1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Günün Duası

Konu, 'Duaya Davet' kısmında asudee tarafından paylaşıldı.

 1. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

    
  Allah’ım! Beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet.
  Amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidâyet edebilirsin.
  Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden beni koru.
  Amel ve ahlakın kötüsünden ancak sen koruyabilirsin.”
  (Nesai, İftitah, 16,(II,129))

  Allahumme amin...
 2. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Allah'ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı,gözümü, ardımı, önümü, üstümü,altımı aydınlık eyle.Allah'ım, nurumu büyüt.”
  (Buharî-Müslim)

  Amin.
 3. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Bekir el-Müzeni dostları için şöyle dua ederdi

  Allahu Teala hem bizleri hem sizleri, tenha yerlerde tek başına kalıp günah işleme imkânına kavuştuğu halde, Allah'ın kendisini gördüğünü anlayarak günahı terketmek suretiyle zühde erenlerden eylesin.

  Cami'ul U'lum ve'l Hikem 2/391.
 4. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allah Suriyedeki Müslümanlardan razı olsun. Onların mutlulukları bizim mutluluğumuz, hüzünleride hüznümüzdür...
 5. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allah’ım! Sen bana emrettin ben emre uymadım; Sen beni menettin, ben sakınmadım. Allah’ım! Güçlü değilim ki üstün geleyim. Suçsuz değilim ki mazeret bulayım. Senden af diliyorum. Sana tövbe ediyorum. Ben zalimlerden oldum.

  Amr bin el-As ra
 6. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Allahım! Senden görünür görünmez her yerde Senden korkmayı, öfkeli ve sakin olduğu halde hak sözü söylemeyi, fakir ve zengin iken itidalli olmayı istiyorum.

  Senden bitmeyen nimetler istiyorum. Senden bitmeyen mutluluk istiyorum.
  Senden ölüm sonrasında iyi yaşam istiyorum.”
 7. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Allah’ım! Sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak korkundan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir imandan bize de nasip eyle!”
 8. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Ya Rabbi dua ederek hayrı beklemekteyim. Benim bildiğim midir hayır olan yoksa senin bana göndereceğin mi? Bilememekteyim. Sen yüreğimi ferahlat, ufkumu genişlet ve sabrıma sabır kat, kat ki dayanabileyim...Amin...
 9. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allâh'ım
  Beni en güzel ahlâka hidâyet et.
  Ahlâkın en güzeline senden başkası hidâyet edemez.
  Kötü ahlâkı başımdan defet.
  Ahlâkın kötüsünü senden başkası başımdan defedemez."
  Müslim.
 10. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  İbn teymiyye (rahimehullah)ın en çok yaptığı dua;

  “ Allahım bizi üstün kıl. Düşmanlarımızı bize üstün kılma! Allah’ım tuzağını bizim lehimize kur, aleyhimize kurma! Bizi hidayete erdir ve hidayeti bize kolaylaştır.'' Amin

  el-A’lam el-Aliyye Fî Menâkıbı İbn Teymiyye:s15,16.
 11. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle.."


  (İbn Mâce, "Dua", 2)
 12. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Hz.Ömer ra sabahladığında şöyle derdi:

  “Allahım bizi bu gün taksim edeceğin her hayırdan
  hidayet vereceğin nurdan
  dağıtacağın rahmetten
  vereceğın rızıktan
  gidereceğin sıkıntıdan
  kaldıracağın musibetten
  koruyacağın fitneden çok nasiplenen kullarından kıl...”Amin
 13. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allah’ım! Sen bana emrettin ben emre uymadım; Sen beni menettin, ben sakınmadım. Allah’ım! Güçlü değilim ki üstün geleyim. Suçsuz değilim ki mazeret bulayım. Senden af diliyorum. Sana tövbe ediyorum. Ben zalimlerden oldum.

  Amr bin el-As ra
 14. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Rasûlallah (a.s.m) şöyle buyurdu :

  " Dayanılamayacak dertten,
  İnsanı helâke götürecek talihsizlikten,
  başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten Allah'a sığınınız !"

  (Buhâri, Daavât 28, Kader 13)
 15. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  "Allah'ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerden muhafaza eyle.”

  (Müslim, Zikir 71)
 16. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “İhtiyaçlarını karşılayan kimseleri olmayıp, barınaksız nice kimseler varken, bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan ve barındıran Allahu Teala’ya hamd olsun.”

  Müslim.
 17. Müslim genç

  Müslim genç Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.”

  (Hakim, De’avat, No;977; İbn Hıbban,Ed’ıye,No:996.)
 18. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  "Allahım!
  Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru."

  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,181)
 19. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tevhid ve Cihad Kullanıcı

  “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” (3/Al-i İmran, 8)
 20. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  ‎"Ey Allâh'ım !

  ‎Ben nefsime çok zulmettim.
  ‎Günahları senden başka mağfiret edecek de yoktur.
  ‎Bana kendi katından bir mağfiret bahşet.
  ‎Bana rahmet et, acı.
  ‎Muhakkak sen çok mağfiret ve çok rahmet edensin."

  ‎Buhârî-790
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş