1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Çözüldü Islam Dini Gelince Bütün Dünya Kafir Mi Oldu?

Konu, 'Dinler - Mezhebler - Fırkalar ve Şahıslar' kısmında Fatih Kaban tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Kaban

  Fatih Kaban Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  İslamiyet gelince Mekke deki müslümanlar disinda tum dünya kafir mi oldu? Bir de Hıristiyanlar onların kafir olduğunu beyan eden ayet inince mi kâfir hükmünde oldular Allah'a şirk kostuklarinda mi?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  İslam dini, Rasulullah'a vahy edilmesi ile birlikte gelmiştir.
  Tarih kitablarının bildirdiği kadarıyla İslam dini gelmeden önce, Mekke'de yaşadığı halde kâfir olmayan 3 - 4 Hanif musluman mevcuddu.
  Hanifler diye anılan bu insanlar, putlara nefret besler ve Allah'ın varlık ve birliğine inanırlardı. Nitekim putlardan birinin şerefine kurulan bir panayırda Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris, Zeyd bin Amr adındaki şahıslar, haddi zatında cansız, dilsiz, sağır, zarar veya menfaat vermekten mahrum bir takım putlara secde edib hürmet göstermeyi zillet saymışlar ve bunu açıkça ilan etmişlerdi. (İbn-i Hişâm, Sîre, C: 1, Sf: 237-238)

  Bunun hâricinde ve muhalif bir bilgi olmadığı sürece bütün dünya insanları genele hitâben muşrik kabul edilmiştir.
  Bilindiği gibi, muharref hıristiyanlık inancında Baba, Oğul, Rûhu’l-Kudûs’ten oluşan teslis inancı başlıca akide esasıdır. Tüm hıristiyanlara göre, teslisi kabul etmeyenler hıristiyan sayılmazlar. Halbuki teslis, açık bir küfürdür; buna inanan kimse kâfir ve muşrik olur:
  Ey ehl-i kitab! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, hak/gerçek olandan başkasını söylemeyin. Mesih, ancak Meryem’in oğlu İsa’dır, (o) Allah’ın rasûlüdür; Meryem’e ulaştırdığı (‘kun=ol’) kelimesi (nin eseri)dir. Allah tarafından (gelen) bir ruhtur. Artık Allah’a ve peygamberlerine iman edin de ‘(İlâh) üçtür’ demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan munezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih ve ne de Allah’a yakın melekler, Allah’ın kulu olmaktan çekinirler. O’na kulluktan çekinip büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.” (Nisâ, 171-172)

  Hıristiyanlar, bir türlü Allah’ın birliği (tevhid) inancına gelememiş, Allah ile peygamberin birbirinden farkını anlayamamışlardır. Mûsâ ve İsa (a.s.), ehl-i kitaba tevhid inancını (İslâm’ı) getirdiği halde, sonradan sapan bu toplumlar Hâtemu’l-enbiyâ’nın sağlam ve aydınlatıcı açıklamalarına rağmen, çoğu tevhidi kabul etmemişlerdir. Hıristiyanlar: ‘baba, oğul ve rûhu’l-kudûs’ten ibaret olmak üzere Allah üçtür, yahut, ‘Allah üç unsurdan meydana gelmiştir, bunların üçü de birbirinin aynıdır, her biri tam ilâhtır ve üçü birden bir tek tanrıdır’ diyerek saçmalamışlardır. Yukarıdaki âyetler, onları, gerçek Allah inancı üzerinde aydınlatmak üzere gelmiştir. Âyette İsa (a.s.) için Allah’tan bir ruh ve Allah’ın kelimesidenilmiştir. Âl-i İmrân sûresinin 45 - 47. âyetlerinde ikinci vasıf açıklanmış, bundan maksadın Allah’ın “kun=ol” demesinden ibaret bulunduğu, İsa’nın mûcizevî bir şekilde yaratıldığı beyan edilmiştir. Meryem sûresinin 17. âyetinden itibaren de birinci vasıf açıklanmış, Rûhun, Cebrâil olduğuna işaret edilmiştir.

  Andolsun ‘Allah üçün üçüncüsüdür (üç tanrının biridir)’ diyenler kâfir olmuştur. Halbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer diyegeldikleri (bu sözden) vazgeçmezlerse, içlerinden o kâfir olanlara çok acıklı bir azab vardır.” (Mâide, 73)


  "
  Andolsun ki: "Meryem oğlu Mesih, hakikaten Allah'ın kendisidir" diyenler kâfir oldular. Halbuki Mesih: "Ey İsrailoğulları benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin" demîşti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, şubhesiz Allah, cenneti ona haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerin de hiçbir yardımcıları yoktur." "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azab dokunacaktır." (Maide 72 - 73)

  Yüce Allah'ın: "Andolaun ki: 'Meryem oğlu Mesih, hakikaten Allah'ın kendisidir" diyenler kâfir oldular" buyruğunda sözü geçen, bu sözü söyleyen fırka Yakubî'lerdir. Çünkü onlar, "Meryem bir ilah doğurdu" diyorlardı. Belki bu mezhebin görüşü, onların "Allah Teâlâ, İsa'nın zatına (kendisine) hulul etti ve İsa'nın zatı ile birleşti" demeleridir.
  Yüce Allah onların da kabul ettikleri kafi bir delille bu iddialarını reddederek şöyle buyurmaktadır: "Halbuki Mesih: Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin" demişti.

  Hrıstiyanlar başta İsa (a.s.)'ın havarileri, ashab-ı kehf ehli ve Buruc suresinde bahsi geçen Çocuk, Rahib ve sonradan iman eden hendek ehli dışında bilinen tevhid ehli bir Hrıstiyan yok gibidir veya varsa da çok azdır.


Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş