1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  4754 - Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a halk hayırdan sorardı. Ben ise, bana da ulaşabilir korkusuyla, hep şerden sorardım. (Yine bir gün

  "Ey Allah'ın Resûlü! Biz Cahiliye devrinde şer içerisinde idik. Allah bize bu hayrı verdi. Bu hayırdan sonra tekrar şer var mı?" diye sordum.

  "Evet var!" buyurdular. Ben tekrar: "Pekiyi bu şerden sonra hayır var mı?" dedim.

  "Evet, var! Fakat onda duman da var" buyurdular. Ben: "duman da ne?" dedim.

  "Bir kavim var. Sünnetimden başka bir sünnet edinir; hidayetimden başka bir hidayet arar. Bazı işlerini iyi (ma'rûf) bulursun, bazı işlerini kötü (münker) bulursun" buyurdular. Ben tekrar:

  "Bu hayırdan sonra başka bir şer kaldı mı?" diye sordum.

  "Evet! buyurdular. Cehennem kapısına çağıran davetçiler var. Kim onlara icabet ederek o kapıya doğru giderse, onlar bunu ateşe atarlar" buyurdular. Ben: "Ey Allah'ın Resûlü! Ben (o güne) ulaşırsam, bana ne emredersiniz?" dedim.

  "Müslümanların cemaatine ve imamlarına uy, onlardan ayrılma. (İmam sırtına (zulmen) vursa, malını (haksızlıkla) alsa da onu dinle ve itaat et!)" buyurdular.

  "O zaman ne cemaat ne de imam yoksa?" dedim.

  "O takdirde bütün fırkaları terket (kaç)! Öyle ki, bir ağacın köküne dişlerinle tutunmuş bile olsan, ölüm sana gelinceye kadar o vaziyette kal" buyurdular."

  Buhari, Fiten 11, Menakıb 25; Müslim, İmaret 51, (1847); Ebu Davud, Fiten 1, (4244, 4245, 4246, 4247).
 2. Ebu Muhammed Eymen

  Ebu Muhammed Eymen Administrator Forum Yöneticisi Kullanıcı

  Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: ”Allahım! Geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni (kötülüklerden ve kötü şeylerden) koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.”
  ...
  (İbn-i Hanbel, V, 396)
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle buyurdu:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkimin iki eşi olur, onlardan birine diğerine nisbeten daha ziyade ilgi gösterir daha fazla meyil ederse ikisi arasında yapması gereken adaleti terk ettiğinden dolayı kıyamet gününde bir tarafı yamuk olarak gelir!’
  buyurdu.”

  İbnu’l-Carud 722, Ebu Davud 2133, Nesai 7/63, Tirmizi 1141.
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Ebu Seleme radıyallahu anh'ın vefatında yanına girdi. Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı; onları kapattı. Sonra:

  "Ruh kabzedildi mi göz onu takip eder" buyurdu.
  Ehlinden bazıları feryadu figân koparmıştı.

  Aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdu: "Kendinize kötü temennide bulunmayın, hayır dua edin! Çünkü melekler, söylediklerinize âmin derler!"

  Sonra ilâve etti: "Allahım, Ebu Seleme'ye mağfiret buyur!
  Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol!
  Ey âlemlerin Rabbi!
  Ona da bize de mağfiret buyur!
  Ona kabrini geniş kıl, orada ona nur ver!"

  Müslim, Cenâiz 7, (920); Tirmizî, Cenâiz 7, (977); Ebu Dâvud, Cenâiz 19, 21, (3115, 3118); Nesâî, Cenâiz 3, (4, 5).
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  [​IMG]
 6. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Abbâs ra der ki:
  Resûlullah (sallaluhu aleyhi vesllem) ile birlikte bir ağacın altında oturmaktaydık. Bu sırada bir rüzgar çıkinca ağacın kuru yaprakları döküldü ve sadece yeşil yapraklar kaldı.
  Allah Resûlü(sav): "Bu ağaç neye benzer?" diye sorunca, oradakiler. "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" dediler.
  Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav):
  *”Bu ağacın hâli mümine benzer. Mümin Allah korkusuyla ürperdiği zaman günahları üzerinden dökülür ve sadece sevapları kalır"* buyurdu.

  Abdullah b. Mes'ûd der ki:
  Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):
  *"Allah korkusuyla sinek başı kadar gözyaşı döken ve bu göz yaşı yanağına değen hiçbir mümin yoktur ki Allah o kimseye ateşi haram kılmasın"* buyurdu.

  Şuabu’l İman 2/783,781
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre r.a’dan, Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdular :
  İnsanların en şerlilerinden birisi de şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle gelen kimsedir. “

  Ebu Davud : 5.c.4872.n
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında Abdullah adında bir adam vardı. İnsanlar tarafından ‘Hımar’ lakabı ile anılırdı. Bu adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i güldürürdü. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu adama şarap içtiği için değnek vurmuştu. Bir gün adam yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e getirildi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona değnek cezası vurulmasını emretti. O da değnekle dövüldü.
  Topluluktan bir kişi:
  −Ey Allah’ım! Bu adama lanet et! İçki yüzünden ne kadar çok dayak yemeye getiriliyor, dedi.
  Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  −“Ona lanet etmeyiniz! Vallahi ben onun sadece Allah’ı ve Rasulünü sevdiğini biliyorum.”

  Buhari 6780, Begavi 2606.
 9. أهل السنة والجماعة

  أهل السنة والجماعة Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebû Saîd el-Hudri der ki:

  Hz. Ali Yemen de iken Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) deri parçası içinde henüz toprağı üzerinde olan bir altın parçası gönderdi. Allah Resûlü de (sallallahu aleyhi ve sellem) bu altını dört kişi arasında paylaştırdı. Bunlar da Uyeyne b. Bedr, Akra' b. Hâbis, Zeyd el-Hayl ve Alkame b. Ulâse -veya Amir b. et-Tufeyl, hangisi olduğu konusunda ravi Umare tereddüt etmiştir- idi. Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından bir kişi: “Bu taksime biz bunlardan daha hak sahibiydik" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Semada bile güvenilir biriyken, sabah akşam semadan haberler (vahiy) gelirken bana güvenmiyor musunuz?" buyurdu.

  O esnada gözleri çukur, elmacık kemikleri ve alnı çıkık, sakallar sık, izarını yukarıya sıyırmış, saçları kazınmış bir adam ayağa kalkıp: ''Ey Allah’ın Resûlü! Allah'tan kork!" dedi. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) başını kaldırıp adama baktı ve: “Yazık sana! insanlar İçinde benim, Allah'tan en çok korkan kişi olmam gerekmiyor mu?" buyurdu. Adam dönüp gidince, Halid b. el-Velîd: “Ey Allah'ın Resûlü! Boynunu vurayım mı?" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “(Hayır!) Belki de namaz kılanlardan biri olur" buyurdu. Halid: “Ama namaz kılmasına rağmen kalbinde olmayan şeyleri diliyle söyleyen nice kişi var” deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): ''insanların kalplerini açmam ve içlerini yarmam emredilmedi" karşılığını verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dönüp giden o adamı arkadan görünce de: ''Bunun soyundan öyle bir nesil çıkacak ki Kuran okuyacak, ancak okudukları boğazlarından aşağıya (kalplerine) inmeyecektir. Okun hedefi delip geçmesi gibi de dine girip çıkacaklardır” buyurdu. Sanıyorum ki Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Yemîn olsun, eğer ben onların zamanına yetişseydim, kuşkusuz onları Semud kavminin öldürülüşü gibi toptan öldürürdüm” diye ekledi.  Buhârî 4351 ve Müslim 1064
  [Ebû Dâvud 4764, Nesâî 2577,4112, İbn Mâce 169, Mâlik 477, Ahmed 11008,11267,11285,11291,11537,11579,11611,11612,11614, 11621,11648,11693,11695,11906, İbn Huzeyme 2373, İbn Hibbân 25, 6737,6740, 6741]
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  “İki şey vardır ki onları yapan mutlaka Cennete girer, onlar çok kolay olup yapanı da azdır.”

  Sözünü şöyle sürdürdü: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

  “Beş vakit namaz… Sizden biriniz her namazın arkasında on defa: “Subhanallah” on defa “Elhamdulillah” on defa “Allahuekber” derse; günde diliyle bunları yüzelli defa söylemiş olur ki, Allah katındaki karşılığı bin beş yüzdür.”

  Nebimiz (s.a.v) bunu söylerken parmaklarıyla sayıyordu.

  “Sizden biriniz yatağına girdiğinde otuz üç defa “Subhanallah” otuz üç defa “Elhamdulillah” otuz dört defa “Allahuekber” derse; gerçekten Allah’ı dili ile yüz defa zikretmiş olur. Fakat bunun Allah katındaki değeri bindir.”

  Rasûlullah (s.a.v) sözüne şöyle devam etti:

  “Hangi biriniz günde iki bin beş yüz günah işleyebilir?” bunun üzerine: Ashab:

  Öyleyse bunları neden yapmayalım dediler.

  Bunun üzerine şöyle buyurdu:

  “Şeytan size namazda iken gelir şunları hatırla, şunları hatırla der siz de bu duayı yapmayı unutursunuz. Yine şeytan geceleyin aynı şekilde gelir ve bu duayı yapmadan sizi uyutur.”

  (Tirmizî, Dua: 25; İbn Mâce, İkametu’s Salat: 32, Suneni Nesai, kitabu's sehv 91/ 1332 )
 11. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  547- " Şüphesiz ki şeytan şöyle demiştir:
  "Zengin Şu üç halin birinden yana asla benden kurtulamaz;
  - Malı onun gözünde süslerim. Böylece onu hakkı olandan meneder.
  -ya da onu elde etmeyi kolaylaştırırım da onu Hakkı olmayan yere harcar.
  -ya da onu kendisine sevdiririm ki;Böylece onu haksız bir şekilde kazanır."

  ( Heysemi- Mecmau'z Zevaid : 10/245)
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu:

  "Allah katında dünyanın yok olması Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden iyidir."

  [ Tirmizî, Diyet (7) 1395 ]
 13. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre
  Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):
  *“Kişi birini Allah rızası için sevdiği zaman Rabbine değer vermiş olur.”*
  buyurmuştur.

  Şuabu’l İman 8/8600
 14. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) :
  *”(Üstünlük için yemek vererek) birbirleriyle yarışan kişilerin davetine icabet edilmez ve yemekleri yenilmez"* buyurmuştur.

  Şuabu’l İman,6/5667
 15. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah(sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
  "Üç şey kişinin kurtuluşuna, üç şey de helakine sebep olur.
  Kurtuluşuna sebep olan üç şeyden biri yalnızken de,insanların içindeyken de Allah'a karşı takvalı olmaktır.
  Diğeri, rıza ve öfke anında hak olan sözü söylemektir.
  Bir diğeri de, fakirlikte de, zenginlikte de iktisatlı olmaktır.
  Kişinin helakine sebep olan üç şeyden biri, hevanın peşinden gitmektir.
  Diğeri, her dem cimri olmaktır.
  Bir diğeri ve en ağırı da, kişinin kendini beğenmesidir."
  Şuabu’l İman 7/6865
 16. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  El-Hakem bin A’rec (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) ridasını yastık yapmış zemzemin yanında ona yaslanmış bir halde iken yanına vardım ve:

  −Bana âşure orucunu haber ver dedim.

  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

  −Muharrem ayının hilalini gördüğünde saymaya başla ve dokuzuncu gün oruçlu ol! dedi.

  Ben:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) âşure orucunu böyle mi tutardı, dedim.

  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

  −Evet dedi.”

  Müslim 1133/132, Beyhaki 4/287.
 17. Kübra Nur Tutkun

  Kübra Nur Tutkun Sabır+ ilim+tek hayal+hasret=ŞEHADET Kullanıcı

  Bu hadis beni hep şu düşünceye itiyor gerçekten kendimize karşı ne kadar dürüstüz? Neyi ne için yapıyoruz??
  Öyle tehlikeli bir durum ki tüm niyetlerin ortaya çıkacağı gün Allah bizi halis niyetlilerden kılsın....

  “Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak:

  "Peki, bunlara karşılık ne yaptın?" buyurur.

  "Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim."diye cevap verir.

  "Yalan söylüyorsun. Sen, "Babayiğit adam." desinler diye savaştın, o da denildi."buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır.

  "Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:"

  "Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın?" diye sorar.

  "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân için Kur'an okudum." cevabını verir."

  "Yalan söylüyorsun. Sen "Âlim." desinler diye ilim öğrendin, "Ne güzel okuyor."desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi." buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır."

  "(Daha sonra) Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder."

  "Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın?" buyurur.

  "Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak için verdim, harcadım." der.

  "Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını "Ne cömert adam." desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi." buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.” (Müslim, İmâre 162)
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah ( sas) " Insanlar arasinda öyleleri vardir ki ,iyiliğin anahtarlari ve kötülüğun kilididirler ."
  buyurdu.
  (İbn mace .silsiletu,s sahiha 1332)
 19. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  13424. Ebû Hureyre dedi ki:
  Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):
  *"İyilik hususunda çoçuklarınıza yardımcı olun.(Nitekim) kişi isterse (yanlış tutumuyla) çocuğunu kendisine isyânkârlığa sürükleyebilir"* buyurdu.

  [Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiştir.]
  Mecmau’z Zevaid, Heysemî

  Gerçekten de öyle değil mi?!
  Çocuğun hayatında ilk karşılaştığı öğretmenleri annesi ve babası. Neslin ifsad veya islah olduğu ilk nokta...
 20. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Zerr r.a dan, şöyle dedi : Bir gün tam güneşin batacağı esnada Rasulullah s.a.v ile beraber mescid'de bulunuyordum. Bana hitaben : Biliyormusun bu güneş nereye gidiyor, Ya Eba Zerr, dedi :
  Ben : Allah ve Rasulü en iyi bilendir Ya Rasulallah, dedim : Devam ederek dedi ki :
  Muhakkak ki o Arşın altında Rabbisinin önünde secde etmeye gidiyor. }

  Buhari : 4802 – Müslim : 1.C.159.N –
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş