1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Pangea

  Pangea Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ümmü`l-mü`minîn Âişe
  şöyle demiştir: İki namaz vardır ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem onları sırran da, alâniyeten da (yâni evinde de, dışarda da) terketmezdi. (Onlar da) sabah namazından evvel iki, ikindi namazından sonra da iki rek`at idi.
  KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT no. 351
 2. Pangea

  Pangea Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ravi : Abdullâh b. Ömer
  Baslik : ABDULLÂH İBN-İ ÖMER`İN YEHÛD İLE HARP OLMADIKÇA KIYÂMET KOPMAYACAKTIR, RİVÂYETİ
  Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (İleride) Müslümanlar Yehûd ile harb edecek (ve onları tamâmiyle kırıp mahvedecek). Hattâ onlardan bir Yehûdî taş arkasına saklansa (da sağ kaldığı farz edilse) taş parçası da (dile gelerek) ey Allah`ın kulu, şu arkamdaki Yehûdî`dir, onu da öldür! diyecektir. (Ebû Hüreyre`den gelen) bir rivâyette de: Müslümanlarla Yehûd arasında kanlı bir harb olmadıkça kıyâmet kopmaz, buyurulmuş ve hadîsin geri kalan kısmı zikr edilmiştir (ki, bu harbde müslümanların yehûdîleri tamâmiyle tenkîl etmesinden ve bir tânesinin taş arkasında saklı kaldığı farzedilse bile taş da izhâr-ı husûmet ederek: ey müslüman, arkamda saklanan yehûdîyi de öldür! demesinden ibârettir).
  Sahih Buhari HadisNo : 1232
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Adiy ibn Hatim ( ra) dan Rasulullah ( sav) * Sizden her bir kimse Rabbi ile arada bir tercuman ve
  Rabbini görmekten perdeleyen bir hicab olmaksizin , muhakkak onunla konuşacaktir.*
  buyurdu .

  ( Buhari s. 7317)
 4. elomeri

  elomeri Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :
  ‘Allah’ın(c.c.) kadın kullarını dövmeyiniz!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2146, Darimi 2/146.
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Sizi Allah’a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim, onların hepsini size emrettim ve sizi Allah’tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim, onların hepsini size yasakladım!”

  Begavi 4111, Beyhaki 13443.
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “...Allah’a yemin ederim ki, ben sizleri gecesi ve gündüzü apaydın olması bakımından eşit olan
  tertemiz gönüllere sahip olarak bıraktım.”
  Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) diyor ki:
  Vallahi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğru söyledi. Vallahi gecesi ve gündüzü aydınlık olması bakımından eşit olan tertemiz gönüllere sahip olarak bizi bıraktı.
  İbni Mace 5.
 9. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  Hocam biraz açıklayabilir misiniz?
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  benim anladığım efendimiz(sav.) din ile ilgili Allah azze ve celleden bildirilen her şeyi tebliğ edip açıklamıştır.
  böylece din kemale ermiş tamamlanmıştır.
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bir yerde Allah’ın (C.C.) haddi (şer,i cezalar) ile amel edilmesi, o belde ahalisine
  kırk sabah yağmur yağmasından daha hayırlıdır’ buyurdu.”

  İbni Mace 2538, Nesai 4919.
 12. Tevhid yolunda

  Tevhid yolunda Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:


  "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve;


  "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der. "


  Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der:


  "Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?"


  Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'1-Müsâfırin 166, (758); Muvatta, Kur'ân 30, (1,214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315).
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ahnef bin Kays (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Ben bu adama yardımı irade ederek yola çıktım.
  Ebu Bekere (Radiyallahu Anh) bana karşı geldi ve:
  −Ey Ahnef! Nereyi istiyorsun dedi.
  Ben, Ali (Radiyallahu Anh)’ı kast ederek:
  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in amcaoğluna yardım etmek istiyorum dedim.
  Ebu Bekere (Radiyallahu Anh):
  −Ey Ahnef! Geri dön! Çünkü ben, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:
  −‘İki Müslüman kılıçlarıyla birbirini öldürmek için karşı karşıya geldiklerinde katil de maktûl de ateştedir!’
  Denildi ki:
  −Ya Rasulallah! Bu katildir. Fakat maktûlün ateşte işi nedir?
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Maktûl de arkadaşını öldürmek istemişti’ buyurdu.”

  Müslim 2888/14, Buhari 6875.
 14. Bakara 74

  Bakara 74 Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Eğer müminlerden iki fırka birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını adaletle düzeltip barıştırın. Eğer onlardan biri, diğerine karşı azgınlık ederse, azgınlık eden taraf Allah’ın emrine dönünceye kadar onlarla savaşın. Eğer Allah’ın emrine dönerse, aralarını adaletle bulup barıştırın. Adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adaletli olanları sever.
  ~ Hucurat Suresi 9

  Abi yukarıdaki hadisi nasıl anlamalıyız??
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Kardeşim dikkat ettiysen ayette (Eğer onlardan biri, diğerine karşı azgınlık ederse...) buyruluyor. yani haddi aşan kimselerle haddi aşmadan mücadele ve adaletli olmak emrediliyor.Fakat haklı ve haksız bilinmiyor ve fitne varsa o durumda hadisde geçen duruma düşmekten korkulur. Allah en doğrusunu bilendir.
 16. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes ( ra ) Rasulullah ( sav ) " Kafir getirilir ve cehennem ateşine bir defa daldirilir. Sonra ona hayır namına bir şey gördün mü ? denilir.
  O Allah a yemin olsun ki Rabbim görmedim .diyecek. Sonra dünya hayatinda en çok sıkıntı çekmiş ,en ileri derecede sefalet görmuş kişi getirilir, cennete bir defacik daldirilir. Sonra da ona - Hiç sefalet çektin mi ? denilir.
  O da Allah a yemin olsun ki Rabbim çekmedim.diyecek " buyurdu.

  ( Muslim 2807 Ahmed 3/203)
 17. Tevhid yolunda

  Tevhid yolunda Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bir kimsenin: "Ya Rabbi, senden nimetin kemâlini taleb ediyorum" dediğini işitmişti. Sordu:


  "Nimetin kemâli nedir?"


  "Bu bir duadır, onunla dua edip, onunla hayır (çok mal) ümîd ettim" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)


  "Sordum, zîra, nimetin kemâli cennete girmektir, ateşten kurtulmaktır" dedi. Bir başkasının da şöyle dediğini işitti:


  "Ey celâl ve ikrâb sâhibi Rabbim!" hemen şunu söyledi:


  "Duana icâbet edilmiştir, (ne arzu ediyorsan) durma iste" Derken ,bir başkasının:


  "Ya Rabbi senden sabır istiyorum!" dediğini işitmişti, ona da: "Allah'tan bela istedin, afiyet de iste!" dedi.


  Tirmizî, Daavât 99, (3524).
 18. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (sav) şöyle buyurdu ;
  "Hangi kadın, kocası ölür de ondan sonra evlenirse o, cennette (dünyada iken nikâhında öldüğü) son kocasının eşi olur."
  ............................................
  (Tabi ki Cennetlik olursa.)- bu ifade hadisten değildir.
  (Elbani; "Sahihu'l-Cami'"; hadis no: 2704. "Silsiletu'l-Ehadisi's-Sahiha", hadis no: 1281).
 19. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bir kişi zina ettiği zaman, iman ondan çıkar ve başının üzerinde şemsiye gibi durur.
  Kişi zina etmekten vazgeçtiğinde iman ona döner.!’
  buyurdu.”

  Ebu Davud 4690, Albani Sahiha 5089, Albani Mişkat 60.
 20. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes (ra.) rivayet etti. NEBİ (sas.) şöyle buyurdu;

  ÜÇ ŞEY KEFFARETTİR ,ÜÇ ŞEY DERECE ARTTIRIR,ÜÇ ŞEY KURTARICIDIR VE ÜÇ ŞEYDE HELAK EDİCİDİR.

  1- KEFFARETLER; a)- SOĞUKTA ABDESTİ TAM ALMAK.b)- NAMAZDAN SONRA DİĞER NAMAZI BEKLEMEK. c)- CEMAATE KATILMAK İÇİN ADIM ATMAK.

  2- DERECE ARTTIRICILAR; a)- YEMEK YEDİRMEK. b)- SELAMI YAYMAK. c)- İNSANLAR UYURKEN GECE NAMAZI KILMAK.

  3- KURTARICILAR; a)- GAZAP VE RIZA ANINDA ADALETLİ OLMAK. b)- FAKİRLİK VE ZENGİNLİKTE İKTİSATLI OLMAK. c)- GİZLİDE VE AÇIKTA ALLAHTAN(c.c.) KORKMAK.

  4- HELAK EDİCİLER ; a)- İTAAT EDİLEN CİMRİLİK. b)- TABİ OLUNAN HEVA.c)- KİŞİNİN KENDİNİ BEĞENMESİ.
  ..........................................................................
  (Münziri tergib ve terhib 1/426. Bezzar ve Beyhaki.)
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş