FIKHU'S SAHABE
-Mustafa Çelik-

PDF - OKU/İNDİR


RAR - İNDİR

Kısa Açıklama:
Genelde insan olarak özelde ise mümin olarak hepimizde varolan "Benimseme", "imrenme" ve "Benzeme" ihtiyaçlarını doğru gidermek için Rasulullah (sav)ı mutlak üsve-i hasene edinerek ashab-ı kiramı model olarak hayatımızın merkezine oturtmamız şarttır. Ashab-ı kiramı doğru fıkhedersek ve onların hayatlarından kendi hayatımıza izler taşırsak, İslami hayatı yeniden inşa etme imkanımız doğar. İşte biz de bu durumu dikkate alarak, hepimizde varolan "Benimseme" "İmrenme" ve "Benzeme" ihtiyaçlarını yanlış gidermemek için Rasulullah (sav)in bereketli bakışlarına m?min olarak muhatab olmuş ve mümin olarak da ölmüş sahabeyi gündeme taşıdık

pr_01_1265_max.jpg