1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Hz. Aişe (r.anha) Kaç Yaşında Iken, Rasulullah (s.a.v.) Ile Evlendi?

Konu, 'Nikah - Talak / Aile Hayatı' kısmında anti-şirk tarafından paylaşıldı.

 1. anti-şirk

  anti-şirk Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Selamun Aleykum Kardeşlerim,

  İnternetten ve başkalarına da sordum, araştırdım değişik cevaplar geliyor. Benim için mesele Peygamber Efendimiz'in bazı İslam düşmanlarının dedikleri gibi çocuk yaştaki biriyle evlenmiş midir, evlenmemiş midir, meselesi değil böyle bir takıntım da yok. Çünkü ben "Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı. O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir. (Necm Suresi, 2-5)" ayetlerine iman ediyorum. Ancak bana bu konuda sorular yöneltiliyor aslını bilmek isteyenlere Kur'an ve Sünnet ışığında cevap vermek istiyorum. Başta ABDULHAK kardeşimden ve siz değerli kardeşlerimden yardım istiyorum.....
 2. ABDULHAK

  ABDULHAK الإذلال هو بعيد عنا Yetkili Kişi Site Admin

  AİŞE (r.anha)

  Ummu'l-mu'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-Sıddîk el-Kureşiyye (ö. 58/678) Ebû Bekir (r.anh)'ın kızı ve Peygamberin hanımıdır.
  Annesi Ummi Rûmân binti Âmir İbn Umeyr'dir.
  Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-Sıddîk lakabıyla tanındığı için kendisine Âişe es-Sıddîka (es-Sâdıka) binti's-Sıddîk denilmiştir. Annesi; Kinâne kabilesinden Ummu Rûmân bint Âmir b. Uveymir'dir.

  Bi'setin 4. yılında (614) Mekke'de doğdu. Onun daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Peygamber ile evlendiğinde 14 ile 18 yaşlarında olduğunu ileri süren batının pisikolojik saldırıları karşısında tutunamayan bazı çağdaş (!) araştırmacıların (Suleyman Nedvî, V, 12-25; Akkâd, s. 39, 59, 60) dayandıkları rivayetler sağlam değildir.
  İbn İshak, Ebû Bekir'in daveti ile müslüman olanları sıralarken Âişe'nin de adını verir ve o sıralarda yaşının küçük olduğunu zikreder.
  Âişe'nin, “Ben ebeveynimi bildim bileli onları müslüman buldum(Buhârî, “Kefalet”, 4) ifadesinden kendisinin bi'set-i nebeviyyeden sonra doğduğu anlaşılmaktadır. Çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur.

  Babası Rasûl-u Ekram ile daha önce hicret ettiği için aynı yıl (622) annesi, ağabeyi Abdullah, kız kardeşi Esma, Peygamber'in hanımı Şevde, kızları Fâtıma ve Ummu Kulsum ile birlikte Medine'ye hicret etti.
  önceleri Medine'nin havasına alışamadığı için babası gibi rahatsızlandı. Ancak kısa bir süre sonra sağlığına tekrar kavuştu. Hicretin 2. yılı Şevval ayında (Nisan 624, iki bayram arasında) Peygamber'le evlendi. (Zehebî, II, 141-142.) Düğün tarihini hicretin 1. yılı Şevval ayı (Nisan 623) olarak kabul edenler de vardır.
  Ebû Bekir (r.anh), düğünü neden geciktirdiğini Peygamber'e sormuş, mehir parasını temin edemediği için tehir ettiğini öğrenince ihtiyacı olan 500 dirhemi ona ödünç vermişti.

  18 yaşında dul kalan Âişe (r.anha), Peygamber hanımlarının başkalarıyla evlenmelerini yasaklayan Kur'an hükmüne uyarak bir daha evlenmedi.
  Peygamberden sonra 47 yıl daha yaşadı ve 65 (veya 66) yaşında iken 17 Ramadan 58 (14 Temmuz 678) Çarşamba gecesi, vitir namazını kıldıktan sonra Medine'de vefat etti.
  56, 57 veya 59 yıllarında 19 veya 13 Ramadan'da vefat ettiği de rivayet edilmiştir, ölümü Medine'de büyük bir üzüntüyle karşılanmış, cenazesi aynı gece kaldırılmıştır.

  İlgili Nass'lar :

  Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddut ederseniz, onların iddet süreleri 3 aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir.” (Talak, 4)

  “Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir.”
  ifadesi, âdet görmemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceğini göstermektedir.

  İçinizden evli olmayanları evlendiriniz.” (Nur, 32)
  Ayette ergenlik çağı veya yaş sınırı konulmamıştır.

  -----------------------

  ـ5611 ـ2ـ وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنها قالت : ] تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ # وَأنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا في بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَوَعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِى فَوَفَّى جُمَيْمَةُ، فَأتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي. فَأتَيْتُهَا َ أدْرى مَا تُرِيدُ مِنِّي. فَأخَذَتْ بِيَدِي فَوَقَّفَتْنِي عَلى بَابِ الدَّارِ. فَإذَا نِسْوَةٌ مِنَ ا‘نْصَارِ في الْبَيْتِ، فَقُلْنَ : عَلى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعلى خَيْرِ طائِرٍ. فَأسْلَمَتْنِى إلَيْهِنَّ فأصْلَحْنَ مِنْ شَأنِي. فَلَمْ يَرُعْنِي إَّ رَسُولُ اللّهِ # فَأسْلَمَتْنِى إلَيْهِ. وَأنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ [. أخرجه الخمسة إ الترمذي.» تَمرقَ الشّعْرُ وامرّقَ« إذا سقط وانتثر من مرض أو علة تعرض له.و»الجُميمةُ « تصغير جمة، وجمة ا‘نسان مجتمع شعر الرأس.و» وَفّى« الشئ: إذا كثر.و»ا‘رجوحة « معروفة من لعب الصغار.
  2. (5611)- Aişe (r. anhâ) anlatıyor:
  "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), ben 6 yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Beni'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabîlesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı.
  Annem Ummu Rûman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mubarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık kıyafetime çeki düzen verdiler.
  Beni, [kuşluk vakti aniden] Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben 9 yaşında idim
  ."

  (Buhârî, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Muslim, Nikâh 69, (1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933,4934,4935, 4936, 4937); Nesâî, Nikâh 29, (6, 82). Ayrıca Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayın: 15/486.)

  AÇIKLAMA:

  1- Aişe (r.anha)'nın Rasûlullah ile evlenme yaşı ihtilaflıdır.
  Yapılan tahkiklere göre en ziyade kabul gören ve en sahih addedilen rivayetlere nazaran 6 yaşında iken nikahlanmış, 9 yaşında iken zifaf edilmiş olmasıdır.
  Rasûlullah'la evlendiği zaman Aişe'nin 16-17 ve hatta 18 yaşlarında olduğuna dair yapılan bazı açıklamalar varsa da tatminkâr değildir. Sahih rivayetlerin zahirine uygun gelmemektedir. Bu sebeble ihtiyatla karşılanması daha muvafıktır.
  Rasûlullah vefat ettiği zaman Aişe 18 yaşında idi.
  İbnu İshak'a göre, Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hatice'nin vefatından sonra Sevde (r.anha) ile evlenmiş, Sevde'den sonra Aişe ile evlenmiştir. Ancak bazı rivayetlere göre, Hatice'den sonra Aişe (r.anha) ile evlenmiştir. Yapılan tahkikler, İbn-i İshak'ın kaydını haklı çıkarmıştır. Rasûlullah, henüz hicret etmezden önce Sevde ile evlenmiştir. Aişe'nin evliliği hicretten sonra Medine'de vukûa gelmiştir.

  2- Bu hadise dayanan İslâm ulemâsı, küçük yaşta bulunan kız çocuğunun babası tarafından nikahlanabileceği hükmünü çıkarmıştır. Nevevî, bu cevaz hususunda İslâm ulemâsının icma ettiğini belirtir.
  Hanefî'lere göre bu câizdir. Ancak kızın buluğa erince seçme hakkı vardır, dilerse kabul etmeyebilir. Bu hakkını daha önce kullanamaz.
  Şâfiî, Mâlikî gibi Hicaz ulemâsı bu seçme hakkını tanımazlar. İmam Şâfiî, Mâlik, Ahmed, Ebu Yusuf gibi birkısım ulemâ buluğa ermeyen küçüğü nikahlama yetkisine sadece babanın sahib olduğunu, diğer velilerin bu hakka sahib olmadığını söylerler. Ebu Hanife, Evzâi ve diğer birkısım ulemâ velilerin de evlendirebileceğine hükmetmiştir.

  3- Hadis, gerdekten önce gelinin hususî bir hazırlığa tabi tutularak süslenmesinin mustehab olduğunu gösterir. Başka rivayetlerde, câhiliye devrinde, mâşıta denen kadın berberlerinin varlığını, bunların gerdeğe girecek kadınları -aynen günümüzde olduğu gibi- hususî bir hazırlık ve süslemeden geçirdiklerini, İslâm'dan sonra, aynı mesleğe devam edib edemeyeceklerini Aleyhissalâtu vesselâm'dan sorduklarını, Rasûlullah'ın da "kadınları süsleyin, kocalarına hazırlayın" diyerek cevaz verdiğini görmekteyiz.

  4- Gerdeğe girecek kızın yanında kadınların toplanıp ilgi göstermeleri, zifaf âdâbını öğretmeleri, hayır ve bereket duasında bulunmaları mustehabtır.

  5- Bu hadisin bazı vecihlerinde, Rasûlullah'ın kuşluk vakti zifafa girdiği tasrîh edildiğine göre, gündüzleyin de zifaf caizdir. (Kutub-i Sitte Tercume ve Şerhi, Akçağ Yayın: 15/486.)

  ------------------------------
  4065- Âişe radiyallahu anhâ'dan:
  "Allah Rasulu (s.a.v.), benimle ben 6 yaşımdayken evlendi (nişanlandı). Medine'ye geldik. Haris bin el-Hazrecoğullarında konakladık. Sıtmaya yakalandım. Saçlarım döküldü, (iyileşince) yine uzadı. Ben salıncakta arkadaşlarımla sallanıp oynarken annem Ummu Rûmân bana geldi. Benden ne istediğini bilmeden yanma vardım. Elimden tutup beni evin kapısında durdurdu. Ben soluk soluğa idim. Nerdeyse kalbim duracaktı. Biraz su alıp yüzüme ve başıma sürdüm. Beni eve soktu. Evde bir takım Ensâr hanımları vardı.
  «Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun!» dediler.
  Annem beni onlara teslim etti. Üstümü başımı düzelttiler. Çok geçmeden Allah Rasulu (s.a.v.)'i orada görünce irkildim. Beni hemen ona teslim ettiler. Ben o zaman 9 yaşındaydım
  ."
  (Bu hadisi Buhârî (nikâh 38-39, VI, 134; 57-59, VI, 139; 61, VI, 140), Muslim (nikâh no. 69-72, s. 1038-9), Ebû Dâvud (no. 2121,4933-7), Nesâî (nikâh 29/1-3, VI, 82) ve İbn Mâce (no. 1876), Hisâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Rudani, Büyük Hadis Kulliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/226-227.)

  4066- Urve dedi ki:
  "Hatice, Peygamber (s.a.v.), Medine'ye gitmeden 3 yıl önce vefat etti. Ondan sonra 2 veya 2 seneye yakın bir müddet bekledikten sonra Âişe ile 6 yaşındayken evlendi, 9 yaşına bastığında onunla zifafa girdi."
  (Bu hadisi Buhârî (nikâh 38-39, VI, 134; 57-59, VI, 139; 61, VI, 140), Muslim (nikâh no. 69-72, s. 1038-9), Ebû Dâvud (no. 2121,4933-7), Nesâî (nikâh 29/1-3, VI, 82) ve İbn Mâce (no. 1876), Hisâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Rudani,Büyük Hadis Kulliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/227)

  4067- Diğer rivayet: "Onunla 9 sene birlikte oldu."
  (Bu hadisi Buhârî (nikâh 38-39, VI, 134; 57-59, VI, 139; 61, VI, 140), Muslim (nikâh no. 69-72, s. 1038-9), Ebû Dâvud (no. 2121,4933-7), Nesâî (nikâh 29/1-3, VI, 82) ve İbn Mâce (no. 1876), Hisâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Rudani, Büyük Hadis Kulliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/227)

  4068- Diğer rivayet: "Benimle, 7 yaşımdayken evlendi."

  [Buhârî, Muslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.]
  (Bu hadisi Buhârî (nikâh 38-39, VI, 134; 57-59, VI, 139; 61, VI, 140), Muslim (nikâh no. 69-72, s. 1038-9), Ebû Dâvud (no. 2121,4933-7), Nesâî (nikâh 29/1-3, VI, 82) ve İbn Mâce (no. 1876), Hisâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Rudani, Büyük Hadis Kulliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/227)
 3. Habibullah

  Habibullah İyi Bilinen Üye Site Emektarı Kullanıcı

  وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
  Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O, bundan uzaktır- kendilerine ise, canlarının istediğini. nahl 57

  وَالّٰٸٖ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحٖيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰٸٖ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا
  Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. talak 4
  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتٖى اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتٖى فٖى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الّٰتٖى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذٖينَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحٖيمًا
  Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. nisa 23


  ayetlerde kadin ile kiz farki acikca net bir sekilde gozukuyor .


  “Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri 3 aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir.” (Talak, 4)

  “Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir.” ifadesi, âdet görmemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceğini göstermektedir.

  burada bahsi gecen henuz adet gormeyenlerinde sureleri boyledir yorumu cok yanlis bir yorumdur adet gormeyenlerden kasit yasi gectigi halde adet gormeyen (goremeyen)hanimlardir
  daha detayli bilgileri hanim arkadaslardan alabilirsiniz doktorlardanda olabilir...
  نِسَائِكُمْKADIN DEMEKTIR.


  بَنَاتُKIZ DEMEKTIR.
 4. ruveyda

  ruveyda İyi Bilinen Üye Site Emektarı Kullanıcı

  bir kafir kadının konuşmasını dinlemiştim......bu olaylı anlatıyordu peygamberimizin sav küçük çocukla evlenmesini onlara göre ahlak ! sınırlarında olmadığı ndan den vurup resulallahı kötülüyordu.....kadınlarda ağzı açık çok doğru böyle bir peygamber olamaz hayretiyle dinliyorlardı..............çok üzüldüm her şeyi mantık cihetiyle kabul edenler bu duruma düşerler tabi....islamda mantıksız bir şey olmadığı gibi aklın alamayıcağı bilgileride Allah ve resulu emrettiği için şeksiz şüphesiz inanmak boynumuzun borcu imanımızın gereğidir.
  birde insanın fiziki gelişmesi genetik ve o bölgenin şartlarıyla doğru orantılıdır....güneş ışığı na fazla maruz kaln cilt çabuk yaşlanır ve olgun gösterir bunun gibi örnekleri çoğalta biliriz ......alimler bu konularada kitaplarında değinmişlerdir.selametle
 5. laylay

  laylay İyi Bilinen Üye Site Emektarı Kullanıcı

  soğuk bölgelerde ergenlik geç yaşlarda...sıcak bölgelerde ise erken yaşta olmaktadır...arabistanda 13-14 yaşında ergen olunurken türkiyede 15-16 yaşında olabilinmektedir...genetik ve çevrenin etkisinde bir olay...
 6. akıncı zülfikar

  akıncı zülfikar Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  s.a.

  --kardeşler ben bir yerde duymuştum arablar o devirde evlenen bir hanımın yaşından bahsettiklerinde bunun doğum yaşı değil de hayız yaşı yani kaç senedirbuluğa erdiğini ifade ederlerdi dendi, bu konuda birmalumatı olan var mı?

  --Ayrıca, Peygamber aleyhisselam'a ta o zamnanda muhalif ve düşman bir çok farklı grup vardı, çok düşman vardı, yahudiler, müşrikler, hıristiyanlar, münafıklar..

  Hiçbirisi bu konuyu malzeme olarak kullanmamış, bu bile ortada aykırı birhal olmadığına işarettir. Her meslede bir bahane bulup peygamber aleyhisselamı dillerine dolayan bu düşmanlar bu konuda neden susmuşlar? Buradan tersden giderekbile anlayabilirizbunun birsorun veya haşazulüm ya da haşa sapma olmayacağını.

  --Ayrıca alan razı veren razı, ne Aişe validemiz ne ailesi bundan bir sıkıntı duymamış herhangi bir şikayette bulunmamışsa bu muasır ateist ve laiklere de ne oluyor?

  --Ve ayrıca, iklimlere coğrafyalara göre yani, gelişim yaşı değişkendir. Kafkaslarda veya soğuk ülkeleride genelde gelişim geç tamamlanır amma çöl ve ekvatoral kuşakta ise erken gelişip ve erken de çökme olur bazen. Bu havlayan köpeklerin gözüne bu gerçekleri sokacağımız birçalışma yapacağım inşallah bir ara..
 7. Ehli_Hadis

  Ehli_Hadis Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rahim ve Rahman Olan Allah’ın adıyla:

  El-İsabe İbn Hacer Askalani:

  Hanım Sahabeler Aişe (r.a) evlenme yaşı hakkında şunları zikretmiştir:

  İsmi ve nesebi daha önce babası Ebu Bekir es-Sıddık Abdullah b.Osman radıyallahu anh’ın hal tercemesinde daha önce geçmişti.

  Annesi: Umm Ruman bt.Amir b.Uveymir el-Kinaniye’dir.Peygamber (s.a.v)’in nübüvvetinden 4 sene veya 5 sene sonra doğmuştur.Nitekim Sahih’te sabit olduğuna göre Peygamber (s.a.v) ile 6 veya 7 yaşında iken evlenmiştir.Bu ikisinin arası altı yaşını bitirip yedi yaşına girmiş olması ile cem edilir.Aişe (r.a) 9 yaşında iken 1.Yıl şevval ayında gerdeğe girdi.

  İbn Sad Vakıd’i’den o da Ebu’r-Rical’den o da babasından o da annesi Amre’den rivayet ediyor.

  Hicretin 8 ayında bana gelin olarak geldi dedi.Hicretin 2. yılı da denildi.Zübeyr b.Bekkar dedi ki:Onunla Hatice (r.a)’nın vefatından sonra evlendi.Bunun üç yıl sonra olduğu söylendi.Ebu Ömer b.Abdilberr dedi ki:Cübeyr b.Mut’im’e bahsedilmiş o da onunla sözleşmişti.

  Derim ki: İbn Sad İbn Abbas (r.a)’dan el-Kelbi’nin de bulunduğu bir isnad ile rivayet etmiştir.Yine İbn Numeyr el-Eclah’tan o da İbn Ebi Muleyke’den rivayet ediyor:Ebu Bekir (r.a) dedi ki.

  Ben onu Mu’tim’e oğlu Cubeyr için vermiştim.Beni onlardan istemem için çağırdı.Bende süre istedim.

  Sahih’te Aişe (r.a)’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir.Rasülullah (s.a.v) benimle ben altı yaşında iken evlendi.Dokuz yaşımda iken gerdeğe girdi ve on sekiz yaşımda iken vefat etti.

  İbn Ebi Asım Aişe (r.a) dan rivayet ediyor: Hatice (r.a) vefat ettiğinde Osman b.Mez’un’un hanımı Havle bt.Hakim b.El-Evkas dedi ki:

  Ey Allah’ın Rasülü evlenmeyecekmisin Rasülullah (s.a.v) kiminle dedi Kız istersen kız dul istersen dulla dedi.Peygamber (s.a.v) sordu Kız olan kimdir Havle bt.Hakim Allah’ın kullarından sana en layık olan kız.Ebu Bekir’in kızı Aişe dedi.Rasülullah (s.a.v) tekrar sordu.Ya dul olan kim Havle bt.Hakim cevap verdi Sevde bt.Zem’a Sana iman etmiş dininde sana uymuştur Rasülullah git benim hakkımda onlarla konuş dedi Havle Ebu Bekir’in evine gitti Ummu Ruman’ı buldu ve ona Ummu Ruman Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyormusun diye sordu Aişe’nin annesi Nedir o dedi Havle bt.Hakim:

  Rasülullah (s.a.v) beni Aişe’yi istemek için gönderdi Ummu Ruman İstersen Ebu Bekir’i Bekle o şimdi gelecek dedi.Ebu Bekir (r.a) geldi Havle bt.Hakim Ebu Bekir Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyormusunuz dedi Ebu Bekir (r.a) Nedir o diye sordu Havle bt.Hakim Rasülullah (s.a.v) beni Aişe’yi istemek için gönderdi Ebu Bekir (r.a) Ona uygun olurmu Aişe kardeşinin kızıdır dedi.Havle bt. Hakim Peygamber’e dönüp durumu anlattı.Rasülullah (s.a.v) şöyle dedi:

  Ona tekrar git ve şunu söyle Sen benim İslam’da kardeşimsin Senin kızın bana helaldir.Havle bt.Hakim Ebu Bekir (r.a) gitti ve nikahladılar.Aişe (r.a) o sırada 6 yaşında idi.Sonra Sevde (r.a) ile olab kıssasını zikretmiştir.

  Yukarda da beyan edildiği gibi sahih rivayetler ile sabit olan Allah Rasülü s a v Aişe r a ile 6 veya 7 yaşında iken evlenmiştir 6 yaş ve 7 yaş Aişe r a ın bizzat kendisinin ifadesidir her halde bunu en iyi bilen kendisidir hangi yaşta evlendiğini 9 yaşında ise Allah Rasülü s a v ile gerdeğe girmiştir.  İbn Hacer Askalani el-İsabe .s.459.463.464. 8. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  bu topraklarda daha düne kadar beşik kertmesi denen bir adetleri vardı kundakta ki bebeği nikahlıyorlardı kimse buna bişey demezken onlar kim oluyorda ALLAH Resulune dil uzatıyorlar
 9. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  İstek üzerine eklendi.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş