1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

***HUTBELER***

Konu, 'İslami Eğitim' kısmında ibnikayyim tarafından paylaşıldı.

 1. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  TAĞUTU REDDETMEK

  LA İLAHE İLLALLAH demek  Allah’a ve ahiret gününe iman ediyor, dünya ve ahirette mutlu olmak, yani İslam evine girmek istiyorsanız[1], “La ilahe illallah” kapısından geçmek zorundasınız. Öyle olağanüstü bir geçiştir ki bu, kişinin tepeden tırnağa bütün kimyasını değiştirir, İslam evinden içeri girmiştir artık: Allah’ın koruması altındadır, Kâbe’yi tavaf edebilir, Müslümanlarla kız alıp verebilir, kestiği yenilir vs…

  “La ilahe illallah” demek; ‘Allah’tan başka ilah yoktur.’ demek değil; “Reddedeceksin ilahları, iman edeceksin Allah’a.”demektir; İsra suresinin 37. ayetindeki şu ifade bunu güzelce anlatır: “Allah'la beraber sakın başka bir ilah edinme, yoksa kınanmış ve kovulmuş vaziyette cehenneme atılırsın.”[2] Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki kulun kendisine ilah olarak seçebileceği başka ilahlar da vardır: Sahte ilahlar, gönülden itaatin kesinlikle olamayacağı, reddedilmesi gereken batıl ilahlar. Eğer kulun kendisine mabud/ilah olarak belirleyebileceği yani kayıtsız-şartsız, gönülden, katıksızca; emri, otoritesi altına girebileceği başka bir otorite, sahte bir ilah tehlikesi olmasaydı aziz ve celil olan Allah’ın bizi “Sakın başka bir ilah edinme!” şeklinde uyarması batıl bir iş olurdu, Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz.

  “La ilahe illa Allah”[3] cümlesindeki bu dört kelimenin yan yana gelmesi tesadüf değildir, Kuran’da tesadüflere yer yoktur. Bütün dilleri, tüm kelimeleri bilen Allah, kendi ismini bu cümlenin en başına koyabilirdi: Allah’a iman edin, diğer ilahları reddedin de diyebilirdi. Ama öyle olmamış; ‘La’ ile, “reddediyorum” diyerek başlamamızı emretmiştir. “Hangimizin yaptıklarının daha güzel olduğu konusunda bizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah[4], “La” diyerek, kendi kural ve kanunları için gönlümüzde yer açmamızı istemiştir. “La” demek, “reddetmek” demektir; bir kalp temizliğidir; benliğin imana, İslam’a hazır hale getirilmesidir. Anne babamızın, tarihin, toplumun, şuursuzca eline geçeni doldurdukları gönül kabımızı Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın dini için hazırlamaktır.

  İnsanı Allah’a karşı küstahlaştıran, bütün batıl ilahlar tağuttur ve Bakara suresinin 256. ayetindeki femen yekfur bi-ttâġût emri gereği reddedilmeli, inkâr edilmelidirler.

  İslam evi yücedir, yüksektedir; İslam’a girebilmek için bir eşiğe, basamağa ihtiyaç vardır. Tağutu reddetmek; vahye rağmen doğru olarak bilinen: duygu-düşünceleri, sözleri ve ideolojileri, örf-adet/gelenek-görenekleri, alışkanlıkları, kıyafetleri vs… kısaca Kuran ve sahih sünnete uymayan her ne varsa ayaklar altına alıp İslam’a yükselmektir.

  Tağutu reddetmek, ‘Yasak ve Serbest’i belirleme, toplum hayatını düzenleme hakkının Allah’ın olduğunu kabul etmektir. Vahiyle çelişen insan yapımı ne kadar kural ve kanun varsa hepsini reddetmek, batıl ve yanlış olduklarını kabul etmektir.

  [1]‘Dinde (iman etmede/İslam'a girmede) zorlama yoktur.’ Bakara 2/256

  [1]İsra 17/39

  [1]“La ilahe illa Allah” cümlesi aslında bu şekilde dört kelimeden müteşekkildir. Cümle Türkçe’ye aktarılırken son iki kelime birleştirilerek bir kelimeymiş gibi (La ilahe illallah) yazılır.

  [1]Mülk 67/2

  Tağutu reddetmek kişinin; zihnen, fikren, kalben yani bütün benliği ile İslam’ın emir ve yasaklarını hüsnü kabul ile (güzel bir şekilde, içselleştirerek) kabul etmesidir.[5]

  Tağutu reddetmek Allah’ın; bireysel, toplumsal, ekonomik ve hukuki hayatın her alanına karışabileceğini kabul etmektir.

  Bütün kâinatı ve insanı yaratan Allah’ın; insan hayatını yakından ilgilendiren hukuk kurallarını da koyması gerektiğini kabul etmek; suçun tanımını Allah’a sormak, suçlunun cezasını da Allah’tan öğrenmektir. Doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, faydalı ve zararlının ne olduğunu Allah’ın indirdiği (vahiy) ile tespit etmektir. Yönettiği makamda: ülke, şehir, ilçe, köy, kasaba, ordu, aile… bununla hükmetmektir.

  Daha öz bir ifadeyle: (Toplumu düzenleyen kurallar koyma hakkı elinde olan) Rab olarak Allah’tan, (sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın her bir alanına müdahale edip onu düzenleyen) din olarak İslam’dan ve (Allah’ın yeryüzünde yaşanmasını istediği hayat tarzı olan İslam dinini en güzel şekilde yaşayarak) örnek olan, önder olan Allah’ın rasûlü Muhammed sas’dan razı olmaktır.

  “Yasak ve serbesti biz belirleriz; bireysel, toplumsal, ekonomik ve hukuki hayat bizim koyduğumuz kanunlarla yürütülmelidir.” demek “tağut olmaktır”.

  “Allah gökyüzünde kar ve yağmur yağdırsın; O, yeryüzüne karışmasın.” demek; Allah’ı göklere hapsetmeye çalışmaktır, ilahlığını ilan etmek, tağut olmaktır. Bu şekilde ilahlığa soyunmuş olan bu ‘tağut’larıbenimseyip, içselleştirerekonlara itaat edip, dediklerini yapmak “ ’tağut’a ibadet etmek, ‘tağut’a kulluk etmektir.”

  Allah, bu durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatır:

  “Andolsun, biz her ümmete: 'Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının' (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik.”[6] “Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içtenlikle yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarımı müjdele. Ki onlar, sözlere kulak verirler ve “en güzeline”[7] uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve “akıl sahipleri”[8] onlardır.”[9]


  Kendini akıl sahibi olarak tanımlayan herkes, kendi doğrularının, doğru bildiklerinin sağlamasını Kuran’dan yapmak zorundadır. Bir pergel gibi; bir yanını Kur’an’a sabitlemeli ve hayatı bu daire içerisinde şekillendirmelidir. Ayetlerden ve sahih sünnetten oluşan bir gözlük edinilmelidir. İşte bu gözlükle hayata bakabilirsek eşyanın hakikatini doğru görebilir, “doğru”yu görebiliriz, doğru bir imanın sahibi olabiliriz.


  Ey iman edtiğini iddia edenler! Allah’ın istediği gibi iman edin.[10]


  [1]İslam’ın bütün emir ve yasaklarının kabul edilmesi ayrı, günah işlemek ayrı şeylerdir. İslam’a karşı çıkar, inkâr ederseniz kâfir olursunuz ve cezanız içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem olur. Teslim olur, kabul eder buna rağmen yine günah işlerseniz -ki bizler melek değiliz, günah işleriz- bu sizi günahkâr yapar; Allah dilerse affeder, dilerse gazap eder; ‘küfür ve şirk’ten uzak kalabilmişseniz ebedi cehennemliklerden olmazsınız.

  [1]Nahl 16/36

  [1]“Allah, sözün en güzelini bir kitap halinde indirmiştir.” Zümer 39/23

  [1]Akıl sahibi kişi: Zekâsını; anlama/idrak etme kabiliyetini Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak için kullanan kişidir.

  [1]Zümer 39/17,18

  [1]Nisâ 4/13

 2. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  güncel
 3. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  eyh Muheysini’den Cihad Çağrısı

  Ya Beşar! Ya Beşar!

  Bilmiyorsun Şam ehli sana ne yapacak!

  Şam ehli seni tarihe bir pislik olarak kazıyacak!

  Allahu Ekber!

  Ey Hizbusşeytan! Ey Hizbu İran! Ey Hizbuşeytan emiri! Nasrışeytan dedi ki; bakın ne konuştu domuz HizbuSşeytan:

  “Eğer ihtiyaç olursa ben ve bütün Hizbullah askeri terörist ve tekfircilerle savaşmak için Suriye’ye gideriz!”

  Şam ehli dedi ki; “Gel, seni Şam köpeklerine seni yem edeceğiz!”

  Vallahi Şam ehli bunu dedi, Allahu Ekber!

  Beşar, sen Şam ehlinin evlerini bombaladın, variller attın, evlerini başlarına yıktın, onları öldürdün. Bak Şam ehli çadırlarda kalıyor.

  Sizden ricam, birazdan kim cihada katılmak istiyorsa şu çadıra gelsin. Yeni Mücahid olmak isteyenler bu çadıra gelsin. Bu çadırdaki Mücahidler Şam topraklarını domuz kanına bulayacak! Rus, Mecusi, Hizbullat kanı ile dolacak Biiznillahi Rabbil alemin!

  Bu cihad Allah’ın yolunda ifa edilen bir cihaddır.

  Resulullah sav şöyle buyurdu: “Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyâmet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bukanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır”

  Ey Şam ehli başını kaldır, dik yürü!

  Çadırda yaşayan Şam ehli evinize dönecek ve evinizi tamir edeceksiniz inşaAllah. Camilerde Allahu Ekber diyeceksiniz.

  Ama neden çadırlarda oturuyorsunuz, cihad edin. Allahın dini sizi bekliyor, çok mu korkuyorsunuz şehadetten?!

  Siz biliyor musunuz şehadet nedir? Allah yolunda bir mermi gelecek ve öleceksin sonra cennette ebedi olarak kalacaksın.

  Vallahi Hadır camisinin minberine çıkacağız! Mücahidlerin saflarına katıl, çadırda neden oturuyorsun!

  Allah yolunda cihad etmek için şu çadıra 300 mücahid gelsin.

  İnşaallah zafer olursa Şam’daki Emevi camisinde hutbe vereceğiz.

  Ya şehadet ya zafer ikisinden biri. Kim Allah yolunda canını satmak istiyor, kim güzel bir ticaret yapmak ister?

  Allahu Ekber!

  Kim Allah’a canını satacak, bugün cuma, kim satacak? İsteyen elini kaldırsın.

  15 yaşından büyükler, eski mücahidler değil, yeni olmak isteyenler ellerini kaldırsın.

  Kim Allah yolunda eline kaleşnikof alacak ve kanını Allah yolunda dökecek?

  Gelsin şu çadıra, 15 yaşından büyük olanlar gelsin, eski mücahidler değil yeni mücahidler.

  Sizler inşaAllah Mücahidlerin safında gül ve süs olacaksınız.

  Siz muvahhidlerin gülüsünüz.

  Gelin ey Rafiziler! Gel ey Rusya! Gel! Şam ehli Şam topraklarını İran’ın kabri yapacak inşaAllah!

  Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber!

  “Şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir. Şu halde yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip müjdeleyiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” Tevbe süresi, 111.

  Bu Cuma gününde bunlar, Allah yolunda canlarını sattılar! Ey kardeşlerim Allah sizden razı olsun.

  Ey Rafiziler! Bugün Ehli Sünnet tek saf olarak birleşti. Allah yolunda birbirimizi seviyoruz ve birleştik!

  Eğer mazot biterse, eğer benzin biterse, eğer kaleşnikof biterse, eğer tanklar biterse; atımız var, kılıcımız var! Eğer onlar da biterse sizlere karşı taşlarla savaşacağız!

  Allah için inşaAllah zafer Mücahidlerin olacak! Allah bize Şam kapılarını açacak!

  Tekbir!

  Hama ve Humus kapılarını açacak!

  Tekbir!

  Bütün Suriye’nin kapısını açacak inşaAllah!

  Tekbir!

  Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!

  @Ortadogu_Portal

  El Mukaveme Medya


  wesselamualykum
 4. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: "Onlar, Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitti." Kullanıcı

  Bu konuşma 3 aylık falan abi. Allahualem.
 5. ebu el-fadl

  ebu el-fadl Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  hafızalar tazelensin ahicim
 6. ::IM4M`UL-HAREMEYN::

  ::IM4M`UL-HAREMEYN:: "Onlar, Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitti." Kullanıcı

  Bu daha yeni abi buyur.

 7. cuheyman el-uteybi

  cuheyman el-uteybi Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Güncel...
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş