1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Ebu Hureyre ( ra) rivayet etti ; Bir siyahi kadın mescidi süpürürdü ( Beyhaki ise isminin Ümmü mıhcen olduğunu dedi) Günün birinde vefat etti . Rasulullaha ( sav) e onun öldüğü haber edilmemişti . Bir gün Nebi ( sav) onu sordu . Sahabiler onun öldüğünü ve defnettiklerini söylediler .Şöyle şöyle oldu deyip onun kıssası anlattılar. Nebi ( sav) - Bana vefat ettiğini haber vermeli değil miydiniz ? buyurdu.
  Sonra Rasulullah ( sav) - Haydin onun kabrini bana gösterin .buyurdu. Akabinde onun kabrine
  vardı ve üzerine ( cenaze) Namaz kıldı .

  ( Buhari ,cenaiz 93 )

  ..Bu kadının (ra.ha) Ashabın gözünde vefatı Rasulullah ( sav)e bildirilecek kadar değerli değildi .
  Ama onun ameli Rasulullah ( sav)in yanında çok değerliydi !
 2. Berkut Altay

  Berkut Altay Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  IMG_20180207_215602.jpg
 3. Berkut Altay

  Berkut Altay Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  IMG_20180207_215241.jpg
 4. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Allahım hüzün ve endişeden sana sığınırım.”
 5. bahadır571

  bahadır571 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tumblr_nvvi87CgTi1tit2fro1_540.png

  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir’ buyurdu.”

  Tirmizi 2808
  :islam-tr:islam-tr:islam-tr
 6. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Hiç kimse gördüğü bir eziyet karşılığında Allah’tan daha sabırlı değildir. Onlar O’na evlat nispet etmekte, O ise onları rızıklandırır ve afiyet verir”

  Muttefekun aleyh.
 7. bahadır571

  bahadır571 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tumblr_olcnnobftY1qzzelmo1_540.png
  Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
  Benî Mahzûm kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok üzmüştü. Onlar:
  – Bu konuyu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kim konuşabilir, diye kendi aralarında müzakere ettiler. Bazıları:
  Buna Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgilisi Üsâme İbni Zeyd’den başka kimse cesaret edemez, dediler. Üsâme, onların istekleri doğrultusunda Resûlullah ile konuştu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsâme’ye:
  – “Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?”diye sordu; sonra ayağa kalktı ve halka şöyle hitap etti:
  “Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler: Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıverirler, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim. “
  Buhârî, Enbiyâ 54,Müslim, Hudûd 8.
  :islam-tr:islam-tr:islam-tr
 8. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  “Mülk, devamlı Allah’a âit bir halde sabahladık.
  Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mülk
  O’nundur. Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.

  Rabbim! Senden bu günde ve bu günden sonra iyiliklerini isterim; bu günün şerrinden ve bu
  günden sonra (meydana gelecek olan) şerden de sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten ve (aklını yitirmek ve bunamak gibi) kötü yaşlılıktan sana sığınırım. Rabbim! Cehennem ve kabir azabından sana sığınırım."

  Müslim,4/2088
 9. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Rasulullah sav şöyle buyurdu:

  Allah bir kulu sevdiği zaman çalıştırır. Sahabeler: Ey Allah’ın Rasulu nasıl çalıştırır? diye sordular. Şöyle cevap verdi:

  Ölmeden önce onu salih amel işleme konusunda başarılı kılar, buyurdu.


  Tirmizi
 10. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allah Rasulu sav buyurdu ki:

  Kim tüm tasaları tek tasa; ahiret tasası kılarsa, dünya tasasına karşı Allah ona yeter. Kimin de dünya ahvali tasalarını çoğaltırsa; Allah dünya vadilerinin hangisinde helak olursa olsun onla ilgilenmez...

  İbni Mâce.
 11. bahadır571

  bahadır571 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tumblr_olcnnobftY1qzzelmo1_540.png

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor; Kıyamet günü üç kişinin karşısında olurum.

  1) Benim adımı vererek anlaşan sonra da anlaşmaya uymayan kişi,

  2) Hür birini köle olarak satıp parasını yiyen kişi ve

  3) İşçi tutup işini gördüren ve ücretini vermeyen kişi’ buyurdu.”

  Buhari Fethu’l-Bari 4/447
  :islam-tr:islam-tr:islam-tr
 12. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Allah Rasulu sav şöyle buyurdu:

  “Müslümanların, müslümanlar içinde cürmü en büyük olanı, haram kılınmamış bir konuda soru sorup bundan dolayı o meselenin haram kılınmasına sebep olan kimsedir.”

  Buharî.
 13. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tevhid ve Cihad Kullanıcı

  "Güçlü kimse; güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir."

  (Buhârî, Edeb: 102; Müslim, Birr: 106-108)
 14. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  "Korkan yol alır, yol alan menzile ulaşır. Dikkat edin! Allah’ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin! Allah’ın sattığı şey çok pahalıdır. Dikkat edin! Allah’ın sattığı şey cennettir.”

  (Tirmizî, Kıyamet, 18)
 15. Yusuf D.

  Yusuf D. Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

  - Adil devlet başkanı,
  - Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,
  - Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,
  - Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,
  - Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,
  -Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,
  - Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi." (Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2)
 16. İki Hicretyolu

  İki Hicretyolu Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “ Âdemoğlunun hoşuna gitmeyen iki şey vardır. Biri ölüm. Oysa ölüm fitneden daha hayırlıdır. İkincisi, mal azlığıdır. Oysa az malın hesabını vermek daha kolaydır.”

  - Ahmed bin Hanbel, Müsned 5/427
 17. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  "Bir adam, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında otururken birisi ona uğradı ve:

  -Ey Allah'ın elçisi! Ben bu adamı seviyorum, dedi.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:

  - Ona bunu (kendisini sevdiğini) bildirdin (haber verdin) mi? diye sordu.

  Adam:

  - Hayır, diye cevap verdi.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:

  - Ona bunu (kendisini sevdiğini) bildir (haber ver), buyurdu.

  Enes dedi ki:

  Adam kalkıp o adama yetişti ve ona:

  - Seni Allah için seviyorum, dedi.

  Adam da ona:

  - Beni kendisi için sevmiş olduğun Allah da seni sevsin, dedi.

  (Ebu Dâvud; hadis no: 5125. İmam Nevevî, 'Riyâzu's-Sâlihîn'; s: 183'de hadis sahihtir demiştir. Elbânî ise, 'Sahîh-i Ebî Dâvud'da hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.)
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ömer ibn Hattab (ra) rivayet eder " Hımar ( eşek) diye anılan bir adam vardı. Rasulullah ( sav)i (şaka yapar) güldürurdü . Bu adam içki içerdi ,Rasulullah ( sav)de onu cezalandırırdı. Bir gün içki içtiği için getirildiğinde ,adamın biri ona -Allah lanet etsin ,Rasulullah ( sav)a ne kadar çok getiriliyor! dedi .Bunun üzerine Rasulullah ( sav) - O'na lanet etme , O Allah'ı ve Rasulünü seviyor " buyurdu .

  ( Buhari 6780)
 19. bahadır571

  bahadır571 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  27972010_604014629933694_1746765072175942389_n.jpg
 20. Ümmü Yasir

  Ümmü Yasir İşlerimizin hepsini düzelt Allah’ım... Kullanıcı

  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

  "Bahtiyar; fitneden kaçınan kimse ile, belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir. Ne mutlu ona!"

  Ebu Davud, Fiten 2, (4263)
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş