1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Günün Sahih Hadis-i Şerif'i

Konu, 'Site İçi Etkinlikler' kısmında IsLaM4eVeR tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Geniş bir ev, salih bir komşu ve rahat bir binek, Müslüman kişinin saadetindendir.”
  Buhari Edebu’l-Müfred 116.

  “Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi, cennete giremez!”
  Buhari ,E.müfred121
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Alemlere rahmet Rasulullah (sav.)in merhameti kütüğe bile ulaştı.!

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), hutbe irad etmek istediğinde mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ona bir minber yapıldı, Cuma hutbesi için minbere çıkınca o kütük parçası bir çocuk gibi feryat etti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) minberden inip onu kucaklayarak teskin ettiğinde kütük susturulan bir çocuk gibi hafif hafif inliyordu.

  Buhari 3364, 3365, Tirmizi 3868.
 3. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  988- Resûlullah sav:
  *“İyilik/birr güzel giyinme ve kılık kıyafette düzgünlük değildir;Asıl iyilik/birr sükunet ve vakardır.”*

  Deylemî, Ebu Said’den
  (Muhtaru’l Ehadis)
 4. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  5767-Resûlullah sav:
  *“İki sarhoşluk olan dünya sevgisi ile cehalet/bilgisizlik sevgisi sizi/insanları kuşatır. *
  *O zaman da iyiliği/maruf’u emretmeyip kötülüklerden/münkerden sakındırmazsınız.*
  *O zaman da Kur’an ve sünnetle amel edenler/onları ayağa kaldıranlar muhacir ve ensarın ileri gelenleri gibi sevap alırlar.”*

  Camiu’s-Sağîr,Suyuti
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Ebu Said el-Hudri (r.a) dan.O şöyle demiştir : Peygamber (s.a.v) humma hastalığından dolayı yatakta iken yanına girdim.Sonra elimi onun üzerine koyunca hararetini örtünün üzerinden ellerimde hissettim. Ve dedim ki :

  - Ya rasulallah ! ateşinin şiddetine hayret ettim. O buyurdu ki :

  - Biz – peygamberler – böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olduğu gibi onun sevabı da kat kat fazla olur. Ben dedim ki :

  - Ya Rasulallah ! hangi insanlar en şiddetli belaya uğrarlar ?.Peygamber (s.a.v):
  - Peygamberler , buyurdu.
  Ben :
  - Ondan sonra kimlerdir ? dedim. Resulullah s.a.v buyurdular ki :

  - Sonra Salih insanlardır. Onlardan her hangi biri öyle ciddi bir fakirliğe mübtela olur ki, büründüğü abadan başka bir şeyi bulamaz. Ve birinizin mutlulukla sevindiği gibi onlardan her hangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir.''

  ..ibn mace 4024.
 6. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

  ‘Kişi evine girdiği zaman, eve girişinde ve yemek yerken Allah Azze ve Celle’yi anarsa, (Bismillah derse) şeytan (kendi arkadaşlarına ve yardımcılarına):

  –Size (burada) gecelemek de yok, yemek de yok! der.

  Kişi eve girip de, girişi anında Allah’ı anmazsa, (Bismillah demezse) şeytan (kendi arkadaşlarına ve yardımcılarına):

  –Siz, geceleme yerine kavuştunuz, der. Eğer kişi, yemek yerken de Allah’ı anmazsa, (Bismillah demezse) şeytan (kendi arkadaşlarına ve yardımcılarına):

  –Siz, hem geceleyecek yere, hem de yemeğe kavuştunuz, der’ buyurdu.”

  Buhari Edebu’l-Müfred 1096, Müslim 2017/103
 7. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Abdullah b. Amr b. As’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) bir gün elinde iki kitab olduğu halde çıkageldi ve şöyle buyurdu:
  "Bu iki kitabın ne olduğunu biliyor musunuz?"
  Biz de: Hayır Ey Allah’ın Rasûlu! Sen bize bildirirsen biliriz dedik.
  Bunun üzerine sağ elindeki kitab için; "Bu kitab alemlerin Rabb'inden bir kitab olub Cennetlik kimselerin isimleri babalarının isimleri ve kabilelerin isimleri bu kitabdadır. Cennetliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı artırılıp eksiltilmeyecektir."
  Sonra sol elindeki kitab için, "Bu kitab da alemlerin Rabbin’den bir kitab olup Cehennemlik kimselerin, babalarının ve kabilelerinin isimlerini içermekte olup, Cehennemliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı da artırılıp eksiltilmeyecektir", buyurdu.
  Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabı: Ey Allah’ın Rasûlu! Durum önceden tamamlanmış ve bitirilmiş ise çalışıp çabalamamız ne işe yarar? Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Dosdoğru olun! Hayırlı amellerinizi artırın. Çünkü Cennetlik kişinin ameli hangi işi işlerse işlesin Cennetlik kişilerin ameliyle son bulacaktır. Cehenneme girecek kimse de hangi ameli işlemiş olursa olsun onun ameli de Cehennemlik kişilerin amelleriyle son bulacaktır."
  Sonra Rasûlullah (s.a.v.), O iki kitabı elinden bıraktı ve şöyle buyurdu: “Rabbiniz kulların yapacakları her şeyi bildiğinden dolayı ona göre kaderlerini yazıb bitirmiştir. Bir kısmı Cennetlik bir kısmı da Cehennemlik olacaktır.”
  (Tirmizi, Kader, Bab 8, Hadis no: 2141; İbn Mâce, Mukaddime: 10)
 8. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  22937-Abdullah b. Mes’ud ra Hz.Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in konuşmasını şu an hala görür gibiyim. Şöyle buyurdu:
  ”Peygamberlerden birinin kavmi onu o kadar döverdi ki sonunda yere düşerdi kalkıp alnını siler ve:
  *“Allah’ım! Kavmimi bağışla,zira bilmiyorlar.”* derdi”

  Müsned,Ahmed b. Hanbel,16.c
 9. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Ben Mekke’ye hayızlı olduğum halde geldim. Kabe’yi ve Safa ile Merve arasını tavaf edemedim! Ben bu halimi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şikayet ettim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Hacıların yaptığı amelleri sen de yap! Ancak tuhura erinceye kadar beyti tavaf etme!’ buyurdu.

  Buhari 1573, Müslim 1211/119, 120, Ebu Davud 1782, Nesei 2762,
  Tirmizi 945, Darimi 2/44, İbni Mace 2963, Tayalisi 1413, 1507, Ahmed, Albânî İrva 191
 10. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  8905- Resûlullah sav:
  *“Görsünler ve duysunlar diye bir iş için ayağa kalkan kimse oturuncaya kadar Allah’ın gazabı içindedir.”*

  Camiu’s Sağîr
 11. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra grup grup askerlerini gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendine en yakını fitnesi en büyük olanıdır.

  (Şeytanın) Askerlerinin biri gelir ve:

  −Şöyle şöyle işler yaptım der.

  İblis ona:

  −Sen hiçbir şey yapmadın! der.

  Sonra onlardan başka biri gelir ve:

  −Kendisiyle karısının arasını iyice ayırıncaya kadar insanı bırakmadım! der.

  Bunun üzerine İblis onu kendisine yaklaştırır ve:

  −Sen ne iyisin der’ buyurdu.”

  Müslim 2813/67, Hâkim 2/182, Albani Sahiha 999
 12. seda1993

  seda1993 Yeni Üye İslam-TR Üyesi Üye

  Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre
  Resûlullah şöyle buyurmuştur: Allah hayrını dilediği kimseye, –günahlarına kefâret olsun diye– musibet verir. (B5645 Buhârî, Merdâ, 1)
 13. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  23128-Sevbân ra’ın bildirdiğine göre Resûlullah sav şöyle buyurdu:”Kul Allah’ın rızasını gözetip durunca sonunda Allah (onu sever ve)Cebrail’e: *‘filan kulum benim rızamın peşinde. Bilin ki benim rahmetim de onun üzerindedir.’* buyurur. Cebrail de: _‘Allah’ın rahmeti filan kişinin üzerindedir.’_ der. Sonra aynı şeyi Arşı taşıyan melekler, sonra onların çevresinde olan melekler, sonra yedi kat gökte bulunanların tümü bu sözü birbirlerine söylerler. En sonunda bu söz (rahmet) yeryüzüne (yani söz konusu kulun üzerine) iner.
  Allah bir kişiye öfke duyduğu zaman da aynı şekilde olur.”

  Müsned,Ahmed b. Hanbel,16.c
 14. bahadır571

  bahadır571 İyi Bilinen Üye Üye

  Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Mu’az (radiyallahu anh)’aya onu Yemen’e gönderdiğinde şöyle nasihat etti.
  ( يا معاذ : اتق الله حيث ما كنت , واتبع السيئة الحسنة تمحها , وخالق الناس بخلق حسن )
  "Ya (ey) Mu’az! Her ne halde ve nerede olursan ol, Allah’tan kork! Seyyiat (günah) işlediğinde arkasından hemen Hasenat (sevap) kazandıracak bir amel işle ki, onu yok etsin. İnsanlara da güzel şekilde muamele et."
  Mu’az (radiyallahu anh)’ın Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yanında çok itibarlı bir yeri vardı ve ona dedi ki:
  ( يا معاذ : والله إني لأحبك ) "Ya (ey) Mu’az seni Allah için seviyorum."
  O (sallallahu aleyi ve sellem) onu bineğinin arkasına oturturdu.
  Rivayet edildiğine göre o; ( أنو أعلم الأمة بالحلال والحرام , أنو يحشر أمام العلماء برتوة )
  "Ümmetin içerisinde helal ve haramı en iyi bilendir ve alimler Kıyamet Günü biraraya geldiklerinde o, bir adım önde olacaktır."
  1 Mecmu’ul Fetava, 10/653-660
 15. Muddessir

  Muddessir İyi Bilinen Üye Moderatör Üye

  Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.


  Ebu Davud
 16. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  23320-Dırğâme b.Uleybe...dedesinden bildiriyor: Resûlullah sav’in yanına geldim ve: _”Ey Allah’ın Resûlü! Bana nasihatte bulun!“_ dedim. Hz.Peygamber sav:
  *”Allah’a karşı takvalı ol! Bir Meclis’e gelip de beğendiğin şeylerden konuştuklarını işittiğinde orada otur. Hoşuna gitmeyecek şeyler konuştuklarını duyarsan da orayı terket!”* diye buyurdu.

  Müsned,Ahmed b. Hanbel,16.c
 17. Berkut Altay

  Berkut Altay رَفْرِفِي يَا رَايَةَ التَوْحِيدِ Üye

  24837-Muhammed ibnu’l Hanefiyye, babasından bildiriyor:Resûlullah sav: *”Allah,değişik şekilde imtihanlara tabi tutulup da/denenen çok tövbe eden kulunu sever.”* buyurdu.

  Müsned, Ahmed b. Hanbel,16.c
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş