1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  28773-Âişe rha:
  Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) _“Kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak diriltileceksiniz.”_ buyurunca,
  Âişe;”Ey Allah’ın Resulü! Erkekler ve kadınlar birbirlerine bakmaz mı ?” dediğinde:
  “Ey Âişe! Bulundukları durum kendileri için bundan çok daha vahimdir.” buyurdu.

  Başka bir rivayette:
  *[O gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.]* (Abese Suresi 37. ayet)karşılığını verdi.

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 20.cil
 2. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  28402-Ebû’l Bahtaerî et-Tâî ra der ki:
  Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem)’den işiten bir kişi bana onun şu sözünü haber verdi:
  *“İnsanların günahları çoğalmadıkça (ve bu sebeple de kendilerini mazeretli görmedikçe, günahına bahane bulmadıkça) helak olmayacaklardır.”*

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 20.cilt
 3. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  28954- Hz. Âişe rha: “Ey Allah’ın Resûlü! Kıyamet gününde ailelerinizi hatırlayacak mısınız ?” diye sorunca,
  Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
  *“Üç yer dışında evet! Bu üç yer de amel defterinin verildiği yer, Mizan ve Sırat’tır.”* buyurdu.

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 20.cilt
 4. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  28505-Huzeyfe ra derki;
  Resulullah’a (sallallahü aleyhi vesellem) kıyamet saati sorulunca şöyle buyurdu:
  *“Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O(Allah) ortaya çıkaracaktır.”* (Araf Suresi 187.)
  Ancak size onun şartlarını ve alâmetlerini bildirebilirim.
  Kıyamet kopmadan önce Fitne ve Herc olacaktır.”
  Ashab :”Ey Allah’ın Resulü! Fitneyi anladık peki Herc ne demektir?” diye sorunca;
  Hz.Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):
  “Habeşlilerin diliyle ‘öldürmeler’ demektir.
  İnsanlar içine bencillik atılacak ve hiç kimse kimseyi tanımayacaktır.”buyurdu.

  Buharî’inin rivayetinde;
  _“O günlerde ilim ortadan kalkar ve ortalığı cehalet kaplar._” buyurmuştur.

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 20.cilt
 5. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  28944- Câbir b. Abdillah ra der ki:
  Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
  ”Havz’ımın yanına gelenlere bakarken onlardan bazıları benden uzaklaştıılacak.
  “Rabbim! Bunlar benden ,benim ümmetimden!”dediğimde;
  _“Senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun.Senden sonra yolundan gitmeyip gerisin geriye döndüler.”_ karşılığı verilecek.
  Yine şöyle buyurdu:
  *“Havz’ım bir aylık yolculuk* *mesafesi genişliğindedir ki genişliği ile uzunluğu aynıdır. İçme kapları gökteki yıldızlar sayısıncadır. Suyunun kokusu miskden daha hoştur. Suyu sütten daha beyazdır ve ondan bir defa içen bir daha asla susamaz.”*

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 20.cilt
 6. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  26694- Zübeyr der ki=Uhud savaşı sırasında) Talha b. Ubeydullah yere çöküp (kaya üzerine çıkmak isteyen) Resûlullah’ı sav sırtına aldığı zaman Resûlullah’ın sav:
  *”Talha (Cennet’i ) hak etti .” buyurduğunu işittim.*

  26695-Kays der ki:
  *”Talha’nın Uhud savaşında Resûlullah sav’i korumak için kullandığı elinin daha sonra felç olduğunu gördüm.”*

  Müsned , Ahmed b. Hanbel (Ocak yay. Tercümesi) 19.cilt
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İbn Ömer ( ra)dan. Rasulullah # Her kim Medine' de yerleşip orada ölmeye gücü yeterse orada ölsün. Çünkü Ben Medine'de ölenlere şefaat edeceğim. # buyurdu.

  ( Tirmizi 3917 İbn mace menasik 179 )
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Katade r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ …… Dikkat edin ! şu muhakkak ki uyku ile namaz kaçırmakta bir taksirat yoktur. Taksirat ancak diğer bir namaz vakti girinceye kadar namazını kılmayan için vardır. Binaenaleyh her kim vakti çıkana kadar bir namazdan uyku sebebiyle gafil olursa, uyandığında bu namazı kılsın. Ertesi gün olduğunda ise, o namazı kendi vakti içerisinde kılsın.

  Müslim : 2.C.681.N - Tirmizi : 1.C.177.N – Ebu Davud : 1.C.437.
 9. Berkut Altay

  Berkut Altay مَزِّقُوا دَوْلَتَهُمْ فَاحْرِقُوا رَايَتَهُمْ Kullanıcı

  29258-Suheyb der ki: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
  ”Cennetlikler cennete girdikten sonra bir münadi:
  “Ey cennet ahalisi! Allah’ın sizlere bir sözü vardı ve şimdi onu yerine getirmek istiyor.” diye seslenir.
  Cennettekiler:”Nedir ki o söz? Mizanda yüzümüzü ak çıkarmadı mı ? Cehennem ateşinden uzaklaştırıp cennete sokmadı mı ?” dediklerinde ,
  Allah perdeyi aralar ve O’na bakarlar. Vallahi Allah cennettekilere kendisine bakmaktan daha güzel bir şey vermiş değildir.” buyurdu ve :
  *”İyi davrananlara/muhsinlere daima daha iyisi/ hüsna ve ziyadesi verilir.” *(Yunus Suresi 26. ayet) okudu.

  Müsned , Ahmed b. Hanbel
  (Ocak yay. Terc.) 20.cilt
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘…Dolayısıyla ben size bir şey emrettiğim zaman siz bunu gücünüz yettiğince yerine getirin, bir şeyi de yasakladığım zaman artık onu terk ediniz’ buyurdu.”

  Müslim 1337/412, Nesei 2618, İbni Hibban 3704, 3705, Darekutni 2/281, Beyhaki 4/326, Ahmed 2/508, Albânî İrva 979
 11. Nefer-i Guraba

  Nefer-i Guraba 74.3 - Rabbini yücelt. Kullanıcı

  GARİPLER

  Enes bin Mâlik -radıyALLAHu anh-den rivâyet edildiğine göre, Resulullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  “Müslümanlık garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak avdet edecektir Ne mutlu o gariplere!” (Müslim)
  “Garipler kimdir?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuşlardır:Garipler sayıları pek az olan sâlih kişilerdir Bu kişiler sâlih olmayan bir topluluk içinde yaşarlar Yaşadıkları bu topluluk içinde kendilerini seven az, buğz eden ise çoktur” (Ahmed bin Hanbel)

  “Muhakkak ki sizin arkanızda karanlık gece parçaları gibi fitneler vardır O fitneler içerisinde, sizin üzerinde bulunduğunuz inancın benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için, sizden elli kişinin sevabı kadar sevap vardır”
  Ashâb-ı kiram: “Yâ Resulellah! Onlardan elli kişinin sevabı kadar sevabı vardır değil mi? (Yani sizden kelimesi yanlışlıkla mı kullanıldı?)” diye sorduklarında buyurdu ki:
  “Hayır! Sizden elli kişinin sevabı kadar sevap alır Çünkü siz iyiliklerde yardımcı bulursunuz, fakat onlar bulamazlar” (Ebu Dâvud - Tirmizî - İbn-i Mâce)
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Hureyre ( ra) dan. Rasulullah ( sav) " Ümmetimin içerisinde beni en çok seven kimseler ; Benden sonra gelecek kimselerdir ki , onlarin her biri , ailesini ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edeceklerdir ." buyurdu.

  ( Muslim 1754- Musned )
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu said el Hudri(ra)dan Rasulullah (sav) Müminler ateşten kurtulduktan sonra , cennet ile cehennem arasında bir köprünün üzerinde alıkonulacaklar.Dünya hayatında iken aralarında bulunan bir takım haksızlıkların kısası yapılacak. Nihayet tertemiz edilip arındırılmalarından sonra cennete girmelerine izin verilecek .
  Nefsim elinde olana yemin ederim ki ,onlardan her birisinin cennetteki konağının yolunu bulması , dünyadayken evinin yolunu bulmasından daha kolay olacaktır. buyurdu

  (Buhari , ahmed, ibn hibban )
 14. Nefer-i Guraba

  Nefer-i Guraba 74.3 - Rabbini yücelt. Kullanıcı

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

  "Bu ümmetin şirki karanlık bir gecede dümdüz bir kayanın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizlidir."

  Bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e:

  "Bundan nasıl kurtulabiliriz?" dedi.

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

  "Şu duayı okursan ondan kurtulursun:

  "Allah'ım! Bildiğim şeylerde şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şirkten de senin affını dilerim" de." buyurdu. (Hakim, Ebi hatim sahih senedle rivayet etti)
 15. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Abdurrahman b. Cubeyr Ebu Tavil'den rivayet edildi;
  " Kaşları gözlerinin üstüne sarkmiş , bastonuna dayanarak bir yaşlı adam
  Rasulullah ( sav) in önunde durup - Küçük büyük hiç bir şey bırakmayip işleyen bir adam hakkinda ne dersin ? dedi.
  ..Rasulullah ( sav) - Sen İslama girdin mi ? buyurdu.
  Adam - Ben şehadet ederim ki Allah dan başka ilah yoktur ve sende O' nun Rasulusun . dedi.
  ...Rasulullah ( sav) - Hayırlari yap, kötülüklerden kaçın ki Allah tüm bunlari senin için hayır yapsin.
  Adam - Bozduğum sözler ,hainlikler ve tüm kötülüklerde mi ?
  ..Rasulullah ( sav) Evet . buyurdu.
  Adam bunun üzerine - Allahu Ekber ! Allahu Ekber ! Diyerek gözden kaybolup gitti."

  ( Heysemi 1/36 Taberani ve Bezzar da rivayet etmiştir. İbn Hacer de İsabe'de Sahihdir der.)
 16. Nefer-i Guraba

  Nefer-i Guraba 74.3 - Rabbini yücelt. Kullanıcı

  "Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz yemeyenlere de faizin tozu bulaşacaktır." (Ebu Davud, Kitabul Buyu', 3331)
 17. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) Yemen’de bulunduğu sırada Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e toprağı içinde altın madeni göndermişti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu altını el-Akra bin Hâbis sonra Macâşi oğullarından biri ve Uyeyne bin Bedr el-Fezari ile Alkame bin Ulâse el-Âmiri arasında, sonra Kilâb oğullarından birisi arasında taksim etti. Bu taksim sebebiyle Kureyş ile Ensar öfkelendiler ve:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizleri terk ediyor da Necd’in ileri gelenlerine veriyor, dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Ben ancak onların gönüllerinin tam ısınmasını istiyorum.”

  Bu sırada iki gözü çökük, alnı çıkık, sık sakallı, elmacık kemikleri çıkık, başı tıraşlı bir kişi geldi ve:

  −Ya Muhammed! Allah’tan kork! dedi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Ben Allah’a asi olursam O’na kim itaat eder? O beni yeryüzü ahalisine emin kılıyorken sizler beni emin saymıyor musunuz?”

  O topluluktan bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itiraz eden adamı öldürmek istedi. Onun Halid bin Velid (Radiyallahu Anh) olduğunu sanıyorum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona engel oldu. İtiraz eden adam arkasını dönüp gittiğinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Bunun soyundan öyle bir kavim gelecek ki, onlar Kur’an okuyacaklar, fakat Kur’an onların boğazlarından ileriye gitmeyecek! Onlar ok avı delip geçtiği gibi İslam’dan çıkacaklar! Onlar İslam ehlini öldürecekler de put ehlini bırakacaklar! Eğer ben onları idrak edersem onları Âd kavminin öldürülüşü gibi öldürürüm!”

  Buhari 6123, 6124, 7299, Müslim 1064/143, Ebu Davud 4764, Nesei 2577, 4112.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş