1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Evde Hayvan Kemiği Yada Dişi, Kafası, Boynuzu Bulundurmanın Günahı Var Mıdır?

Konu, 'Hayvan / Bitki' kısmında ehl-i iman tarafından paylaşıldı.

 1. ehl-i iman

  ehl-i iman Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Misal köpekbalığı çenesi
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Allah c.c. hayvanların bir kısmını helal rızık olarak yarattığı gibi, genel olarak hayvanların tamamı insanlara hizmet için yaratılmış; insanlar ise Allah'a kulluk ile vazifelendirilmiştir.
  "Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz muddetçe size haram edilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun." (Maide 96)

  Hayvan akıl ve ruh sahibidir ve mahşerde birbirleriyle hesaplaşacaklardır.
  İmam Nevevî şöyle dedi: “Ruh taşıyan (insan ve hayvan) herhangi bir şeyin resmini yapmak kesinlikle haramdır ve büyük günahlardandır.”

  Hayvanların akıl sahibi olması ve birbirleriyle hesaplaşması hakkında aşağıdaki ayet ve hadisler konuyu açıklamaktadır.
  "Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında…" (Tekvir Surasi, 5) ayeti, hayvanların da mahşer meydanına çıkarılacaklarını haber vermektedir.
  "O öyle bir gündür ki, insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kafir de, "ne olurdu" der, "ben bir toprak olsaydım." (Nebe Surasi, 40) ayeti ise hayvanların mahşer meydanında karşılıklı olarak hesap verdikten sonra bedenlerinin toprak olacağını haber verir.

  Abdullah bin Ömer, Ebu Hurayra ve İmam Mucahid in bu ayetin tefsirlerine göre, Cenabı Hak mahşer gününde hayvanları alıp ödeştirecek, sonra da onlara, "Toprak olun." buyuracak, sonunda onların hepsinin bedenleri toprak olacak, ruhları ise baki kalacaktır. Hayvanların cehennem azabından kurtulmalarına gıpta ile bakan kâfirler, kendilerinin de toprak olmalarını arzu edeceklerdir.
  Bir hadiste peygamber efendimiz, "Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır" (Muslim, Birr 15, 60; Tirmizî, Kıyâmet 2; R. Salihın, 204.) buyurarak ahirette hiçbir haksızlığın karşılıksız kalmayacağını bildirir.

  Hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, yününden, insanlar; kemiğinden ve gübresinden ise cinler ve bitkiler istifade ederler;

  Rasulullah (s.a.v): "Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra istinca etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir." buyurmuştur. (Muslim, Salat 150 (450); Tirmizi, Tefsir, Ahkâf (3254)
  Ancak buradaki Rasulullah (s.a.v)'ın "Üzerine besmele çekilmiş kemik" sözü farklı şekilde anlaşılmışsa da âlimler, üzerine besmele çekilen kemiğin, mu'min cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kâfir cinlerin yiyeceğini teşkil ettiğinde ittifak etmişlerdir. (Prof. İbrahim Canan, K. Sitte: 4/244)

  Tirmizî’nin Suneninde –meal olarak “Ne tezek ne de kemikle istinca etmeyin, çünkü bu, cin kardeşlerinizin yiyeceğidir” ifadesine yer verilmiştir (Tirmizî, Taharet, 14).

  Tüm bu anlatılanlardan anlamamız gereken, rızık olarak yenilebilen hayvanların bir kısmı küçük olduğundan (misal hamsi balığı) kemiği/kılçığı yani iskeleti de insanlar veya diğer hayvanlar (kedi-köpek) tarafından da yenilebilir ve def-i hacet yoluyla vucuttan atılırlar.
  Bir kısım büyük hayvanlar da vardır ki, etinden insan veya hayvanlar faydalanarak öldürülmesi sonucunda kemikleri atık olarak kalabilir. Bunlarda cinlerin yiyecekleridir.
  Yine bir kısım hayvan da vardır ki, evcildir ve insanların hizmetini yaparken her hangibir sebeble ölebilirler. Bunların bedenleri üzerinde üzerinde işlem yapılmadan gömülmelidir.
  Bir hadis-i şerifte ise Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur :
  Ölünün kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir” buyrulmuştur. (Ebu Davud, Cenâiz, 58,60; İbn Mâce, Cenâiz, 63)

  Bazı hayvanlar vahşi olsa da avcılar tarafından öldürülebilir. Bunlar etinden faydalanabilir fakat kemiğini veya aslan, geyik, gergedan, boynuz vs. gibi kafasını kesip mumyalayarak evin duvarında koleksiyon olarak asmak caiz değildir.
  Bazı durumlarda hayvanın tamamen derisi yüzülür, mumyalanır ve doldurulur ki buna "tahnit" denir. Bu da caiz değildir. İslâm dini açısından tahnitin hiçbir değeri ve önemi yoktur. Bunların da ötesinde İslâm, cesedin tahnitini ve yakılmasını yasakladığı gibi, ölüm hadisesinin kesinleştiği anlaşıldıktan sonra gömme işleminin geciktirilmesine bile izin vermez. İslâm'a göre tüm canlılar su/ topraktan (balçık) yaratılmıştır, öldükten sonra toprağa gömülecek, toprakla bütünleşecek ve yine toprak olacaktır.

  "Hayatı olan / canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?" (Enbiya, 30)
  "
  Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şubhesiz Allah her şeye kadirdir." (Nur, 45)

  Hayvanların mumyalandığı gibi ahirate inanmayan kafirler de (firavn gibi), insanlara da mumyalama uygulamışlardır.

  Zikrettiğimiz işlemler hayvanların yaratılma amacına uygun olmadığı gibi, ruh ve akıl sahibi ahiratta hesaplaştırılacak olan hayvana hakaret, rızık olarak cinlerin eve girmesine de sebeb olmaktır.

  Tüm bu tür davranışlar İslam aleminde görülmemiş, yapılmamış, çirkin görülen hallerdendir.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş