1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Rasûlullah aleyhissalatu vesselam Ebu Seleme radıyallahu anh'ın yanına girdi.
  Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı; onları kapattı. Sonra: "Ruh kabzedildi mi göz onu takip eder" buyurdu. Ehlinden bazıları feryad u figan koparmıştı. Aleyhissalatu vesselam: "Kendinize kötü temennide bulunmayın, hayır dua edin! Çünkü melekler, söylediklerinize amin derler!" buyurdu. Sonra ilave etti:
  "Allahım, Ebu Seleme'ye mağfiret buyur! Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol! Ey alemlerin Rabbi! Ona da bize de mağfiret buyur! Ona kabrini geniş kıl, orada ona nur ver!"

  ... Müslim, Cenaiz 7, (920); Tirmizi, Cenaiz 7, (977); Ebu Davud, Cenaiz 19, 21, (3115, 3118); Nesai, Cenaiz 3, (4, 5).
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  . Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) bir Gün: "hüzün kuyusundan Allah'a sığının!" buyurdular.
  Oradakiler: "Ey Allah'ın Rasulu! hüzün kuyusu da nedir?" diye sordular. "O, dedi, cehennemde bir vadidir; cehennem, o vadiden her gün yüz kere AIIah (c.c)'a sığınma taleb eder." "Ey Allah'ın Rasulu! denildi, oraya kimler girecek?" "Oraya dedi, amellerinde riya yapan kurralar girecektir!..."

  ... Tirmizi, Zuhd 48, (2384).
 3. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Süper Moderatör

  İbni Abbas (ra) şöyle buyurdu: “Ben bir gün Rasulullah (sav)’ın arkasında idim bana şöyle buyurdu: “Ey çocuk! Ben sana birkaç şey öğreteyim. Allah (cc)’ı gözet ki, Allah da seni gözetsin. Allah’ı (dinini) koru ki, Allah da seni korusun. Eğer birisinden isteyeceksen sadece Allah’tan iste. Birisinden yardım dileyeceksen sadece Allah’tan yardım dile. Bil ki, bütün ümmet sana fayda vermek için toplansalar, ancak Allah’ın yazdığı şeylerde fayda verebilirler, bundan başka hiçbir fayda veremezler. Yine bütün bu ümmet sana zarar vermek için toplansa, Allah’ın dilediğinden başkasını veremezler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.” (Tirmizi)
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Cabir radıyallahu anh anlatıyor. "Rasûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine): "Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!" der. Ama kişi, eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil!" der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avanelerine): "Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!" der."

  Müslim, Eşribe 103, (2018); Ebu Davud, Et'ime 16, (3765).
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu umame(ra) den Rasulullah (sav) Kim yeminle (yalan) , müslüman bir kimsenin hakkını koparıp alırsa ,Allah ona cehennemi kesinleştirir , cenneti haram kılar . buyurmuştur
  Bir kimse ey Allahın Rasulü az bir şey olsadamı ? dedi.
  O(sav)de Bir tek misvak çubuğu olsada . buyurdu.

  ( MÜSLİM sahih)
 6. Muwahhide Tevhid

  Muwahhide Tevhid İyi Bilinen Üye Süper Moderatör

  Benim bildiğim metin Kütüb-i Sitte de bu şekilde geçiyor..

  Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi we sellem) buyurdular ki:
  "Kim itaatten çıkar, cematten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körükörüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mü'min olanlarına hürmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. "
  Muslim, Imaret 53, (1848); Nesai, Tahrim 28, (7,123); Ibnu Mace, Fiten 7, (3948).
 7. tevhiddavam

  tevhiddavam Rabbim! Benim ilmimi arttır! Kullanıcı

  “Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)

  Beni çok düşündüren bir hadistir...
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Mahmud b. Rebi (ra.) şöyle demiştir '' Hiç unutmuyorum ,beş yaşındaydım Rasulullah (sav) bir
  kovadan ağzına aldığı suyun birazını üzerime atmıştı (püskürtmüştü )''
  ...Buhari sahih...
 9. muhammet087

  muhammet087 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  O Rasûl'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse Biz seni onlara bekçi göndermedik. .nisa 80 Mukatil der ki: Hz. Peygamber (sav): "Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim de beni severse Allah'ı sevmiştir." deyince, MÜNAFIKLAR: "Bu adam bu sözüyle Allah'a şirk koşmaya yaklaştı (veya yakında kendisinin Allah'ın ortağı olduğunu söyleyecek). Allah'tan başkasına ibadet etmemizi yasaklıyacak sonra da hrİstiyanların İsa'yı Rab edindikleri gibi kendisini Rab edinmemizi istiyecek" dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi nisa 80 (İbnu'i-Cevzî, 4/ 4-80 ; Râzî,age.X,194 . Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 1/240)
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  ...kardeşim bu tür sebebi nüzul rivayet ve hadisleri bu bölümde değilde (sure ve ayetlerin nuzul sebebi bölümünde paylaşalım.) inşaallah
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “…Kim ilim talep etmek için bir yola suluk ederse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
  Bir kavim Allah’ın evlerinden bir evde toplanır da Allah’ın Kitabı’nı okur ve aralarında onu
  öğrenirlerse onlara sekinet iner, rahmet onları kuşatır, melekler onların etrafını sarar.
  Ve Allah kendi yanındakilere onlardan bahseder.”
  Müslim 2699/38, Ebu Davud 3641.
 12. ebuyusuf

  ebuyusuf Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  A4F60DDA-2FFC-4524-BE32-593656D0EE27.jpeg
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  . Aişe radıyallâhu anhâ anlatıyor: "Hırsızlık yapan Mahzumlu kadının durumu Kureyşlileri fazlasıyla üzdü.

  "- Bu kadın hakkında Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm nezdinde kim müessir bir şefaatte bulunabilir?" diye adam aradılar.

  "- Bu işe, sadece Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın çok sevdiği Üsâme İbnu Zeyd radıyallâhu anhümâ cür'et edebilir" dediler.
  Üsâme huzura çıkarak, Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a şefaat talebinde bulundu. Efendimiz:

  "Allah'ın hududundan bir hadd hususunda şefaat mi taleb ediyorsun?" diye çıkıştı.
  Sonra kalkıp cemaate şu hitabede bulundu:

  " Sizden öncekileri helâk eden şey şudur: İçlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptı mı onu terk edip ceza vermezlerdi. Aralarında kimsesiz zayıf birisi hırsızlık yapınca derhal ona hadd tatbik ederlerdi. Allah'a yemin olsun! Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsa mutlaka onun da elini keserdim."

  Buhârî, Hudud 11, 12, 14, Şehâdat 8, Enbiyâ 50, Fedâilu'1-Ashâb 18, Megâzî 52;
  Müslim, Hudud 8, 1688; Tirmizî, Hudud 9, (1430)
 14. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (sav)şöyle buyurdu;
  ''...Zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir (arkanızdan sabır günleri gelecektir). O günler avuçta ateş tutmak gibi zordur. O günlerde amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir.

  (Sahâbe):

  -Ey Allah'ın elçisi! Onlardan elli kişi değil mi? dediler.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

  - Aksine sizden (elli kişinin sevabı)."

  (Ebu Davud; hadis no: 4341. Tirmizî; hadis no: 3058. Tirmizî: "Bu, hasen hadistir" demiştir. Elbânî; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 494'de hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre ( ra) dan. Rasulullah ( sav.) # Hiç bir mal sadaka vermekten dolayi eksilmez. Affeden kulunun af etmesi sebebiyle Allah ancak izzetini arttırir. Allah için mutevazi olanı da Allah mutlaka yükseltir.# buyurdu.

  ( Muslim 2588 Tirmizi 229)
 16. Muwahhide Tevhid

  Muwahhide Tevhid İyi Bilinen Üye Süper Moderatör

  “Lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz."

  Hadisin bir başka rivayetinde geçen ‘hâdim' ifadesi ile mana,
  “Lezzetleri yıkıp yok eden ölümü çokça anın” şeklinde olmaktadır.
  (Tirmizî, Zühd, 4)
 17. Tihame

  Tihame Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Büreyde'den (R.A.) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
  Rasulullah (S.A.S.):
  "Münafık kimseye (efendi) diye hitap etmeyin; zira onu (efendi, saygın birisi olarak nitelemeniz) saymanız (halinde), Aziz ve Celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz" buyurdu.
  Ebu Davud, "Edeb", 83
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Cabir(ra)den Numan bin Kavkal Rasulullaha (sav) gelip ey Allah ın rasulü ne dersin?Farz olan namazı kıldığım ,haramı haram ve helali de helal bildiğim zaman cennete girermiyim diye sordu .
  O(sav)da evet buyurdu.

  (Müslim ve Müsned)
 19. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  El-Mikdam bin Ma’di Yekribe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah indinde şehid için altı haslet vardır:

  1) Dökülen ilk damla kanı ile günahları bağışlanır.

  2) Cennetteki makamı kendisine gösterilir.

  3) Kabir azabından korunur.

  4) En büyük korkudan emin olur.

  5) Kendisine iman hüllesi giydirilir.

  6) Hurü’l-İyn ile evlendirilir ve akrabalarından yetmiş kişiye şefaatçiliği kabul edilir’ buyurdu.”

  İbni Mace 2799, Tirmizi 1663, Ahmed 167330.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş