1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. bayramarslan

  bayramarslan Abdullah Kullanıcı

    
  istigfar.jpg

  Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.

  ─ Ebû Dâvûd, Vitir 26.
 2. Ersin_Akın

  Ersin_Akın Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Peygamber aleyhissaletu vesselam şöyle buyurdular
  Ameli kendisini Cennete sokacak hiçbir kimse yoktur. Dediler ki : Sende mi ey Allah’ın Rasülû ? . Buyurdular ki

  Evet eğer Rabbimin rahmeti olmasa ben dahi.

  Buhari : 14.c.6395. Müslim : 8.c.2816
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Çok lanet ettirici iki şeyden sakının!’ buyurdu.

  Sahabeler:

  −Çok lanet ettirici iki şey nedir? Ya Rasulallah! dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘İnsanların yolu üzerine veya bir toplumun oturma yerlerine tuvalet etmektir!’ buyurdu.”

  Müslim 269/68, Ebu Avane 1/194, Ebu Davud 25.
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  Kuşkusuz ki ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:
  “Bir adam evine girerken ve yemek yerken ‘BİSMİLLAH’ dediğinde, şeytan (kendi arkadaşlarına ve avanesine) şöyle der:
  −‘Sizin için bu evde gecelemek ve akşam yemeği yoktur!’
  Kişi evine girerken ‘BİSMİLLAH’’ demezse, şeytan (kendi arkadaşlarına ve avanesine) şöyle der:
  −‘Geceleyecek eve idrak ettiniz.’
  O kişi yemeğine başlarken ‘BİSMİLLAH’’ demezse, şeytan (yine kendi arkadaşlarına ve avanesine):
  −‘Geceleyecek eve ve akşam yemeğine idrak ettiniz,’ der.”
  Müslim 2018/103.
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Umeme el Bahili radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
  Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in şöyle dediğini işittim: " - Ben uyurken iki adam gelip kolumdan tuttular ve beni engebeli bir dağa getirdiler, dediler ki bu dağa çık. Ben: yapamam dedim. İkisi: Sana kolaylaştırırız, dediler. Dağa tırmandım ta ki tepesine vardım, çok şiddetli gürültü duydum. Bu neyin sesidir diye sordum. Onlar: Bu cehennem ehlinin havlamasıdır. Sonra beni bir yere götürdüler bir baktım ki topuklarından asılmış, ağızları çatlamış ve ağızlarından kan akan insanlar vardı. Bunlar kimdir? Diye sorunca. Dediler ki: bunlar iftar zamanı gelmeden orucunu bozanlardır."

  - İbn Huzeyme, 1986. İbn Hibban 7491. Elbani Mevarid el Zam'an 1509 nolu hadiste sahih demiştir

  Elbani rahimehullah şöyle dedi:
  Bu iftar vaktinden önce kasıtlı bir şekilde orucunu bozan kimsenin cezasıdır. Peki ya hiç oruç tutmayanın hali ne olacak?!
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Kurra el-Müzeni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oturdu mu yanına sahabelerden bir kaç kişi otururdu. Aralarında küçük oğlu olan bir adam vardı. Adam çocuğunu önüne otuttururdu.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:
  −‘Onu seviyor musun?’ diye sordu.
  Adam şöyle dedi:
  −Ey Allah’ın! Rasulü Allah onu sevdirdiği gibi seni de sevdirsin.
  Derken çocuk öldü. Adam da sohbete oğlunun hatırası sebebiyle gelmez oldu. Oğlu için üzüldü.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu göremeyince:
  −‘Ben filan kişiyi göremiyorum!’ dedi.
  Sahabeler:
  −Ey Allah’ın Rasulü! O adamın oğlu öldü dediler.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onunla karşılaşınca oğlunu sordu, o da oğlunun öldüğünü haber verdi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona taziyede bulundu ve şöyle dedi:
  −‘Sen şunlardan hangisini daha çok seversin? Ömrün boyunca onunla hoş vakit geçirmeyi mi? Yoksa yarın cennet kapılarından hangisine gidersen mutlaka onun senden önce oraya varmış olduğunu ve o kapıyı sana açmakta olduğunu görmeni mi?’
  Adam:
  −Ey Allah’ın Nebisi! Elbetteki benden önce cennetin kapısına gidip, bana o kapıyı açmasını daha çok severim dedi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘İşte bu sana verilmiştir’ dedi.
  Ensardan bir adam:
  −Ey Allah’ın Rasulü! Allah beni sana feda etsin. Bu sadece ona mı has? Yoksa hepimize mi? dedi.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Aksine! Hepinize’ dedi.”
  Nesei 1/296, İbni Hibban, Hâkim 1/384, Ahmed 5/35.
 7. Bilginislam

  Bilginislam Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  "Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rek'at namaz kıldığını bilemez olur."
  Buhârî, Ezân 4, Amel fis’–salât 18.
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “Sen yakın akrabalarını uyar!” Şuara Suresi 214. ayet indiği zaman, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kureyş’i çağırdı. Bunun üzerine onlar da toplandılar. Genel ve hususi ifadelerle şöyle buyurdu:
  −“Ey Ka’b ibni Luey oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Mürre ibni Ka’b oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Abdi Şems oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Abdi Menaf oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Haşim oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Abdulmuttalib’in oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarınız!”
  −“Ey Fatıma! Kendini nefsini ateşten kurtar! Çünkü sizi Allah’ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez! Ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim.”

  Müslim 348/204
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah, Âdemoğlunun yaptığı her amel kendisi içindir, sadece oruç öyle değildir; o benim içindir; onun ecrini ancak ben veririm,’ buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz ve işlerde bulunmasın, düşmanlık da yapmasın. Bir kimse ona söver veya onunla dövüşürse, ben oruçlu bir kimseyim desin. Muhammed’in nefsi elinde olan Zata yemin ederim ki, oruçlu ağzın kokusu Allah’ın katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki sevinci vardır. İlki, iftar ettiği zaman sevinmesi, diğeri, Rabbiyle karşılaştığı zaman sevinmesidir’ buyurdu.”

  Buhari’deki başka bir rivayette hadisin baş kısmı şöyle gelmiştir:

  “...O kimse benim için yemesini, içmesini ve nefsi arzularını terk etti...”

  Buhari 1769, Nesei 2215, İbni Mace 1638, Abdurrezzak 7893, İbni Huzeyme 1896, İbni Hibban 3422, Beyhaki 4/304, Begavi 1710, Ahmed 2/237
 10. Abdulkahhar

  Abdulkahhar ملة ابراهيم Forum Yöneticisi

  Rivayete göre, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna bir bedevi gelip: "Ey Allah'ın Rasulü, canlar son derece sıkıntıya girdi, çocuklar can verdi, mallar azaldı, hayvanlar helak oldu. Bizim için Allah'tan yağmur iste. Biz (yağmurumuzun yağdırılması için) seni Allah'a şefaatçi kılıyoruz. Allah'ı da sana şefaatçi kılıyoruz" dedi.

  Rasûlullah (asm) da! "Vay, yazık sana! Sen ne dediğini biliyor musun?" buyurdu. Sonra: "Sübhanallah" dedi ve "sübhanallah" demeye devam etti.

  Nihayet (Hz. Peygamberin öfkesinin, gazab-ı ilahinin nüzulüne sebep olabileceğinden endişe edildiği için) bu (öfkeden duyulan endişenin izleri orada bulunan) sahabilerinin yüzünde de belirmeye başladı.

  Sonra (tekrar): "Vay sana!: (şunu iyi bil ki) Allah yarattıklarından hiçbirisi için aracı kılınamaz. Allah'ın şanı bundan yücedir. Vay sana! Sen Allah kimdir biliyor musun? Onun Arşı semâvâtı üzerinde şu şekildedir" buyurdu ve parmak(larıyla) la (el boşluğu) üzerinde kubbe gibi bir şekil yaptı ve: "Muhakkak ki Arş Allah'(ın azametin)den (dolayı) semerin süvarisinin ağırlığın)dan (dolayı) gıcırdadığı gibi gıcırdar" buyurdu.

  İbn Beşşar bu hadisi "Allah Arşının üstündedir Arşı da göklerinin üstündedir" diye rivayet etti (ve sonra hadisin geri kalan kısmını) nakletti.

  (Ebû Dâvûd dedi ki): Hadisin Ahmed b. Said'in isnadı (ile gelen rivayeti) sahih olandır. Aralarında Yahya h. Main ile Ali b. el-Medîni’nin de bulunduğu bir topluluk, bu hususta ona muvafakat etmişlerdir. Ayrıca bir başka topluluk, bunu, -yine Ahmed'in dediği şekilde- "İbn İshak'tan" (diyerek) rivayet etmişlerdir. Bana ulaştığına göre, Ahdula'lâ, İbnu 'l-Müsennâ ile İbn Beşşâr'in semaları (hocalarından hadis dinlemeleri) aynı nüshadan imiş. (Ebu Davud, Sünnet, 18)
 11. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mücahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  SübhanAllah dualarımda ya Rab dunya da bana iyilik ve güzellik ver ahirette de bana iyilik ve güzellik ver beni cehennem ateşinin azabından koru diye dua ederim hep Elhamdulillah kabul buyurmuş
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  ..Ebu Hureyre'den(ra.) rivayet edilen bir Hadiste Allah'ın Rasulü(sav.) şöyle buyuruyor:

  "Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir."
  (Müslim, Rada' 61)
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş