İSLAM AKİDESİ
-Şehid'İnşaAllah' Abdullah AZZAM-

PDF - OKU/İNDİR

RAR - İNDİR

Kısa Açıklama:

İnsan hayatının kendi ekseni etrafında döndüğü, zihinlerden uzak birtakım yüce hakikatleri kıymetli okuyucuya ufak bir risalede sunmayı arzuladım. Öyle ki beşer hayatının düzgün bir şekilde seyri ancak bu hakikat ve prensiplerin bilinmesi ve bunların insana yüklediği sorumluluğun hakkı ile yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu risalenin girişinde akidenin insan hayatındaki önemi ve insanlığın düştüğü çıkmazların sebebinin bu akide çizgisinden uzaklaşılmasından kaynaklandığını haykırdım.

Dr. Abdullah AZZAM

dgerfger.jpg