dine Karşı Din – Ali Şeriati

  ▬Esma-ul Hüsna Kitaplığı
  Esmaü’l-Hüsna Şerhi – Ali Osman Tatlısu
  Esmâ’ül Hüsna – Rauf Pehlivan
  Mahmut Toptaş, el- Esmaü’l-Husnâ Şerhi
  Kur’an ve Sünnette Esma-i Hüsna Şerhi – Said el-Kahtani,
  Esma-i Hüsna Şerhi – Mustafa Necati Bursalı
  Esma-i Hüsnâ’dan Esintiler – Sadettin Kaplan
  Ayet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ – Prof. Dr. Metin Yurdagür
  Esmâü’l-Hüsnâ – Afîfüddîn Süleyman et-Tilmsânî,
  Esmâ-i Hüsna Allah’ın Güzel İsimleri – Prof. Dr. Alaaddin Başar
  İsm-i Azam (Esma-ül Hüsna) – Ali Büyükçapar
  O’nun Güzel İsimleri – M. Nusret Tura
  Esma-i Hüsna Şerhi – İmam-ı Gazali
  Beyaz Sır – Feridun Yılmaz Yüceler

  Merak Ettiklerimiz – Mehmet Dikmen
  Din Nasihattir – Salih Özbey
  Hısnu’l-Müslim – Said el-Kahtani
  Zülkarneyn Kimdir – Ebu’l-Kelam Azad
  Tasavvuftan Deyimler ve Atasözleri – A.Gölpınarlı
  Dost ve Düşman – Said el-Kahtani
  Sosyal Bilimler Sözlüğü
  Beyan – M.Fethullah Gülen
  Hz.Ömer ve Modern Sistemler – et-Temmavi
  İslam Müesseselerine Giriş – Muhammed Hamidullah

  KÜLLİYATLAR ve İÇERİKLERİ

  Risale-i Nur Külliyatı
  Sözler
  Mektubat
  Lem’alar
  Şualar
  İşârâtü’l-İ’câz
  Mesnevî-i Nuriye
  M. Fethullah Gülen
  Asrın Getirdiği
  Tereddütler 1-2-3-4
  Fasıldan Fasıla 1-2-3
  Sonsuz Nur 1-2-3
  İlâ-yı Kelimetullah veya Cihad
  Prizma 1-2-3
  Hitap Çiçekleri
  Kader
  Kalbin Zümrüt Tepeleri
  Ölüm Ötesi Hayat
  Ruhumuzun Heykelini Dikerken
  Ölçü ve Yoldaki Işıklar 1-2-3-4
  İnancın Gölgesinde 1-2
  Günler Baharı Soluklarken
  Yeşeren Düşünceler
  İrşad Ekseni
  Çağ ve Nesil
  Buhranlar Anaforunda İnsan
  Yitirilmiş Cennete Doğru
  Zamanın Altın Dilimi
  Küçük Dünyam

  Abdullah Parlıyan
  Özlü Tefsir
  Sünen-i Tirmizi
  Riyazü’s Salihin
  Sünen-i Nesai

  Ahmed Kalkan
  Kur’an Kavram Tefsiri
  Konulu Siyer
  Makaleler
  Müslümanın Akaidi
  Müslümanın Müslümanlaşması
  Müslümanın Güzeleşmesi
  Müslümanın Evlenmesi
  Sanat Bilinci

  Ali Şeriati
  Aydın
  Dine Karşı Din
  Dinler Tarihi
  Hicret Bir İnkılaptır
  İslamı Anlamak
  Muhammed (sav) Kimdir

  Ebubekir Sifil
  İslam ve Modern Çağ 1-2-3
  Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler
  Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3
  Çağdaş Dünyada İslamî Duruş
  Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar
  Ebubekir Sifil makaleleri, şiirleri, gazete yazıları,dergi yazıları

  Fahrettin Yıldız
  Allah
  Rabb
  Hamd
  İstiaze
  Din Günü
  İbadet
  Şeytan (İblis-Tağut)
  Kuran Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak

  Ferit Aydın
  Al-Azminah Fil-Lugah Al-Arabiyya
  Al-Lugahwa Ahammİyyatuha
  Arapçanın Önemi
  Arapça Öğreniyorum
  İslam’da İnanç Sistemi
  Kendimi Oynadım (Anılar)
  Mawaqif İbn Abideen Min Al Sufiyya wa’t,Tasavvuf
  Tarikatta Râbıta ve Nakşibendilik
  Tekfir Sorunu
  En-Naqshabandiyya
  Ferit Aydın Makaleleri

  Feyzullah Birışık
  Allah (cc) ile Dostluk Nasıl Kurulur?
  Allah (cc) ile Dostluk
  Allah (cc) İnsana Ne Demişti?
  Cep Mesaj Kitabı
  Niçin Yaratıldın
  Esma’ul Hüsna
  Yüzde Kaç Müslümanım
  Ölüm
  Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak

  Hayrettin Karaman
  Soru-Cevap Makaleler
  2006-07 Makaleleri
  Dert Söyletir
  Dört Risale
  Helaller ve Haramlar
  Hayatımızdaki İslam
  İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta
  İslam Hukuk Tarihi
  İslam Hukuku
  İslam Işığında Günün Meseleleri
  Laik Düzende Dini Yaşamak
  Türkiye ve İslamiyet
  Yolların Ayrılış Noktasında İslam

  Halit Ertuğrul
  Kendini Arayan Adam
  Düzceli Mehmed
  Canan
  Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi
  Anne-Baba Eğitiminde Yeni Teknikler
  Öğretmenlikte Yeni Teknikler
  Öğretmenin Başarı Kılavuzu
  Aşk Böyle Yaşanır

  Hekimoğlu İsmail
  Çığ
  Güneşi Arayan Adam
  Hayata Düşen Dipnotlar
  Maznun
  Menan Cinleri
  Mum
  Tanrıların Arabaları Ne Demek
  İyiliğin Kaynağı

  İbni Kayyim
  el-Fevaid
  Kalbin İlacı
  Medaricus-Salikin
  Tariku’l-Hicreteyn
  Sabredenler ve Şükredenler
  Taklit Risalesi

  İbni Teymiyye
  Ashab-ı Kiram
  Dua ve Tevhid
  Dualar ve Zikirler
  el-Munteka
  Fark
  Hapishane Mektupları
  Hisbe
  İçtihad Risalesi
  İhlas ve Tevhid
  İman
  Kalb Amelleri
  Kıyas
  Kulluk Risalesi
  Kulun Allah’a Yaklaşması
  Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
  Müşkil Ayetlerin Tefsiri
  Raful Melam
  Sarih Akılla Sahih Naklin Uyusması
  Sıratı Mustekim
  Takva Risalesi
  Tefsir Usulü
  Tevhid Risalesi
  Vasitiyye Akidesi

  İbrahim Tekneci (makaleleri)

  İmam Gazali
  İhya-ı Ulumid-din
  Kalplerin Keşfi
  Kimya-yı Saadet
  İslam Hukuku
  Hak Yolun Esasları
  Ölüm-Kabir-Kıyamet
  Gençliğe Öğütler
  Aldananlar Abidlerin Yolu
  Yöneticilere Altın Öğütler
  Esma-i Hüsna Şerhi
  Hakikate Giden Yol
  Kudsi Hadisler
  Ledün Risalesi
  Tevhid Risalesi
  Mürşidü’l-Emîn
  İlcamlul-Avam an İlm’il-Kelâm
  El-munkizu Min-ad-dalâl

  Kul Sadi Yüksel
  Kurtuluş Adımları
  Çağ ve Ulema
  İnsanı İhya
  İslam Milleti Olmak
  Onlar Gibi
  Mü’minlerin Yolu
  Cennet Yolcusunun El-kitabı
  Tevhidi Bakış Açısı
  Muvahhid Şahsiyet
  Yeryüzünün Varisleri
  Şehadet ve Metin Yüksel
  Kelime-i Tevhid Davası
  Kırk Emir
  Muvahhid Aileyi Kurmak
  Muvahhidlerin Akidesi
  Selefin İzinde
  Tevhid Rasullerin Ortak Çağrısı
  Yitirilmiş Emniyet

  Mahmut Toptaş
  Ahmed Yesevi
  El Esma ül Hüsna
  Fatiha Suresi
  Fatih’in Fetihnamesi
  Kanunnamesi
  Hz Havva’nın Kızları
  İbn-i Haldun
  İnsan Enerjisi
  İstiklal Marşı
  Köleliğin Alfabesi
  Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
  Makaleleri

  Mahmud Esad Coşan
  Allah’ın Gazabı ve Rızası
  Başarının Prensipleri
  Çocuklarla Başbaşa
  Doğru İnanç ve Güzel Kulluk
  Gayemiz
  Güncel Meseleler 1-2
  Haccın Faziletleri İncelikleri
  Hacı Bektaşı Veli
  Haydi Hizmete
  Hz Ali (ra.) Efendimizden Vecizeler
  İslam’da Eğitimin İncelikleri
  İman’ın ve İslam’ın Korunması
  İslam Çağrısı
  İslam Tasavvuf ve Hayat
  Mi’rac
  Ramazan ve Takva Eğitimi
  Ramazane ve Güzel Ameller
  Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı
  Yunus Emre ve Tasavvuf
  Zaferin Yolu ve Şartları

  Mehmed Alagaş
  Rabbani Yol ve Sünnetullah
  Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları
  Şafak Mektupları
  Mezar Notları
  Şeytanizme Rağmen İslami Uyanış
  Aynalar ve İnsanlar
  İşaret Yazıları
  Din Gerçeği ve İslam
  Tevhid ve Şirk
  Kişiye Özel
  Kur’an’a Yönelirken
  Kadının Onuru
  Cumaya 5 Kala
  İki Fecr Arasında
  Tartışılan Sorular
  Kimlik Tercihi
  Yoldaki Musibetler
  Taş
  Alnımdakı Işık
  Vahdete Yedi Adım
  Rahmete Yolculuk
  Cumali
  Yaşama Fırsatı
  Tapusuz Süleyman
  Tutsak
  Divane
  Beklenen Müslümanlar
  Yaratılış ve İnsanlık Tarihi 1-2-3

  Mevdudi
  Tevhid Mücadelesi
  Tefhimu’l-Kuran
  4 Terim
  İşte Davetimiz
  Doğum Kontrolü Hareketi ve İslam
  Faiz
  Günümüzde İslam
  Hicap
  İslam Davetçilerine
  İslami Hareketin ahlaki Esasları
  İslami Kavramlar
  İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
  İslam’ın İstikbalinde Talebeler
  İslam’ın Temelleri
  Kadıyanilik
  Modern Çağda İslam’i Meseleler
  Cebir ve Kader
  Meseleler ve Çözümleri
  İslam’da Hükümet

  Muhammed Esed
  Kur-an Mesajı (Meal)
  Tefsiru’l-Mesaj
  Yolların Ayrılış Noktasında İslam

  Muhammed Hamidullah
  İslam Tarihine Giriş
  Kur’an-ı Kerim Tarihi
  Hz Peygamberin (sav.) Savaşları
  Hz Peygamber (sav.) Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri
  İslam Hukuku Etütleri
  İslam Peygamberi Hayati ve Eseri (3 Bölüm)
  İslam’da Devlet İdâresi (3 Bölüm)
  İslama Giriş (3 Bölüm)
  Kur’an-ı Kerim ile Diğer Semavi Kitapların Karşılaştırmalı Kısa Tarihi

  Necip Fazıl Kısakürek
  Aynadaki Yalan
  Babıali
  Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
  Bir Adam Yaratmak
  Çile
  Çöle İnen Nur
  Doğru Yolun Sapık Kolları
  Dünya Bir İnkılap Bekliyor
  Esselam
  İbrahim Ethem
  İdeolocya Örgüsü
  İhtilal
  Moskof
  O ve Ben
  Peygamber Halkası
  Rapor Cilt 1-2
  Reis Bey ve Parmaksız Salih
  Reşahat Şeyh Safi
  Son Devrin Din Mazlumları
  Tanrı Kulundan Dinlediklerim
  Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
  Tasavvuf Bahçeleri
  Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Vahiduddin
  Vecdimin Penceresinden
  Yeniçeri

  Salih Özbey
  40 Ayet 40 Hadis (Kırk Ayet Kırk Hadis)
  Acıların Hikmeti
  Ahlak
  Akaid
  Alemin ve Ademin Sırları
  Çocuk Eğitimi
  Din Nasihattır
  Esmaü’l-Hüsna
  Fıkıh
  Her Adem Bir Alemdir
  Kelime Meali
  Namazın Dili
  Peygamberimizin Hayatı
  Peygamberler Tarihi
  Tefsir 1-2

  Seyyid Kutub
  Fi Zilali’l-Kur’an
  Cihad
  İşte İslam
  Yahudi ile Savaşımız
  Yegane Dünya Düzeni İslam

  Takiyyuddin en-Nebhani
  İslam Devleti
  İslam Şahsiyeti 1-2
  İslam’da İktisat Nizamı
  İslam’da Yönetim Nizamı
  İslami İçtihatler
  Tefekkür
  İslamda İçtimai Nizam (Bu kitap maalesef açılmıyor)

  Ahmet TOMOR Hoca
  Kur’andan Bir Nur Fatiha Suresi
  Şiirlerle Ölüm ve Ötesi
  Melek ve İnsan
  Yedi Açıdan Namaz
  Angel and Man (İngilizce)

  Zeki Soyak
  İslam Akaidi
  Kırk Hadis
  Kuran ve Hadiste Kıssalar Hisseler
  Mefkure
  Ölçüler ve Dengeler

  Yusuf el-Kardavi
  Çağdaş Meselelere Fetvalar
  Sünneti Anlamada Yöntem
  Tevhid Hakikati
  Allah’ın Varlığı ve Tevhid
  İman ve Hayat
  Tekfirde Aşırılık

  Link ;

  [​IMG]
  https://ia802701.us.archive.org/zip_dir.php?path=/6/items/darulkitapislamansiklopedisi2chm.zip&formats=UNKNOWN,ARCHIVE BITTORRENT,METADATA

  http://www.mediafire.com/file/yrxd7c9ie7y98g3/DarulKitap+v2.rar

  Kaynak; gencmuslumanlar
 2. HasanMuhacir

  HasanMuhacir Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  SubhanAllah ahi bu ne biçim iş zındık rafizi ali şeraiti ile ihvancı yusuf el karadavinin necip fazılın sofi esad coşanın tağutcu ebu bekir sifilin eserlerinin ne işi var orada ? Linki sil ahi
 3. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  Yapımcının açıklamasını okudun mu ?
  Yusuf el karadavi gibi ilmin olsun ondan sonra gel onun hakkında tenkitte bulun, bir müslümana yakışmayacak ağızlar bunlar.Sen sana lazım olanı al,Diğerlerini çöpe at.
  Ben zaten kimin akidesinin ne biçimde olduğunu biliyorum.Ben onların kitaplarının içinden bana lazım olanlarını alırım.

  "Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşmeyin!"
  Buharî, 3:72.

 4. HasanMuhacir

  HasanMuhacir Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İyi ne halin varsa gör bişey demedik Allah seni ihvancı karadavi ile beraber haşretsin sende amin de inşaAllah
 5. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  Ve Rahman´ın kulları; O kimseler ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine laf attıkları zaman «Selametle!» derler;

  Furkan 63
 6. IsLaM4eVeR

  IsLaM4eVeR لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah Site Admin


  1 hafta süre ile paylasim yasagi bu ikinci oldu 3. kez bu sekilde üyelere saldirdigini ya da piyasadaki aktif hoca ve davetcilere bir kulp takarak forumda yazarsan süresiz paylasim yasagi alacaksin.
 7. Turab el kurdi

  Turab el kurdi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Bu telefona indirilmiyor mu ? Indiremedim bi türlü
 8. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  İndirilir ancak .chm uzantılı olduğu indirdikten sonra açamayabilirsin.Telefonun uzantıyı desteklemesi gerek.PC de açar genellikle html üzerinden.
  Uğraştım biraz .chm to pdf çevirmeyi sonuç alamadım.
  Bir sonuca ulaşırsam zaten bize lazım olanları ayrı bir arşiv dosyası yapıp paylaşıcam.

  Bende araştırmalar yapıyorum.e reader üzerinden açar mı acep diye bakalım.Olursa e reader almam için bir neden daha olacak.
  Son düzenleme: 8 Mayıs 2017
 9. Turab el kurdi

  Turab el kurdi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Akhi pek anlamadım kusura bakma. :) daha basit bir dille anlatirsan iyi olur. bu işlerin cahiliyim çünkü. :)
 10. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  Akhi sen listeden sana lazim olan kitaplari seç ve hangi kitaplar olduğunu söyle bana.ben musait bir günümde telefona uyumlu format biçiminde sana paylaşayım
 11. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  Hey mâşaAllah , arşiv servet değerinde, para ile almak istesem param yetmez.Bir çogu dışarda başlı başına telefon parası kadar.hepsini dışardan almak istesek bi bmw 116i parası :)
 12. Turab el kurdi

  Turab el kurdi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Akhi şimdi hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. :) bilgisayara rahat iner mi peki ? Hepsini istiyorum çünkü. :D
  Onun için istiyorum zaten. :D
 13. Melhame-i kübra

  Melhame-i kübra Erkek Kullanıcı

  4 dk da 900 tane kitabi indirdim ben,merak etme rahat iner.
  Pc de göz yorar , ben onun icin bi e reader almayi düşünüyorum.Piyasa araştirmasi yapiyorum.Allahu alem
 14. temelyilmaz

  temelyilmaz Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Darul Kitap İslam Ansiklopedisi V2 Bu E-Book İçersinde Feto İle İlgili Kitaplar Var Bu Kitapları Devre Dışı Alırmısınız. Darul Kitap İslam Ansiklopedisi V3 Güncel Olarak Tekrardan Güncellermısınız.Teşekkürler.
 15. IsLaM4eVeR

  IsLaM4eVeR لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah Site Admin

  Temel bey fetonun ne tür bir it oldugunu sitemiz kuruldugu günden beri sistematik sekilde acik olarak yayimlamaktadir. Lütfen mesaj gönderirken fetonun kitaplarini site yayimlamis gibi lanse etmeyi birakin (ima etmeyi dahi böyle bir kasit sayiyorum.)

  Böyle bir durum varsa buyrun siz linki güncelleyiniz, sizden baska forumda bu konu ile ilgilenen olmadigi gibi konuyu acan kiside foruma girmiyor.

  Hal böyle iken lütfen yazdigimiz cümlelelere dikkat edelim.
 16. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bizim akidemizi Küfür Rejimleri belirlemiyor !!!

  Ayrıca O kulliyatta Laik rejimin dostu olan pek çok sapık fert ve cemaatın kitapları da var!!!
 17. isimsiz_mucahid

  isimsiz_mucahid Allah yolunda cihad bizim gayemiz... Kullanıcı

  Allah razı olsun bu bende var zatende 1 i varsa o daha geniş kapsamlıymış diye duydum varsa paylaşın yararlanalım inşalllah.
 18. temelyilmaz

  temelyilmaz Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Darul Kitap İslam Ansiklopedisi V2 Bu E-Book İçersinde Feto Vatan Haini İle İlgili Kitaplar Var Bu Kitapları Devre Dışı Alırmısınız. Darul Kitap İslam Ansiklopedisi V3 Güncel Olarak Tekrardan Güncellermısınız.Teşekkürler.
 19. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Orada din hainlerinin de kitabları varsa ?

  Kardeşim, kendin ne yapıyorsan yap, o çalışmayı biz mi yaptık ki bize diyorsun? Kaçıncı seferde bunu anlayacaksın?
 20. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mücahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Abi millet şaka gibi ya
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş