1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Çözüldü Ibn Kudâme'nin Devrindeki Müslüman Olmadığı Halde Kendisini Islama Nisbet Eden Fırkalar Nelerdir?

Konu, 'Dinler - Mezhebler - Fırkalar ve Şahıslar' kısmında Muvahhid Faruk tarafından paylaşıldı.

 1. Muvahhid Faruk

  Muvahhid Faruk * لا أمثل إلا نفسي * Kullanıcı

    
  Bismillahir Rahmanir RahimSelamun AleykumMüslüman Olmadığı Halde Kendisini İslama Nisbet Eden Fırkalar.....Allame Muvaffakuddin İbn Kudamenin (Allah rahmet etsin) zamanında kafir olduğu halde kendisini İslama nisbet eden fırkalar varmıydı?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam ;

  Abdullah bin Ahmed bin Muhammed bin Kudâme bin Mikdâm bin Nasr bin Abdullah 541 (Miladi 1146) senesinde, Şa’bân ayında, Nablus taraflarında Cemâil denilen yerde doğup, 620 (Miladi 1233) senesinde Dımeşk’de vefât etmiştir.
  Cebriye fırkasının Cehmiyye kolu ismini kurucusu Cehm b. Safvân (ö. 128/745)'dan almaktadır. Cehmi'den, mezhebler tarihi kaynaklarında çeşitli vesilelerle oldukça fazla söz edilmektedir. Cehm b. Safvan'ın hayat seyri ve şahsî görüşlerinin fırka üzerinde büyük etkisi vardır.
  Cehmiyye fırkası 1200'lü yıllara kadar etkisini göstermiştir. Daha çok Nihavend taraflarında yaygındı. İsmail b. İbrahim eş-Şirâzî bunları Eş'ariyye mezhebine davet etti. Cehmiyye'den bir kısmı bu daveti kabul ederek ehl-i Sünnet arasına katıldılar.

  Ahmed b. Hanbel (rahimehullah) "Kim Kur'an'ı okumanın yaratılmış olduğunu düşünürse o bir Cehmîdir ve Cehmî de bir kâfirdir" demiştir. (İbn Ebî Ya'la, Tabakâtu'l-Hanâbile Kahire 1952, I,142)
  Yine ilk devir âlimlerinden el-Âcurrî (ö. 360/970) ru'yet ile ilgili yazdığı eserini bir nevî Cehmiyye'ye cevap olarak ortaya koymuş ve bir yerde "Her kim kitab ve sünnete muhalefet eder, Cehm, Bişr el-Merîsî ve benzerlerinin görüşlerine razı olursa, o, kâfirdir" demekte ve bunu sık sık tekrarlamaktadır. (el-Âcurrî, Tasdîku'n-Nazar bi'n-Nazar İlallâhi Teâla fi'l-Âhireti, Beyrut 1988, 34)


  Yine sapık fırkalardan Batınî'lik fırkası Miladi 900 ile 1300 yılları arasında etkili olmuştur.
  Şii'lerin Nusayri fırkası da aynı çağda mevcuttu.Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş