İSLAM DİNİNDEN ÇIKARAN AMELLER
-Ebu Basir et-TARTUSİ-

PDF - OKU/İNDİR

RAR / İNDİR

Kısa Açıklama:[TD="width: 60%"]Günümüzde birçok cemaat ve ilim halkalarının bulunduğu medrese ya da üniversiteler, imanın mücerred kalp tastiğinden ibaret olduğu görüşündedirler. Onlara göre, kalbi ile tasdik eden kişi, itaat türünden olan hiçbir amel işlemese ve zahiri durumu şeriatın ahkamına muhalif dahi olsa, mü'mindir ve cennet ehlindendir. Bu kötü ve sapık görüş, maalesef insanların çoğu tarafından benimsenmiştir. Zira bu görüş, kötülüğü emreden nefisleri tarafından kabul görmekte, hevaları, bir takım eğilimleri, zaafları, tembellikleri ve ameli terketmeleri açısından da kendi durumları ile uyum sağlamaktadır.
Ancak bu görüşün kötülüğü, sadece amellerin terk edilmesi ile sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra, neseplerin karışmasına, hak ve görevlerin kaybolmasına da sebep oldu. Nice Müslüman kızlar, mürtedlerin ellerine teslim edildi.
Bu evliliklerden çocuklar dünyaya geldi.
İşte bütün bunlara binaen, kişiyi dinden çıkaran amelleri ele almaya karar verdik. Aktaracağımız bütün hüküm ve meseleleri, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine, sahabenin ve onların menhecine bağlı kalan selefin sözlerine dayandırmaya gayret ettik ki böylece insanlar, Allah'ın dininin neresinde olduklarını hesap etsinler.
afasdfa.jpg