1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Gece Vakıa Suresini Okuyana Fakirlik Isabet Etmez Hadisinin Sıhhati Nedir?

Konu, 'Kur'an-ı Kerim / Ayet - Tefsir' kısmında Huzeyfe tarafından paylaşıldı.

 1. Huzeyfe

  Huzeyfe Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Üye

  “ Her kim her gece Vakia suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez”

  İbn sunni “ amel yevm ve leyle” 674 silsile ehadis daife 289

  Bu hadisin sahihliği nedir, yeni rastladım bu hadise ?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  من قَرَأَ سُورَة الْوَاقِعَة كل لَيْلَة لم تصبه فاقة أبدا
  Her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez."
  (İbn Sunni Ebu Bekir Ahmed B. Muhammed, Amelu’l Yevmi Ve’l-Leyl, 674)
  İbn Asakir, İbn Merduye, Ebu Ubeyd, Ebu Yala, Beyhâki aynı manâda rivâyet etmiştir. (Celaluddin es Suyuti, ed-Durr-ul Mensûr fit Tefsir bi'l Mesur, Vakıa Suresi)

  Zâyıf rivâyet !

  İlgili rivâyetin senedinde geçen bâzı râvilerin zayıf,
  senedinin ise munker ve inkıta (kopuk),
  metnin de munker
  (kabul edilemez) olduğu bildirilmiş, bu sebeble rivâyetin zayıf olduğu konusunda Ahmed b. Hanbel, Ebu Hatim ve Oğlu, Darâkutni, Beyhaki ve diğer alimlerin ittifak ettikleri bildirilmiştir. (Zeynuddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcil'ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Munâvî el-Haddâdî ; Feyzu’l-kadir, C. 6, Sf: 201, Hadis no: 8942; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, el-Ehadis, sf: 323-324)
 3. Huzeyfe

  Huzeyfe Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Üye

  Allah Razı Olsun, Hocam
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş