1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Rufâa bin Rafi’ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber mescitte idik. Derken bir adam mescide girdi ve namaz kıldı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu gözleriyle takip ediyor fakat o bunu hissetmiyordu. Sonra adam dönüp Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve selam verdi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adamın selamını aldı ve sonra da:

  −‘Dön tekrar namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın!’ buyurdu.

  Ravi diyor ki: İkinci seferde mi? Üçüncü seferde mi? İyi bilmiyorum, adam:

  −Sana Kitabı indiren zata yemin ederim ki gerçekten gücümün yettiği kadar kıldım. Eğer yanlış kıldıysam bana öğret ve göster dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘...Sonra rükûa git ve rükûda mutmain oluncaya kadar dur! Sonra doğrul iyice ayakta dimdik mutedil olarak dur! Bu şekilde yaparsan namazını hakkıyla eda etmiş olursun. Onlardan her neyi noksan yaparsan namazından o kadarı noksan kalır!’ buyurdu.”

  Nesei 1052, Ebu Davud 856.
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah katında divanlar (amel defterleri) üç tanedir. Birinci divanı Allah yüklenip önem vermez. İkinci divandan Allah bir şeyi terk etmez (yani onda ne yazılı ise onu uygular). Üçüncü divan ise Allah onu bağışlamaz. Allah’ın (içerisindekini) bağışlamayacağı divana gelince; Allah’a şirk koşmaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

  “Kim Allah’a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır.” Allah’ın (içerisindekine) önem vermediği divana gelince; kulun Rabbisiyle kendi arasında bir gün orucu terk etmesi veya namazı terk etmesi (gibi) nefsine zulmetmesidir. Allah Azze ve Celle dilerse onu bağışlar ve ondan vazgeçer. Allah’ın içerisinden bir şeyi terk etmeyeceği divana gelince; kulların birbirlerine zulmetmeleridir. Kaçınılmaz onda kısas vardır’ buyurdu.”

  Ahmed bin Hanbel, Hâkim el-Müstedrek 4/576.
 3. İbnu Muhammed

  İbnu Muhammed حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Kullanıcı

  Biz bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber bulunuyorduk. Resûlu`llah, Ömer`in elini tutmuştu. Ömer: - `Yâ Resûla`llah! Sen bana muhakkak ki her şeyden çok sevimlisin, ancak canımdan değil` dedi. Resûl-i Ekrem: - `Hayır (öyle söyleme) hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki, ben sana hayâtından daha sevimli olmadıkça (îmânın kemâle ermez)` buyurdu. Bunun üzerine Ömer: - `Öyle ise, şu anda yâ Resûla`llah! Muhakkak ki, Sen canımdan da sevimlisin` dedi. Resûl-i Ekrem de: - `Şimdi yâ Ömer! Îmânın kemâle erdi!` buyurdu. (Buhari 2069)
 4. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  -Ebud Derda (ra) dan ,Rasulullah (sas) " Müslüman bir kimse gıyabında kardeşine dua ettiği vakit bir melek
  - Amin, sana da onun gibisi olsun der. " buyurdu.

  ( muslim sahih )
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu:

  "Güneş batıp gece karanlığı bastığında, yahut akşamladığınız zaman, çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men ediniz. Çünkü, şeytanlar o sırada etrafa dağılırlar, faaliyete geçerler. Geceden bir saat / biraz zaman geçtikten sonra, çocukların eve gelmelerini sağlayın ve kapıları kapatın / kilitleyin ve Allah’ın adını anın. Çünkü, şeytan kapalı bir kapıyı açmaz. Su kırbalarının ağzını bağlayın ve Allah’ın adını anın. Yiyecek kaplarınızı -küçük bir örtüyle de olsa- örtün ve Allah’ın adını zikredin. Ve çıralarınızı / lambalarınızı söndürün.”

  [Buharî, Eşribe, 22]
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Saflarınızı ikame ediniz! Kuşkusuz ki ben sizleri sırtımın gerisinden de görürüm!’ buyurdu.

  Müteakiben Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

  Bizim her birimiz kendi omzunu arkadaşının omzuna, ayağını da arkadaşının ayağına yapıştırırdı.”

  Buhari 743.
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Kendi nefsini unutarak insanlara hayır öğreten âlimin örneği, insanları aydınlatmak için yanan kandil gibidir.”

  Tabarani Mucemu’l-Kebir 1681, Albânî Sahihu’l-Cami’ 5837
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Üsame ibni Zeyd (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: Rasulullah (sav)
  bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin
  onları sularının başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam Lâ ilâhe illallah = Allah’tan başka ilah yoktur, dedi. Bunun üzerine Ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine’ye geldiğimizde Rasulullah (sallallahu aleyhi vesellem) durumdan haberdar oldu ve: -Ey Üsame Lâ ilâhe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? buyurdu. Ben: -Ya Rasulallah o adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi, dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) tekrar: -Lâ ilâhe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? diye yine sordu ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, o günden önce müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim.
  (Buhari, Diyet 2, Müslim, İman 158)
  * Müslim’in değişik bir rivayeti şöyledir: Rasulullah (sallallahu aleyhi
  vesellem): -Adam Lâ ilâhe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi?
  -Ya Rasulallah o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi, dedim.
  Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ise: -Kalbini mi yardın korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun, buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ilk olarak o gün müslüman olmayı temenni ettim.
  (Müslim, İman 158)
 9. Berkut Altay

  Berkut Altay Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Allah onlardan razi olsun. Onlar bu ve benzeri fiilleri işlememiş ve hiç hata yapmamış olsalardı biz , tekfirde aşırılığın tehlikesini veya diğer cürümleri ve şeriatin tatbikini nerden bilecektik.
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rasulullah sav söyle buyurmuştur:
  "Rabbiniz bir kulunu sevdimi onu ballı kılar"
  Dediler ki: ballı kılmak nedir ?
  "Allahın ballı kılması ona ölümünden önce bir salih amel işlemesini nasip ederde ölüm ona gelinceye kadar devam eder bu amel üzere ruhunu kabzeder "

  Ahmet rivayet etmiştir. (17819)

  İmam Elbani şöyle demiştir:
  "Allahın ballandırdığı kişinin emaresi şudur: kendisini ziyarete gelen kişi ondan memnun olarak ayrılır. "
  Yine merfu olarak nakledilen hadise göre
  "Etrafındakiler ondan razıdırlar "
  Allahın ballandırdığı kişiye müjdeler olsun.!

  İmam elbani rahimahullah ın bir çok defadır kendisine iyilik yapan kişilere
  "Allah seni ballandırsın " diye dua ettiği görülmüştür.

  imam ahmedin müsnedi 17438 no hadis.
  imam elbani camiüs sahih.
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rabbim islam tr. de ki tüm kardeşlerimi ballı kılsın.!
 12. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  - İbni Ebi Evfa (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etmiştir:

  “Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

  −Ya Rasulallah! Kur’an’a bedel bana yetecek bir şey öğretsen dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

  −‘Subhanallah, Velhamdulillah, Vela İlahe İlallahu Vallahu Ekber’ de!
  buyurdu.

  Ravilerden Sufyan:

  −Ebu Halid Yezidi’l-Vasıtı rivayetinde sonra adam:

  −Bu Rabbim için bir senadır benim için ne var? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Allahummağfirli, Verhamni, Vehdini, Veafini’ de!
  buyurdu.

  Adam:

  −Tesbihin dört tanesi Rabbim için, dört tanesi de benim içindir dedi.

  Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu adam elini hayırla doldurmuştur’ buyurdu.”

  Ebu Davud 832, Nesei 923, İbni Huzeyme 544.
 13. Ebu SILA

  Ebu SILA Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz ki kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.”

  Buhari 6463, Tirmizi 2731.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş