1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Abdullâh b. Amr b. el-Âs (r.anhümâ)’dan:

  Muâz b. Cebel (r.a.), (bir yere) yolculuk yapmak istediği bir
  sırada Resûlullah Efendimiz’e şöyle söyledi:
  – Ey Allah’›n Resûlü! Bana öğüt ver. Resûlullah:
  – Allah’a ibâdet et, O’na hiçbir şeyi şerik (ortak) koşma,
  buyurdu.
  Muâz yine:
  – Ey Allah’›n Resûlü! Bana öğüdünü arttır, dedi, Resûlullah:
  – (Bir) Fenâlık yaptığında hemen iyilik yap, buyurdu.
  Muâz (yine):
  – Ey Allah’n Rasûlü! Bana -öğüdünü- arttır, dedi. Resûlullah:(sav)
  – Dosdoğru ol , ahlâkın güzelleşsin, buyurdular.

  (‹bn Hibban, Birr, 524, II, 283)
 2. tevhiddavam

  tevhiddavam Rabbim! Benim ilmimi arttır! Kullanıcı

  Resulullah ﷺ şöyle buyurdu:


  “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”


  [ Tirmizî, Birr; 18 ]
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - Ebu Musa (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Peygamber (s.a.v.):
  “Her müslümana sadaka vermek vaciptir” buyurdu. Bunun üzerine ona:
  “Ya sadaka verecek bir şey bulamazsa, o zaman ne dersin?” denildi. Peygamber (s.a.v.):
  “İki eliyle çalışır, böylece hem kendisine yarar sağlar ve hem de sadaka verir” buyurdu.
  Ona:
  “Ya buna gücü yetmezse, o zaman ne dersin?” denildi. Peygamber (s.a.v.):
  “Sıkıntıda olan ihtiyaç sahibi kimseye yardım eder” buyurdu. Yine ona:
  “Ya buna da gücü yetmezse, o zaman ne dersin?” denildi. Peygamber (s.a.v.):
  “İyiliği yada hayrı emreder” buyurdu. Soru soranlardan birisi:
  “Eğer buna da gücü yetmezse, o zaman ne buyurursun?” diye sordu. Peygamber (s.a.v.):
  “Kötülüğü yapmaktan kendini tutar. Çünkü bu da, bir sadakadır” buyurdu.

  Muttefekun aleyh.
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir’ buyurdu.

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti.”

  Buhari 890, Müslim 850/25, Nesai 363, 384, İbni Mace 1092.
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)den rivayet edildiğine göre peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
  “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı veya diğer bir hususla ilgili haksızlık varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden önce o kimseyle helallaşsın. Yoksa yaptığı zulüm oranında onun iyi amellerinin sevabından alınıp hak sahibine verilir.
  Şayet iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin günahından alınarak haksızlık eden kimse üzerine yüklenir.”

  (Buhari, Mezalim, 10)
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes b. Malik'in (r.a.) naklettiğine göre: Muaz b. Cebel binek üzerinde Hz. Peygamber'in arkasında iken Peygamber (a.s.) ona:
  "Ey Muaz!" diye nida etti. Muaz: "Buyur ey Allah'ın Resulü! Hazırım," dedi. Peygamber yine: "Ey Muaz!" buyurdu.
  Muaz: "Buyur! Ey Allah'ın Resulü hazırım," dedi. Hz. Peygamber tekrar: "Ey Muaz!" buyurdu. Muaz:
  "Buyur! Ey Allah'ın Resulü, hazırım," dedi. Allah Resulü: "Allah'tan başka İlah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve
  elçisi olduğuna şahadet eden her kula Allah kesin olarak ateşi haram kılmıştır" buyurdu.
  Muaz: "Ey Allah'ın Resulü bunu insanlara haber vereyim mi ki sevinsinler?" dedi.
  Allah Resulü: "O takdirde (bu güvenceye) güvenerek tembellik ederler (de amel yapmazlar) " buyurdu.
  -muttefekun aleyh-
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o: "Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir."

  Buhâri, Edeb 60; Müslim, Zühd 52, (2990).
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Sizden biri dilenmeye devam ettiği takdirde yüzünde bir parça et kalmamış halde Allah'a kavuşur."
  Buhari, Zekât 52; Müslim, Zekât 103, (1040); Nesâi, Zekât 83, (5, 94).
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - Said İbnu'l-Müseyyeb babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor: "Dedem, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a uğramıştı. İsmin ne? diye sordu. "Hazn (sert yer)" diye cevap verdi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Hayır sen Sehl'sin" dedi. Müseyyeb: "Olamaz, babanın verdiği bir ismi değiştiremem" dedi. İbnu'l-Müseyyeb ilâve ediyor: "O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti."

  Buhârî, Edeb 107-108; Ebu Dâvud, Edeb 70, (4956).

  - Aişe radıyallahu anhâ: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm çirkin isimleri değiştirirdi" buyurmuştur.
  Tirmizî, Edeb 66, (2841).
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

  İçinizden ölen herkes mutlaka pişman olacaktır. Orada bulunanlar:
  - Ey Allahın Rasulü! Pişmanlığının sebebi nedir? diye sordular. Rasulullah (s.a.v) şöyle cevap verdi:
  - İyilik yapan kimse iyiliğini artırmadığı, kötülük yapan kimse de kötüğünden vazgeçmediği için pişman olur.

  (Tirmizi 2403.)
 11. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Süper Moderatör

  ‎"Kişinin kıldığı namaz onu hayasızlık ve kötülüklerden alıkoymuyorsa, bu onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramaz."
  ‎Rasûl- Ekrem ﷺ

  ‎(Taberânî, sahih)
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  “Kim cenazede, evinden itibaren hazır bulunursa, kim bir Müslümanın cenazesinin arkasından ecrine inanarak ve umarak giderse ve namazı kılınıncaya kadar beklerse ona bir kiyrad (VEYA -KIRAT ) vardır. Kim de defnedilinceye kadar hazır bulunursa, işi bitene kadar ona ait ecir olarak iki kiyrad vardır.” buyurdu.
  Sahabeler:
  −Ey Allah’ın Rasulü! İki kiyrad nedir? diye soruldu.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Oldukça büyük iki dağ kadardır.”
  Diğer rivayette Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herbir kiyrad Uhud dağı gibidir.”

  Buhari 1/89, 90, 3/150, 152, 153, 154, Müslim 3/51, 52, Ebu Davud 2/63, 64, Nesei 1/282, Tirmizi 2/150, İbnİ Mace 1/467-468, İbnu’l-Carud 261.
 13. Furkan el turki

  Furkan el turki Kötü Bilinen Üye Kullanıcı

  "Ey dili ile iman ettiğini söyleyip, imanı kalbine girmeyen kimseler. Müslümanların gıybetlerini yapmayınız, onların ayıplarını araştırmayınız, çünkü her kim onların ayıplarını araştırırsa, Allah da onun gizli işlerini araştırır.
  Allah her kimin gizli işlerini araştırırsa bilsin ki, onu evinde rezil eder"

  Ahmed İbn Hanbel, müsned 33.clt/shf 20 19776
  Ebu Davud, Sünni cilt.
  4 shf.270 4880
 14. Hattab Amedi

  Hattab Amedi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Muhteşem
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Neccar oğullarına ait bir bahçede ve katırının üzerinde bulunduğu bir sırada biz onunla beraberdik. Katır aniden yoldan saptı ve koştu. Nerede ise Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i yere atacaktı. Orada altı veya beş veya dört tane mezarla karşılaştık.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu mezarların sahiplerini kim tanıyor?’ dedi.
  Bir adam:
  −Ben tanıyorum dedi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bunlar ne zaman öldüler?’ dedi.
  O adam:
  −Müşriklik zamanında öldüler dedi.
  Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Şüphesiz bu ümmet kabirleri içinde imtihana tabi tutuluyorlar. Şayet ölülerinizi gömmeyi terk etmeniz endişesi olmasaydı, bu mezarlıktan işitmekte olduğum kabir azabından bazısını sizlere işittirmesini Allah’tan muhakkak talep ederdim’ buyurdu.
  Sonra yüzünü bize dönerek:
  −‘Kabir azabından Allah’a sığının!’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Kabir azabından Allah’a sığınırız dediler.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Kabir azabından Allah’a sığının!’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Kabir azabından Allah’a sığınırız dediler.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Fitnelerden, onların görünenlerinden ve görünmeyenlerinden Allah’a sığının!’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Fitnelerden, onların görünenlerinden ve görünmeyenlerinden Allah’a sığınırız dediler.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Deccal fitnesinden de Allah’a sığının!’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Deccal fitnesinden de Allah’a sığınırız dediler.”
  Müslim 2867/67.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş