DÖRT MEZHEP İMAMININ AKİDESİ
-Muhammed El Humeyyis-

PDF - İNDİR

Kısa Açıklama:

Yazar kitabında İslam ümmetinin iftihar kaynağı, fıkıh ekollerinin dört büyük imamı Ebu Hanîfe, Şafiî, Malik ve Ahmed b. Hanbel rahmetullahi aleyhim ecmain’in amelî meselelerde ihtilaf etmelerine rağmen i’tikâdî meselelerde görüş ayrılığına düşmediklerini ve onların akîdesinin selefleri olan sahabe ve tabiun’un akîdesi ile bir olduğunu ortaya koymak için bu imamların akîde ile ilgili görüşlerini kendi ağızlarından nakletmektedir. Kitapta her imamın; Tevhid, Kader, İman, Sahabe gibi temel akîde meseleleri hakkındaki görüşleri aktarılmaktadır. Ayrıca imamların dinde cedel ve kelam ilminden sakındıran sözlerine de yer verilmiştir.

[​IMG]