Heva ve Hevese Karşı Cihad


İnsanın arzu ve düşünceleri de kendisinin düşmanıdır. Kendilerine Kur’ an ve sünnet hatırlatıldığı halde:

"Bunlar kafama girmiyor, bence böyle değil şöyle olmalıdır" gibi laflar söyleyen ve böylece Kur’an ve sünnetin hükümlerine zıt görüşler bildiren kimseler mü’min değil, heva ve heveslerine tabi olmuş kafir kimselerdir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"(Ey Muhammed!) Hevasını ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?" (Furkan: 43)

Herhangi bir iş yaparken o konuyla ilgili Allah-u Teâlâ’nın hükmünü araştırmayanlar veya:

"Şayet bu konuda araştırma yaparsam, belki aleyhime hüküm çıkar" diyerek araştırma yapmaktan vazgeçenler ya da araştırma yapmayı hiç aklına getirmeden kafasına göre amel edenler, nefislerine yenilmişlerdir. Bunlar da mü’min değildir. Çünkü mü’min, hangi konuda olursa olsun bir adım atmadan önce o işte Allah-u Teâlâ'nın rızası olup olmadığını araştırır. Hareketlerini ona göre yönlendirir.