1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

İlmi Konu Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Hadis Bahçesi' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Nefer-i Guraba

  Nefer-i Guraba 74.3 - Rabbini yücelt. Üye

  "Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz yemeyenlere de faizin tozu bulaşacaktır." (Ebu Davud, Kitabul Buyu', 3331)
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) Yemen’de bulunduğu sırada Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e toprağı içinde altın madeni göndermişti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu altını el-Akra bin Hâbis sonra Macâşi oğullarından biri ve Uyeyne bin Bedr el-Fezari ile Alkame bin Ulâse el-Âmiri arasında, sonra Kilâb oğullarından birisi arasında taksim etti. Bu taksim sebebiyle Kureyş ile Ensar öfkelendiler ve:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizleri terk ediyor da Necd’in ileri gelenlerine veriyor, dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Ben ancak onların gönüllerinin tam ısınmasını istiyorum.”

  Bu sırada iki gözü çökük, alnı çıkık, sık sakallı, elmacık kemikleri çıkık, başı tıraşlı bir kişi geldi ve:

  −Ya Muhammed! Allah’tan kork! dedi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Ben Allah’a asi olursam O’na kim itaat eder? O beni yeryüzü ahalisine emin kılıyorken sizler beni emin saymıyor musunuz?”

  O topluluktan bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itiraz eden adamı öldürmek istedi. Onun Halid bin Velid (Radiyallahu Anh) olduğunu sanıyorum. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona engel oldu. İtiraz eden adam arkasını dönüp gittiğinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Bunun soyundan öyle bir kavim gelecek ki, onlar Kur’an okuyacaklar, fakat Kur’an onların boğazlarından ileriye gitmeyecek! Onlar ok avı delip geçtiği gibi İslam’dan çıkacaklar! Onlar İslam ehlini öldürecekler de put ehlini bırakacaklar! Eğer ben onları idrak edersem onları Âd kavminin öldürülüşü gibi öldürürüm!”

  Buhari 6123, 6124, 7299, Müslim 1064/143, Ebu Davud 4764, Nesei 2577, 4112.
 3. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Seleme bin el Ekvâ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bizler Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyorduk. Bir cenaze getirildi.

  Cenaze sahipleri:

  −Ya Rasulallah! Bunun üzerine cenaze namazını kıldırsan dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bunun üzerinde bir borç var mı?’ buyurdu.

  Cenaze sahipleri:

  −Hayır, dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Geride bir şey bıraktı mı?’ buyurdu.

  Onlar:

  −Hayır, dediler. Müteakiben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona cenaze namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirildi.

  Cenaze sahipleri:

  −Ya Rasulallah! Bunun üzerine cenaze namazını kıldırsan dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bunun üzerinde bir borç var mı?’ buyurdu.

  Onlar:

  −Evet, dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Geride bir şey bıraktı mı?’ buyurdu.

  Onlar:

  −Evet, üç dinar para bıraktı dediler. Müteakiben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona cenaze namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi ve cenaze sahipleri:

  −Ya Rasulallah! Bunun üzerine cenaze namazını kıldırsan dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Geride bir şey bıraktı mı?’ buyurdu.

  Onlar:

  −Hayır, dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bunun üzerinde bir borç var mı?’ buyurdu.

  Onlar:

  −Evet, üç dinar dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Arkadaşınızın namazını siz kılınız!’ buyurdu.

  Ebu Katâde (Radiyallahu Anh):

  −Ya Rasulallah! Onun üzerine namaz kılınız, borcu benim üzerimedir dedi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun cenaze namazını kıldırdı.”

  Buhari 2115, İbni Hibban 3264, Tabarani Mucemu’l-Kebir 6290, Beyhaki 6/72, 75, Ahmed 4/47.
 4. Abdulmelik

  Abdulmelik Üye Üye

  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:
  Kim susamış bir müslümanın susuzluğunu giderirse Allah da ona Rahikul Mahtum'dan içirir.

  İbni Useymin, Riyazussalihin şerhinde diyorki:

  Bu meanda susamış küçük çocuğun bile susuzluğunu gidermen Allah'ın sana Rahikul Mahtum'dan içireceği anlamına gelir.

  -Rahikul mahtum susuzluğu sonsuza dek bitiren bir cennet içeceğidir.
 5. bahadır571

  bahadır571 İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kıyamet gününde hakları mutlaka sahiplerine vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas (hakkı) alınacaktır’ buyurdu.”

  Müslim
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Muhammed bin Ka’b (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Abdullah bin Yezid (Radiyallahu Anh) bir yemeğe davet olunmuştu. Davete gelince evi çeşitli kıymetli taşlarla süslenmiş olarak gördü. Evin dışında oturup ağladı.

  Muhammed bin Ka’b (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

  −Kendisine, seni ağlatan nedir? denildi.

  Abdullah bin Yezid (Radiyallahu Anh):

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir ordu gönderdiği zaman onu yolcu eder, Ukbetus-Seniyye mevkiine ulaştığında:

  −‘Estevdiğullahe Dînekum Ve Emânetekum Ve Havâtîme Ağmalikum’ diye dua ederdi dedi.

  Abdullah bin Yezid (Radiyallahu Anh) dedi ki:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün bir parça kumaşla bürdesini yamamış bir adam gördü.

  Abdullah bin Yezid (Radiyallahu Anh) dedi ki:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) güneşin doğduğu tarafa döndü ve:

  −‘İşte böyle üç kere dünya sizin üzerinize doğuyor’ yani size doğru geliyor buyurdu.

  Abdullah bin Yezid (Radiyallahu Anh):

  −Nihayet biz dünyanın üzerimize düşeceğini zannettik dedi.

  Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu gün sizler hayırdasınız. Sizler, sizlere yemek tabağının biri gittiği diğerinin geldiği, birinizin, bir hulleye giymek için gittiği ve diğerine çıkarmak için gittiğinde ve Kâbe duvarlarının örtüldüğü gibi evlerinizin duvarlarını örttüğünüz zaman hayırda değilsiniz!’ buyurdu.”

  Duanın Manası: Dininizi, eminliğinizi ve işlerinizin neticesini Allah’a ısmarlıyorum demektir.

  Albânî Sahiha 2384, Beyhaki 14587.
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Rasûlullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurdu ;
  "Kim kocası olan bir kadını aldatırsa, aralarını açmaya çalışırsa... bizden değildir."

  (Hâkim, Mustedrak, II, Hadis no : 196; Ebû Dâvûd, Talâk, 1, Edeb 126; Ahmet b. Hanbel, II, 397; V, 352, 355)

  Hadîsi şerheden Munâvî diyor ki,
  "Bu kadın bir de komşu kadın olursa bunun günah ve çirkinliği o kadar daha artar." Çünkü, "şerrinden komşusu emin olmayan kimse cennete giremez, buyrulmuştur.
 8. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu Hureyre’den (r.a.) şöyle rivayet eder:
  Rasulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu işittim:

  “Kıyamet günü hesaba ilk çağrılacaklardan biri Allah yolunda öldürülen kişidir. Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah teala ona nimetlerini bildirir o da hatırlar ve itiraf eder.
  Allah teala bu nimetler içinde ne yaptın? Buyurur, O’da: Senin yolunda şehid edilene dek savaştım, der.
  Allah teala; Yalan söyledin! Sen “falanca cesur adam” denilmesini istedin ve bu da söylendi. Sonra onun için emir verir, huzurunda hesaba çekilir ve cehenneme atılır.
  Ve ilim öğrenmiş bir adam ve bu ilmi öğreten, kuranı iyice öğrenip okumuş olan getirilir. Allah ona olan nimetlerini bildirir oda hatırlar ve itiraf eder.
  Allah teala: Bu nimetler içinde ne amel yaptın? buyurur. O’da: İlim öğrendim, öğrettim ve seni rizan için kuran okudum der?
  Allah Yalan söyledin, sen ilmi alimdir denilsin diye öğrendin, kuranı çok güzel okuyor desinler diye okudun ve bu da denildi der. sonra onun için emir verir, huzurunda hesaba çekilir ve cehenneme atılır.
  Ve Allahın kendisine genişlik ve her sınıftan mal verdiği kimse getirilir. Allah ona nimetlerini bildirir, oda hatırlar ve itiraf eder.
  Allah bu nimetler içinde ne amel yaptın? buyurur. O da verilmesini sevdiğin her yola senin rızan için verdim der.
  Allah teala: yalan söyledin ! sen falanca cömerttir desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi buyurur. Sonra onun için emir verir, huzurunda hesaba çekilir ve cehenneme atılır.

  Bu hadisle ilgili olarak gelen bir rivayet de şöyledir. Muaviyeye bu hadis ulaşınca ağladı ve bayıldı, ayılınca, Allah ve rasulü doğru söylemiştir dedi ve Allah teala buyurdu ki: “ Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp ettiklerini onda tastamam öderiz ve onlar bunda hiç bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur.” Hud 15-16

  Müslim, Fezailü’l-cihad 152 (nr.1905); Nesai, Cihad 22 (6/23-24); Ahmed, el-Müsned, 2/322; İbn hibban, Es-sahih nr. 407
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Geniş bir ev, salih bir komşu ve rahat bir binek, Müslüman kişinin saadetindendir.”
  Buhari Edebu’l-Müfred 116.

  “Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi, cennete giremez!”
  Buhari ,E.müfred121
 10. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Alemlere rahmet Rasulullah (sav.)in merhameti kütüğe bile ulaştı.!

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), hutbe irad etmek istediğinde mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ona bir minber yapıldı, Cuma hutbesi için minbere çıkınca o kütük parçası bir çocuk gibi feryat etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) minberden inip onu kucaklayarak teskin ettiğinde kütük susturulan bir çocuk gibi hafif hafif inliyordu.

  Buhari 3364, 3365, Tirmizi 3868.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş