1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

Haber Ebubekir Sifil Ve Caner Taslaman Canlı Yayında Tartışma Ayarladı

Konu, 'Güncel Haberler' kısmında Ebu Selman et-Turkî tarafından paylaşıldı.

 1. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

    
  Bu sapıklar recm hadisini de inkar ederler. Program uzasaydı Caner Deyyus'u. masanın üzerine ne koyacaktı düşünmek istemiyorum!!!
 2. Hanım Kız

  Hanım Kız Islam-TR Üyesi Kullanıcı


  كل نفس بما كسبت رهينة

  Herkes kendi tutumunun ve davranışlarının tutsağıdır.#Müddessir38
 3. Alketa

  Alketa Kim var imiş biz burada yoğ iken. Kullanıcı

  Screenshot_2017-07-24-20-56-33-1.png
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Yâni?
 5. musab99

  musab99 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Esas yilan cikarmis basini delikten ,zehirini kusuyor caner taslamani kendisine kalkan yaparak.

  Bu seref yoksununa soylenecek cok sey var ,sanki yeniymis gibi millete kustugu hadis inkarciligi ile kendisine yillarca merdiven yapti ve gunumuzde azda olsa populerligi yakaladi , kendisine karsi olan insanlari bile kullanarak daha genis kitlelere ulasma derdinde, bence ebu bekir sifil bunlari muhhattab almakla hata yapti.
  Bu adamda utanma yok ,yuzsuzluk tavan yapmis kibir dersen nerdese seytanla ayni seviyede, bu adamin derdi dogru degil bu adamin derdi nam,sohret ve feto gibi baska dertleri varsa bilemem tabi,bu adamlari muhattab almadan uzak durarak dogruyu anlatmak en dogrusudur diye dusunuyorum
 6. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  [​IMG]

  [​IMG]
 7. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tawhid Kullanıcı

  :dd Güldürdün akhi...
 8. Ozmo

  Ozmo Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Caner taslaman ve Sıfil ikiside düzmantik.Hadisleri etraflıca değerlendirmiyorlar.Sidik birkere kabir azabına sebeptir.

  (1:130, Hadîs No: 131)
  Ebû Ümâme'den (r.a.) rivayetle:
  "İdrar bulaşmasından sakınınız. Çünkü kabirde hesabı ilk sorulacak şey budur."

  Lakin dinimizde zaruret durumunda işler değişir.Bu yuzden sidik tıbda kullanılabilinir.Zaten o sidik karışımı ile şifa bulanlar da hasta ve peygamber onlar için bu karışımı tavsiye etmiş.Kimse gidip deve sidigi içmesin sünnet değildir.sunnet peygamberin devamli yaptigi ve aynı zamanda ümmetin bütününe tavsiye ettiği şeylerdir.

  Sidik içip kabir azabı çekmenin alameti yok. ha hastasındir doktorlar bundan bir karisim yapar bise yapar o zaman başka. zaten bu deve sidigi hadisi bunu anlatıyor.

  Allah kimseye çaresi deve sidigi içmek olan dert/hastalık vermesin.amin.hadisleri anlamaya çalışalım lütfen.Taslaman da Sıfil de yanlış.Zaten bazı bilim adamlarının da çalışmaları var bu husuta ve eskiden geleneksel tıpta da kullanılıyormuş.oturup iki saat bunu konuşmak boş iş. Olay bundan ibaret.
 9. Hanım Kız

  Hanım Kız Islam-TR Üyesi Kullanıcı


  Peygamber\'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

  \"Kalbinde bir hardal tanesi agirliginda kibir bulunan kimse Cennete giremez.
 10. MUTEFEKKİR

  MUTEFEKKİR Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Bu hadisi paylaşarak ne anlatmaya çalıştınız ?
 11. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Abdullah (b. Mes'ud) (r.anh)'dan rivayet olunduğuna göre;
  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kalbinde hardal (tanesi) kadar iman bulunan kimse de cehenneme girmez."
  Ebu Dâvud dedi ki: (Bu hadisin) bir benzerini de el-Kasmeli, El A'meş'ten rivayet etmiştir.
  [Buharı, iman'15. ikan. 35, 51. fiten. B. tevhid 36: muslim, iman 80, I48. 149. 230. 304. 326, Fiten 52; Tirmizi. Birr 61, Fiten 17: İbn-i Mace, mukaddime 9. Filen 27. Ziihd 16; Dârimi. mukaddime 7; Ahmed b. Hambel, 1451, II 164, 215. III, 56, 144. 320. IV. 151, V 983.
  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/168]

  Açıklama
  Metinde geçen, kalbinde hardal tanesi kadar bir kibir bulunan kimse cennete giremez" ibaresinin tevili hususunda ulema ihtilaf etmişlerdir.
  Ebû Suleyman Hattâbi bu ibareyi iki vecihle tevil etmiştir;
  1_ Kibirden murad, imandan tekebbur etmek yani iman etmemektir. Bu halde ölen bir kimse asla cennete giremez.
  2_ Maksad; cennete giren bir kimsenin kalbinde oraya girerken kibir bulunmaz demektir. Nitekim Allah Teâlâ hazretleri, "Biz onların kalblerindeki kin ve hasedi çıkaracağız" (Hicr 47) buyurmuştur.
  Ancak Hattâbi'nin bu tevillerini Nevevi beğenmemiş; hadisin mâruf olan kibirden yani kendini başkalarından yüksek görerek onları tahkir ve hakkı bertaraf etmekten nehy için varid olduğunu söylemiş, binaenaleyh ibarenin bu te'villere hamledilerek matlub olan manadan çıkarılmaması gerektiğini bildirmiştir.
  Kadı İyad ile sair alimlere göre, Hadisin manası kibirli kimse cennete giremez demektir. Nevevî de bu kavli ihtiyar etmiştir.
  Bazıları; "Evet, ceza verilirse mana budur. Fakat Cenabı-ı Hakkın lutfü keremiyle o kimseyi avfetmesi de caizdir. Bineâenaleyh bütün mu'minler ya doğrudan doğruya yahud da büyük günah işlemekte ısrar halinde ölen günahkarlardan bazıları azab gördükten sonra mutlaka cennete gireceklerdir" demişlerdir.
  Hadisten murad, "kibirlilerin cennete giren ilk takva sahibleriyle birlikte giremeyeceklerini açıklamaktır" diyenler de olmuştur.
  Hadisin sonunda yer alan. "Kalbinde hardal (tanesi) kadar iman bulunan kimse de cehenneme girmez" mealindeki ibarenin manası da "kafirler gibi cehenneme ebedi olarak giremez" demektir.
  [Davudoğlu Ahmed, sahih-i Muslim terceme ve şerhi I 382, 383.
  Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/168-169]  Kibir haram olan kötü huylardan birisidir. Hadisteki ifade kibirli insanın cennete giremeyeceğini anlatmaktadır. Ancak buradaki kibir, Allah'a ve Peygamber (s.a.v.)'e karşı olan kibirdir. Ahlâkî bir özellik olarak kibir, başkalarını küçük görmek ve onlarla alay etmek anlamıyla düşünülürse bu özellik insanı dinden çıkaran bir özellik değildir.


  Ebu Rayhâne (r,anh), Peygamber (s.a.v.)'den şöyle rivayet etmiştir:
  "Cennete kibirden hiçbir şey giremez."
  Orada bulunanlardan biri şöyle dedi:
  "Ey Allah'ın Rasulu! Ben, kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım, bu kibir midir?"
  Peygamber (s.a.v.) : "Hayır bu kibir değildir. Allah güzeldir güzeli sever. Kibir, hakkı küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir."
  (Muslim, İman, 47; Ahmed b Hanbel, lV / 133-134)

  Ebu Hurayra (r.anh)'den rivayet olunduğuna göre;
  Güzel bir adam Peygamber (s.a.v)'e gelib;
  Ey Allah'ın Rasulü, ben kendisine güzellik sevdirilen bir adamım. Gördüğün kadarıyla ondan bana da verilmiştir. Hatta bir kimsenin (güzellikle) benden üstün olmasını (asla) sevmiyorum, demiş.
  (Ebu Hurayra'nin hatırlayabildiği kadarıyla o zat)
  ; ya (güzellikte birinin) "bişirâk-i na'Iî= nalinimin tasmasını (geçmesini bile istemiyorum)” demiş; yahud da bişı's-i na'lî= nalinimin tasmasını (geçmesini bile istemiyorum)" demiş (ve sorusunu şöyle tamamlamış): "Bu kibirden midir?"
  (Peygamber de şöyle) cevab verdi: "
  Hayır, fakat kibir, hakkı inkâr eden ve halkı küçük gören kimse(nin yaptığı inkâr ve büyiiklenme fiilleri)dir."
  [Muslim, iman 92: Tirmîzî, birr 60: Ahmed b. Hanbel 385, 427.
  Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/169-170.]


  Açıklama

  Peygamber'e, güzelliği sevdiğinden ve bu hususta hiçbir kimsenin kendisini geçmesini istemediğinden bahseden ve bu halinin kibir sayılıb sayılmadığını soran zatın kimliği kesin olarak bilinmiyor. Kadı Iyad ile İbn Abdilberr bu zatın Mâlik b. Murra olduğunu iddia ederlerken, İbnu'l-Arabî, onun Ebû Reyhâne Şen'un olduğunu, Ali b. el-Medinî de Rabbi b. Amir olduğunu söylemiştir. İbn Ebi'd-Dunya. bu zatın Muaz b. Cebel olduğunu iddia edenlerin de bulunduğunu söylüyor. Abdullah b. Amr b. As ve Huraym b. Fâtik olduğunu söyleyenler de vardır.
  Hadis-i şerif; güzelliği, güzel giyinmeyi ve güzel işleri sevmenin kibirle bir ilgisi olmadığını; asıl kibirin, hakkı kabulden kaçınmak ve insanları küçük görmekten ibaret olduğunu ifade etmektedir.
  Gerçekte, güzel elbise giymenin kibirle ilgisi yoktur. Bilakis güzel giymek Allah'ın nimetine şükür manasına taşır. Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi "Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever."
  Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır:
  "Şubhesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. "
  [Muslim, İman 148; ibn-i Mâce, duâ 10. Ahmed b. Hanbel IV 133, 134. 151.
  Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/170.]
 12. AbdulFettah

  AbdulFettah 94.7 - Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Forum Yöneticisi

  Programı izlemedim ama hadis inkarcılarının zayıf noktasının mucizeler olduğunu düşünüyorum ufak tefek tecrübelerimle hadise karşılık ayetle cevap verdiğinde kendisi o ayetinin tevılınde master yapıp defalarca çalışıp okuduğu için işin içinden hemen sıyrılmaya çalışıyorlar, Kur'anı inkar eden ateist mantık ile hadisleri inkar eden mantık aynı kapıdan çıkıyor benzer düşüncelerin ürünüdür, bu yüzden hadislerin insan mahsulü olduğunu düşünüyor hadis inkarcılar, her dönemde Allahu teala insanları hidayete erdirmek için Peygamberler göndermiş, Peygamberine toplumu hidayete erdirmek için farklı özellikler vermiştir, mesela Musa(as) zamanında sihir ve büyü çok gelişmişti ki toplum sihirbazlara ilgi duyuyordu Allahu teala sihirbazların uydurmalarını yok edince ve işin hakikatini bilen sihirbazlar bunun bir insan ürünü değil mucize olduğunu gördüklerinde Alemlerin Rabbine iman etmişlerdir,
  7.111 - Onlar şöyle dediler: "Mûsâ'yı ve kardeşini (bir süre) beklet (haklarında bir işlem yapma) ve şehirlere toplayıcılar yolla."

  7.112 - Bütün usta sihirbazları (toplayıp) sana getirsinler.

  7.113 - Sihirbazlar Firavun'a geldiler. "Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükâfat vardır, değil mi?" dediler.

  7.114 - Firavun, "Evet. Üstelik siz (ücretle de kalmayacaksınız) mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız" dedi.

  7.115 - (Sihirbazlar), "Ey Mûsâ! Ya önce sen at, ya da önce atanlar biz olalım" dediler.

  7.116 - (Mûsâ), "Siz atın" dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.

  7.117 - Biz de Mûsâ'ya, "Elindeki değneğini at" diye vahyettik. Bir de ne görsünler o, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.

  7.118 - Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı.

  7.119 - Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.

  7.120 - Sihirbazlar ise secdeye kapandılar.

  7.121 - Âlemlerin Rabbine iman ettik dediler.

  7.122 - Mûsâ ve Hârûn'un Rabbine.

  İşin hakikatini bilen sihirbazlar iman ettıklerıne göre toplumun hayli hayli iman etmesi gerekirdi, ve yine İsa(as) zamanında tıp çok ilerlemişti ki insanlar buna ilgi duyuyordu Allahu teala (toplumun ilgi alanına göre olduğunu düşünüyorum) İsa(as) farklı mucizeler vermiştir

  3.49 - Allah, onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü'minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

  5.110 - O gün Allah, şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, "Bu, ancak açık bir büyüdür" demişlerdi.

  Yine günümüzde toplumun ilgi alanı bilimdir çağ artık teknoloji çağıdır, dolayısıyla gaybı bilen Rabbimizin bu konu üzerinde durmayacağını düşünmek olanaksızdır ve yine dinin iki temel kaynağı olan Kur'anı kerimde ve Sünnette insanları hidayete erdirmek hidayetlerını arttırmak için akılla bilimle ve gayble akalalı birçok mucizeler vardır.
  Dolayısıyla Peygamberimiz'e(sav) verilen en büyük mucize Kur'anı kerimdir.

  29.50 - Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

  29.51 - Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.

  Programda bunlardan bahsedildi mi bilmiyorum ama Kurandan fıkhi delil Kur'an ve Sünneten Mucize getirsende caner toslaman gibilerinden ümidim yok en azından onun saptırdıgı aldattığı takipçileri belki akledebilir
 13. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tawhid Kullanıcı

  Bize Kur'an yeter deyip, hadisleri inkar eden hadis inkarcılarıyla tartışmadan evvel öncelikle onlara şu soruları sormak gerekir?

  1- Mirasta, erkeğe kadının 2 katı pay verilir. (4/Nisa, 11)

  Siz bu hükmü kabul ediyor musunuz?

  2- Zina eden kadın ve erkeğe yüzer değnek vurulur. (24/Nur, 2)

  Siz bu hükmü kabul ediyor musunuz?

  3- Hırsızlık yapan erkek ve kadının eli kesilir. (5/Maide, 38)

  Siz bu hükmü kabul ediyor musunuz?

  4- 1 erkeğin yerine 2 kadın şahit getirilir. (2/Bakara, 282)

  Siz bu hükmü kabul ediyor musunuz?

  5- Cezalar kısasa tabidir, kısasa kısas yapılır. (2/Bakara, 178-179)

  Siz bu hükmü kabul ediyor musunuz?

  Eğer bu sorulara evet derlerse, o zaman hadisleri konuşmaya geçebiliriz. Ancak bu sorulara hayır diyecek olurlarsa da onlar konuşmanın bir gereği yoktur. Sen yoluna, ben yoluma misali onları inançları ile başbaşa bırakmak gerekir. Zira daha Kur'an'daki hükümleri kabul etmeyen insanlarla, hadisleri konuşmak abestir. Bu insanların önce Kur'an'a iman etmeleri gerekir. Allah-u alem.

  Allah (subhanehu ve teala) bu insanlara hidayet versin inşallah ve ayaklarımızı sabit kılsın. Allahumme amin.
 14. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tawhid Kullanıcı

  Ebu Bekir Sifil & Caner Taslaman Münazarası Üzerine Bir Değerlendirme - Murat Gezenler

  NOT: Murat Hoca'nın videolarını yayınlamak yasak mı bilmiyorum ama konuyla alakalı olduğu için paylaşıyorum.

 15. Muddessir

  Muddessir İyi Bilinen Üye Kullanıcı

  Tarih tekrardan ibarettir Günümüzdeki Tekfircilik dördüncü Raşit Halife Hz. Ali’nin ve ona tabi olanların kanını helal görecek kadar aşırı giden tarihteki Hariciliğin yeniden hortlamasıdır.
  Hadis inkarcılığı ise Yunan Felsefesinin etkisi altında kalarak akıllarını öne çıkaran, nasları adeta terzinin biçtiği kumaş gibi kabul edip yerine göre makaslayıp kesen Mutezile fırkasının ve onun mahiyetinde olan Şiiliğin bir kopyasıdır. Bunlar hiçbir tevil ihtimali olmayan muhkem ayetleri bile akıllarına ters düşerse tevil ederek gerçek manalarından saptırmış, hadisleri ise kökünden reddedip sadece heva ve heveslerine uyduğunu zannettikleri hadisleri almaya çalışmışlardır. Bu fırkaların zayıf noktalarını yakalayan misyonerler bilinçli bir şekilde hadis düşmanlığı yaymışlar, beyinsiz Müslümanlar da, hazine bulmuşlarcasına, bu görüşlere itibar etmişler ve onları savunmaya kalkmışlardır. Asıl hedef Kur’an-ı açıklayan hadislere şüphe sokarak onları devre dışı bırakmak ve Kur’an’ın ayetleri ile heva ve heveslerine göre oynamaktır. Allah bu iki gurubun da şerrinden müminleri muhafaza eylesin. -Amin

  Hasan Karakaya
 16. UmmRevaha

  UmmRevaha Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Hasan hocam maşaallah çok güzel söylemiş... gerçekten bu tür insanlarda en çok dikkat çeken hiç değilse şii sempetizanı olmalarıdır.
 17. Hanım Kız

  Hanım Kız Islam-TR Üyesi Kullanıcı


  My turkish is not so well.. Do you speak German?..
 18. Hanım Kız

  Hanım Kız Islam-TR Üyesi Kullanıcı


  My Turkish is not so well.. Do you speak German?..
 19. Ebu Mervan

  Ebu Mervan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Aşk-ı Cihad fragt, auf was du hinaus willst oder was du damit erklären möchtest wegen der Überlieferung, wo es über den Hochmut gesprochen wird. Hier sind die Geschwister viele oder höchstwahrscheinlich die meisten aus der Türkei, sie können denke ich nur türkisch und englisch.
 20. Pangea

  Pangea Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İkisini de tanımam ama Ebubekir Sifili duymuştum ismen. Öyledir böyledir yetersizdir marifetlidir ikisi hakkında da bir fikrim yok. Allah bilir.

  Bence TVlerde Kuran ve hadis tartışılması güzel bir durum. Belki "bu adamlar ne diyor böyle" diyerek birileri araştırmaya girişir de müslaman olur.

  Gerçi bir tanıdığımın "geçende tvde peygamberiniz deve sidiği içiyormuş gibi bir şey söylediler doğru mu bu" şeklinde iğnelemesine maruz kalmadımdeğil. Allahın izniyle bir dahakine birlik olup tartışmalarını verimli hale getirirler de insanlari dine çağıracaklarına kaçırmazlar. Amin.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş