1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Çözüldü Ibn-i Teymiyye'nin Böyle Bir Sözü Var Mıdır? Varsa Bu Söz Nasıl Yorumlanmalı?

Konu, 'Dinler - Mezhebler - Fırkalar ve Şahıslar' kısmında Cundullah el-Kürdî tarafından paylaşıldı.

 1. Cundullah el-Kürdî

  Cundullah el-Kürdî Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  İbn-i teymiyye'nin böyle bir sözü var mıdır? Varsa bu söz nasıl yorumlanmalı?

  "İbni Teymiyye “Beyan Telbis El Cehmiyye”(cilt 1) İsimli kitabinin 433. sayfasında şöyle diyor:

  Allah'ın kendisinden başkasının bilemediği haddi (sınırı) vardır”."
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Bu konu Allah için bir sınır ve bir nihayet olmadığını savunanCehmiye'lere karşı, Dârimi'nin de görüşü olarak İbn Teymiyye’nin verdiği cevabda zikretmektedir.

  İbn Teymiyye, “Allah için bir sınır ve bir nihayet olmadığı"nı savunan Cehmi'nin düştükleri sapıklık ve dalaletin temel esasını teşkil ettiğini söyleyen Dârimi’yi tasdik ederek kendisinden kaynak vererek şöyle zikretmiştir:

  وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيدفيما افترى على الله تعالى في التوحيد قال فيه باب الحد والعرش وادعى المعارض أيضًا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية قال وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحدٌ من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك أيها الأعجمي تعني أن الله تعالى لاشيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة وأن لاشيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدًا موصوف لامحالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء قال أبو سعيد والله تعالى له حد لايعلمه غيره ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله
  “Herkes bilir ki var olan her şeyin bir sınırı, bir nihayeti vardır. Sınırı ve nihayeti olmayan var değil / yok demektir. Demek ki sen (ey Cehmi!) Allah’ın varlığını kabul etmiyorsun… Vallahi Allah'ın kendisinden başkasının bilemediği bir haddi (sınırı) vardır. Ancak bir kimsenin kendi içinde Allah’ın bu “haddini” tevehhum / tasavvur etmesi, ona bir sınır çizmesi câiz değildir. Biz Allah’ın bir haddi (sınırı) olduğuna iman ediyoruz, bunun hakikatini ise Allah’ın ilmine havale ediyoruz..” (Dârimi, Nakdu’l-İmam Ebi Said Usman b. Said (ed-Darimi) ala’l-Murisi el-Cehmi el-Anid, 1/223)
  (İbn Teymiye, Beyanu Telbis- el Cehmiyye, 2/605-606)


  Ehl-i sunnetin cumhuruna göre Allah'a bir had belirlemek câiz değildir.
  İmam Şehristani: "
  Allah’a bir had, bir nihayet tayin etmek, Kerramiye gibi mucessimelerin bir tasavvurudur. Bunlardan bazılarına göre, Allah altı (6) yönden / cihetten bir had, bir nihayete sahibdir. Diğer bazılarına göre ise, Allah yalnız alt/aşağı cihetten sınırlanmıştır. (Ebu’l-Feth Tâcuddîn -Lisânuddîn- Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, 1/109)

  Ehl-i sünnet alimlerine göre, Allah’ın bir sıfatı da “muhalefetun lil-havadis” (sonradan var olan hiç bir şeye benzememek)tir. Bu sebeble Allah hakkında cevher, cisim gibi sonradan olan cisimlerin unvanları kullanılmaz ve cismanilerin bir özelliği olan cihet ve had (sınır) biçilmez. (Ebu’l-Kāsım Mahmûd b. Ebi’l-Hasen b. el-Huseyn el-Gaznevî en-Nîsâbûrî, Usuluddin, 1/67-70; Ebû Mansûr Abdulkahır b. Tâhir b. Muhammed et-Temîmî el-Bağdâdî, el-Ferku beyne’l-firak, 1/320)

  Ebu Hanife’nin ifadesiyle, Allah ne cisimdir, ne cevherdir, ne arazdır, ne de bir haddi (sınırı) vardır. Allah’ın zıddı, niddi olmadığı gibi haddi (sınırı) de yoktur. (el-Fıkhu’l-Ekber,1/26)

Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş