HANEFİ ULEMASINA GÖRE
ŞİRK
VE SEBEPLERİ
-Muhammed B. Abdurrahman EL-Humeyyis-


PDF - OKU/İNDİR

PDF - Alternatif Link

RAR - İNDİR

Kısa Açıklama:

Muhammed İsmail ed-Dehlevî, Ahmed el-Akhisarî, Muhammed b. Ali et-Tehânevî, Şah Veliyyullah Dehlevî, Allâme Alûsî, Muhammed b. Yahya el-Kandehlevî gibi Hanefî mezhebi ilim adamlarının şirk ve çeşitleri hakkında kaleme aldıkları şeyleri bir araya derlemiştir. Kabirleri kireç ve benzeri şeylerle boyamak, kabirler üzerine kubbe ve türbe yapmak ve kabirleri aydınlatmak gibi konularda Hanefî mezhebinin ilk kaynakları olan Bedâius-Senâi, el-Bahrur-Raik, Tuhfetul-Fukaha, Tebyinul-Hakâik gibi eserlerden önemli alıntılar yapılan eser, şirk hakkında aydınlatıcı bilgiler içeren ek bir kısım ile sona ermektedir.

hanefi-ulemasina-gore-sirk-ve-sebepleri387938.jpg