1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

***HUTBELER***

Konu, 'İslami Eğitim' kısmında ibnikayyim tarafından paylaşıldı.

 1. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  TAĞUTU REDDETMEK

  LA İLAHE İLLALLAH demek  Allah’a ve ahiret gününe iman ediyor, dünya ve ahirette mutlu olmak, yani İslam evine girmek istiyorsanız[1], “La ilahe illallah” kapısından geçmek zorundasınız. Öyle olağanüstü bir geçiştir ki bu, kişinin tepeden tırnağa bütün kimyasını değiştirir, İslam evinden içeri girmiştir artık: Allah’ın koruması altındadır, Kâbe’yi tavaf edebilir, Müslümanlarla kız alıp verebilir, kestiği yenilir vs…

  “La ilahe illallah” demek; ‘Allah’tan başka ilah yoktur.’ demek değil; “Reddedeceksin ilahları, iman edeceksin Allah’a.”demektir; İsra suresinin 37. ayetindeki şu ifade bunu güzelce anlatır: “Allah'la beraber sakın başka bir ilah edinme, yoksa kınanmış ve kovulmuş vaziyette cehenneme atılırsın.”[2] Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki kulun kendisine ilah olarak seçebileceği başka ilahlar da vardır: Sahte ilahlar, gönülden itaatin kesinlikle olamayacağı, reddedilmesi gereken batıl ilahlar. Eğer kulun kendisine mabud/ilah olarak belirleyebileceği yani kayıtsız-şartsız, gönülden, katıksızca; emri, otoritesi altına girebileceği başka bir otorite, sahte bir ilah tehlikesi olmasaydı aziz ve celil olan Allah’ın bizi “Sakın başka bir ilah edinme!” şeklinde uyarması batıl bir iş olurdu, Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz.

  “La ilahe illa Allah”[3] cümlesindeki bu dört kelimenin yan yana gelmesi tesadüf değildir, Kuran’da tesadüflere yer yoktur. Bütün dilleri, tüm kelimeleri bilen Allah, kendi ismini bu cümlenin en başına koyabilirdi: Allah’a iman edin, diğer ilahları reddedin de diyebilirdi. Ama öyle olmamış; ‘La’ ile, “reddediyorum” diyerek başlamamızı emretmiştir. “Hangimizin yaptıklarının daha güzel olduğu konusunda bizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah[4], “La” diyerek, kendi kural ve kanunları için gönlümüzde yer açmamızı istemiştir. “La” demek, “reddetmek” demektir; bir kalp temizliğidir; benliğin imana, İslam’a hazır hale getirilmesidir. Anne babamızın, tarihin, toplumun, şuursuzca eline geçeni doldurdukları gönül kabımızı Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın dini için hazırlamaktır.

  İnsanı Allah’a karşı küstahlaştıran, bütün batıl ilahlar tağuttur ve Bakara suresinin 256. ayetindeki femen yekfur bi-ttâġût emri gereği reddedilmeli, inkâr edilmelidirler.

  İslam evi yücedir, yüksektedir; İslam’a girebilmek için bir eşiğe, basamağa ihtiyaç vardır. Tağutu reddetmek; vahye rağmen doğru olarak bilinen: duygu-düşünceleri, sözleri ve ideolojileri, örf-adet/gelenek-görenekleri, alışkanlıkları, kıyafetleri vs… kısaca Kuran ve sahih sünnete uymayan her ne varsa ayaklar altına alıp İslam’a yükselmektir.

  Tağutu reddetmek, ‘Yasak ve Serbest’i belirleme, toplum hayatını düzenleme hakkının Allah’ın olduğunu kabul etmektir. Vahiyle çelişen insan yapımı ne kadar kural ve kanun varsa hepsini reddetmek, batıl ve yanlış olduklarını kabul etmektir.

  [1]‘Dinde (iman etmede/İslam'a girmede) zorlama yoktur.’ Bakara 2/256

  [1]İsra 17/39

  [1]“La ilahe illa Allah” cümlesi aslında bu şekilde dört kelimeden müteşekkildir. Cümle Türkçe’ye aktarılırken son iki kelime birleştirilerek bir kelimeymiş gibi (La ilahe illallah) yazılır.

  [1]Mülk 67/2

  Tağutu reddetmek kişinin; zihnen, fikren, kalben yani bütün benliği ile İslam’ın emir ve yasaklarını hüsnü kabul ile (güzel bir şekilde, içselleştirerek) kabul etmesidir.[5]

  Tağutu reddetmek Allah’ın; bireysel, toplumsal, ekonomik ve hukuki hayatın her alanına karışabileceğini kabul etmektir.

  Bütün kâinatı ve insanı yaratan Allah’ın; insan hayatını yakından ilgilendiren hukuk kurallarını da koyması gerektiğini kabul etmek; suçun tanımını Allah’a sormak, suçlunun cezasını da Allah’tan öğrenmektir. Doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, faydalı ve zararlının ne olduğunu Allah’ın indirdiği (vahiy) ile tespit etmektir. Yönettiği makamda: ülke, şehir, ilçe, köy, kasaba, ordu, aile… bununla hükmetmektir.

  Daha öz bir ifadeyle: (Toplumu düzenleyen kurallar koyma hakkı elinde olan) Rab olarak Allah’tan, (sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın her bir alanına müdahale edip onu düzenleyen) din olarak İslam’dan ve (Allah’ın yeryüzünde yaşanmasını istediği hayat tarzı olan İslam dinini en güzel şekilde yaşayarak) örnek olan, önder olan Allah’ın rasûlü Muhammed sas’dan razı olmaktır.

  “Yasak ve serbesti biz belirleriz; bireysel, toplumsal, ekonomik ve hukuki hayat bizim koyduğumuz kanunlarla yürütülmelidir.” demek “tağut olmaktır”.

  “Allah gökyüzünde kar ve yağmur yağdırsın; O, yeryüzüne karışmasın.” demek; Allah’ı göklere hapsetmeye çalışmaktır, ilahlığını ilan etmek, tağut olmaktır. Bu şekilde ilahlığa soyunmuş olan bu ‘tağut’larıbenimseyip, içselleştirerekonlara itaat edip, dediklerini yapmak “ ’tağut’a ibadet etmek, ‘tağut’a kulluk etmektir.”

  Allah, bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatır:

  “Andolsun, biz her ümmete: 'Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının' (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik.”[6] “Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içtenlikle yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarımı müjdele. Ki onlar, sözlere kulak verirler ve “en güzeline”[7] uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve “akıl sahipleri”[8] onlardır.”[9]


  Kendini akıl sahibi olarak tanımlayan herkes, kendi doğrularının, doğru bildiklerinin sağlamasını Kuran’dan yapmak zorundadır. Bir pergel gibi; bir yanını Kur’an’a sabitlemeli ve hayatı bu daire içerisinde şekillendirmelidir. Ayetlerden ve sahih sünnetten oluşan bir gözlük edinilmelidir. İşte bu gözlükle hayata bakabilirsek eşyanın hakikatini doğru görebilir, “doğru”yu görebiliriz, doğru bir imanın sahibi olabiliriz.


  Ey iman edtiğini iddia edenler! Allah’ın istediği gibi iman edin.[10]


  [1]İslam’ın bütün emir ve yasaklarının kabul edilmesi ayrı, günah işlemek ayrı şeylerdir. İslam’a karşı çıkar, inkâr ederseniz kâfir olursunuz ve cezanız içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem olur. Teslim olur, kabul eder buna rağmen yine günah işlerseniz -ki bizler melek değiliz, günah işleriz- bu sizi günahkâr yapar; Allah dilerse affeder, dilerse gazap eder; ‘küfür ve şirk’ten uzak kalabilmişseniz ebedi cehennemliklerden olmazsınız.

  [1]Nahl 16/36

  [1]“Allah, sözün en güzelini bir kitap halinde indirmiştir.” Zümer 39/23

  [1]Akıl sahibi kişi: Zekâsını; anlama/idrak etme kabiliyetini Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak için kullanan kişidir.

  [1]Zümer 39/17,18

  [1]Nisâ 4/13

 2. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  güncel
 3. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  eyh Muheysini’den Cihad Çağrısı

  Ya Beşar! Ya Beşar!

  Bilmiyorsun Şam ehli sana ne yapacak!

  Şam ehli seni tarihe bir pislik olarak kazıyacak!

  Allahu Ekber!

  Ey Hizbusşeytan! Ey Hizbu İran! Ey Hizbuşeytan emiri! Nasrışeytan dedi ki; bakın ne konuştu domuz HizbuSşeytan:

  “Eğer ihtiyaç olursa ben ve bütün Hizbullah askeri terörist ve tekfircilerle savaşmak için Suriye’ye gideriz!”

  Şam ehli dedi ki; “Gel, seni Şam köpeklerine seni yem edeceğiz!”

  Vallahi Şam ehli bunu dedi, Allahu Ekber!

  Beşar, sen Şam ehlinin evlerini bombaladın, variller attın, evlerini başlarına yıktın, onları öldürdün. Bak Şam ehli çadırlarda kalıyor.

  Sizden ricam, birazdan kim cihada katılmak istiyorsa şu çadıra gelsin. Yeni Mücahid olmak isteyenler bu çadıra gelsin. Bu çadırdaki Mücahidler Şam topraklarını domuz kanına bulayacak! Rus, Mecusi, Hizbullat kanı ile dolacak Biiznillahi Rabbil alemin!

  Bu cihad Allah’ın yolunda ifa edilen bir cihaddır.

  Resulullah sav şöyle buyurdu: “Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyâmet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bukanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır”

  Ey Şam ehli başını kaldır, dik yürü!

  Çadırda yaşayan Şam ehli evinize dönecek ve evinizi tamir edeceksiniz inşaAllah. Camilerde Allahu Ekber diyeceksiniz.

  Ama neden çadırlarda oturuyorsunuz, cihad edin. Allahın dini sizi bekliyor, çok mu korkuyorsunuz şehadetten?!

  Siz biliyor musunuz şehadet nedir? Allah yolunda bir mermi gelecek ve öleceksin sonra cennette ebedi olarak kalacaksın.

  Vallahi Hadır camisinin minberine çıkacağız! Mücahidlerin saflarına katıl, çadırda neden oturuyorsun!

  Allah yolunda cihad etmek için şu çadıra 300 mücahid gelsin.

  İnşaallah zafer olursa Şam’daki Emevi camisinde hutbe vereceğiz.

  Ya şehadet ya zafer ikisinden biri. Kim Allah yolunda canını satmak istiyor, kim güzel bir ticaret yapmak ister?

  Allahu Ekber!

  Kim Allah’a canını satacak, bugün cuma, kim satacak? İsteyen elini kaldırsın.

  15 yaşından büyükler, eski mücahidler değil, yeni olmak isteyenler ellerini kaldırsın.

  Kim Allah yolunda eline kaleşnikof alacak ve kanını Allah yolunda dökecek?

  Gelsin şu çadıra, 15 yaşından büyük olanlar gelsin, eski mücahidler değil yeni mücahidler.

  Sizler inşaAllah Mücahidlerin safında gül ve süs olacaksınız.

  Siz muvahhidlerin gülüsünüz.

  Gelin ey Rafiziler! Gel ey Rusya! Gel! Şam ehli Şam topraklarını İran’ın kabri yapacak inşaAllah!

  Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber!

  “Şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir. Şu halde yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip müjdeleyiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” Tevbe süresi, 111.

  Bu Cuma gününde bunlar, Allah yolunda canlarını sattılar! Ey kardeşlerim Allah sizden razı olsun.

  Ey Rafiziler! Bugün Ehli Sünnet tek saf olarak birleşti. Allah yolunda birbirimizi seviyoruz ve birleştik!

  Eğer mazot biterse, eğer benzin biterse, eğer kaleşnikof biterse, eğer tanklar biterse; atımız var, kılıcımız var! Eğer onlar da biterse sizlere karşı taşlarla savaşacağız!

  Allah için inşaAllah zafer Mücahidlerin olacak! Allah bize Şam kapılarını açacak!

  Tekbir!

  Hama ve Humus kapılarını açacak!

  Tekbir!

  Bütün Suriye’nin kapısını açacak inşaAllah!

  Tekbir!

  Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!

  @Ortadogu_Portal

  El Mukaveme Medya


  wesselamualykum
 4. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tevhid ve Cihad Kullanıcı

  Bu konuşma 3 aylık falan abi. Allahualem.
 5. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  hafızalar tazelensin ahicim
 6. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: Tevhid ve Cihad Kullanıcı

  Bu daha yeni abi buyur.

 7. cuheyman el-uteybi

  cuheyman el-uteybi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Güncel...
 8. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır[​IMG] Yapışılacak en sağlam kulp takvadır[​IMG] Dinlerin en hayırlısı İbrahim’in dini İslâmiyet’tir[​IMG] Sünnetlerin en hayırlısı Muhammed’in sünnetidir[​IMG] Kıssaların en güzeli şu Kur’an’dır[​IMG] İşlerin en hayırlısı Allah’ın farz kıldıkları, en şerlileri de sonradan ortaya çıkan, bid’at olanlarıdır[​IMG] En güzel yol peygamberlerin yolu, en şerefli ölüm şehitlerin ölümü, en koyu körülük hidayete erdikten sonra delalete düşmektir[​IMG] Çalışmaların en hayırlısı faydalı olanı, doğru yolun hayırlısı uyulanı, körlüğün en şerlisi kalp gözünün kör olmasıdır[​IMG] Veren el, alan elden üstündür[​IMG] Yeterli miktardaki az mal, oyalayıcı ve aldatıcı çok maldan hayırlıdır[​IMG] Mazeret ileri sürmelerin en şerlisi, ölüm geldiğinde yapılandır[​IMG] En kötü pişmanlık, kıyamet günündekidir[​IMG] Bazı insanlar cumaya en son geliyorlar ve Allah’ı çirkin bir şekilde zikrediyorlar[​IMG] Hataların en büyüğü, dilin çok yalan söylemesidir[​IMG] Zenginliğin en hayırlısı kalp zenginliği, hikmetin başı Allah korkusudur[​IMG] Kalpte bulunan en hayırlı şey, yakin derecesindeki imandır[​IMG] Şüphe küfür alametidir[​IMG] Ölü için bağırarak ağlamak, cahiliye adetlerindendir[​IMG] Sarhoşluk, cehennem ateşidir[​IMG] İçki bütün kötülükleri bir araya toplar[​IMG] En kötü yiyecek, yetim malıdır[​IMG] Mutlu kişi başkasının halinden ibret alandır[​IMG] Her birinizin gidişi kabre doğrudur, işi ahirete kalır[​IMG] Yapılan işlerde esas olan sonuçlardır[​IMG] Her gelecek yakındır[​IMG] Mü’min'e sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür[​IMG] Mü’min'in etini yemek (dedikodusunu-gıybetini yapmak) Allah’ın emirlerine karşı gelmektir[​IMG] Müslüman'ın malı da kanı gibi haramdır[​IMG] Yalan yere Allah’a yemin eden kişiyi, Allah, yalancı çıkarır[​IMG] Kim bağışlayıcı, affedici olursa, Allah da onu bağışlar ve affeder[​IMG]

  Müslim’in Cuma 463 İbn Mace, Mukaddime-7 İbn Hibban’da, es sahih olarak ifade edilen bir hadis metni şöyledir:

  “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur[​IMG] İşlerin en şerlisi de sonradan uydurulanlardır[​IMG]

  İnsanlığı doğru yola ulaştıracak ve kendilerinden emin kılacak en emin yol, Allah Tebareke ve Teâlâ’nın yoludur[​IMG] Bu yol haritasının sınırları Kur’an’da çizilmiş, Rasûlullah’ın sünnetinde pratize edilmiştir[​IMG] Demek ki uyulacak tek yol Allah’ın kitabına tabi olmaktır[​IMG] Kur’an’ı anlamak ve yaşamak için de peygamberimizin sahih sünnetine sarılmaktan başka çare yoktur[​IMG] Nebevi geleneğin en mükemmel öğretileri, Rasûlullah'tadır[​IMG] Sözün ve yolların mantar gibi çoğaldığı modern dünyada hiçbir sistem, huzur ve saadet getiremiyor[​IMG] Siyonist Yahudilerin Filistin’de gerçekleştirdikleri katliam karşısında ne yapabilmekteyiz? Yahudi'nin görevi, kendi ırkından olmayanları yok etmektir[​IMG] Onlar için, ölenin çocuk olması, yaşlı olması hiç de önemli değildir[​IMG] Siyonist emellerini gerçekleştirmek için katliam dahil her türlü teröre başvurabilirler[​IMG]

  İsrail devleti, bir din devletidir[​IMG] Mesih beklentisi onlarda da vardır[​IMG] Süleyman Mabedi onlar için önemlidir[​IMG] Mescid-i Aksa’ya olan düşmanlıkları bu yüzdendir[​IMG] Filistin toprakları Arz-ı Mevudun sınırları içerisindedir[​IMG] Nil’den Fırat’a uzanan vadi de öyle[​IMG][​IMG][​IMG]

  Tebük hutbesinden bahsederken, Yahudi zulmüne geldik[​IMG] Müslüman, dünyada olup bitenlerden bigâne kalamaz[​IMG] Hiçbir zulme seyirci kalamaz[​IMG] Şarktaki Mü’min'in derdine ortak olmayan Müslüman'ın akıbetinden korkulur[​IMG]

  Yol haritası çok önemlidir[​IMG] Tebük hutbesinde nasıl yaşanılması gerektiğine dair işaretler mevcuttur[​IMG] Filistin’e bakmadan önce kendi halime bakıyorum, asıl ağlanacak olanın kendi halim olduğunu görüyorum[​IMG] Ben bu halimle değil Filistin’e, kendime bile fayda sağlayamam[​IMG] Miting yapmak, tel’in etmek, slogan atmak güzel de, oraya gidecek veya malınızın bir kısmını gönderecek yüreğiniz
 9. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Veda Hutbesi خُطبة حَجّة الوداع
  ((الحمد لله، نحمَده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا. من يَهْدِ الله فلا مُضلّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحْده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه. أوصيكُم عبادَ الله بتقوى الله! وأحثّكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير.أمّا بعد،
  أيها الناس!
  اسمعوا منِّي أًبَيِّنْ لكم! فإنِّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا.
  أيها الناس!
  إنّ دماءَكم وأموالَكم عليكم حرام إلى أن تلقَوْا ربّكم، كحُرمة يومكم هذا، في شهْركم هذا، في بلَدكم هذا. ألاَ هل بلّغت؟ اللهم اشْهدْ! فمَن كانت عنده أمانةٌ فلْيُؤدِّها إلى الذي ائتَمَنه عليها.
  وإنّ رِبا الجاهلية موضوع. وإنّ أوّلَ رباً أبدأ به: رِبَا عمِّي العباس بن عبد المطلب. وإن دماءَ الجاهلية موضوعة. وأوّلُ دمٍ أبدأ به: دمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإنّ مآثِرَ الجاهلية موضوعة، غيرَ السّدانة والسِّقاية. والعَمْد قَوَد. وشِبْه العَمْد ما قُتل بالعصا والحجَر، وفيه مائة بعير؛ فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.
  أيّها الناس!
  إنّ الشيطان قد يئِس أن يُعبد في أرضكم هذه، ولكنّه قد رضِي أن يُطاع فيما سوى ذلك ممّا تَحقِرون من أعمالكم.
  أيها الناس!
  {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ}.إنّ الزمان قد استدار كهيئتِه يومَ خلَق الله السموات والأرض، منها أربعةٌ حُرُم: ثلاثٌ متواليات، وواحدٌ فرد: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمُحرّم، ورجب الذي بين جُمادى وشعبان. ألاَ هل بلّغت؟ اللّهمّ اشهد!
  أيها الناس!
  إنّ لِنسائكم عليكم حقاً، ولكُم عليهنّ حقّ. ولكُم عليهنّ ألاّ يوطِئْنَ فُرَشَكم غيرَكم، ولاَ يُدخلْن أحداً تكرهونه بيوتَكم إلاّ بإذْنكم، ولا يأتينَ بفاحشة مبيِّنة. فإن فعلْن، فإنّ الله قد أذِن لكم أن تهجروهنّ في المضاجع، وتضربوهنّ ضرباً غيرَ مبرِّح. فإن انتهيْن وأطعْنَكم، فعليكم رزقُهنّ وكسوتهنّ بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوانٍ لا يملكْن لأنفسهنّ شيئاً. أخذتموهُنّ بأمانة الله، واستحلَلْتم فروجهنّ بكلمة الله. فاتّقوا الله في النساء! واستَوْصُوا بهنّ خيْراً! ألاَ هل بلّغْت؟ اللهمّ اشهَدْ! ألاَ هل بلّغت؟ اللهمّ اشهدْ!
  أيها الناس!
  إنما المؤمنون إخْوة، ولا يَحِلُّ لامرئٍ مسلم مالُ أخيه إلاّ عن طيبِ نفْسٍ منه! ألا هل بلّغت؟ اللهمّ اشهدْ! فلا ترجِعُنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعضٍ؛ فإنِّي قد تركتُ فيكم ما إن تمسّكتُم به لن تَضِلّوا بعده: كتاب الله! ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهدْ!
  أيها الناس!
  إنّ ربكم واحد! وإنّ أباكم واحد! كلّكم لآدم، وآدمُ من تراب! أكرمُكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. ليس لعربِيٍّ على عَجميٍّ فضلٌ إلاّ بالتقوى. ألاَ هل بلّغت؟ اللهمّ اشهدْ!)). قالوا: نعم. قال: ((فلْيُبلِّغِ الشّاهدُ الغائبَ! أيّها الناس! إنّ الله قسَم لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراث؛ فلا تجوز وصيّة لوارث في أكثر من الثّلث. والولدُ للفراش، وللعاهر الحجَر. مَن ادّعَى لغير أبيه، أو تولّى غيرَ مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).

  "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.


  "İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.


  "Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.


  "Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalibin oğlu (amcam)abbasın faizidir.lakin ana paranız size aittir.ne zulmediniz nede zulme uğrayınız.


  "Ashabım! "Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır.Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır.


  "Ey insanlar! "Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir.Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsınız bu da onu memnun edecektir.Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız.


  "Ey insanlar! "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim.Siz kadınları Allahın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allahın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır.


  ğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırsa Allah size onları yatakların yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir.kadınlarında sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.
  "Ey müminler! "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allahın kitabı Kur an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.


  "Müminler! "Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanıda, malıda helal olmaz.Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.


  "Ey insanlar! "Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir.Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir.Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allahın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın.Cenab-ı hakk bu gibi insanların ne tevbelerini nede adalet ve şehadetlerini kabul eder.


  "Ey insanlar! "Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır.Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Üstünlük ancak takvada, Allahtan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır. "Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allahın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. "Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. "Dikkat ediniz!şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:Allaha hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.Allahın haram ve dokunulmaz kıldığı cani haksiz yere öldürmeyeceksiniz.Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar "la ilahe illallah" deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emr olundum.Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allaha aittir.


  "İnsanlar! "Yarin beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler; "Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz,bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz,diye şehadet ederiz".Bunun üzerine Resul''i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonrada cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu;


  "Şahid ol Yarab! Şahid ol yarab! Şahid ol yarab!"
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş