İyas bin Muaviye bin Kurra'ya:

" Sende dört özellik vardır :

1.Çirkinlik
2.Çok konuşmak
3.Kendini beğenmek
4.Kararı acele vermek" dediler.

O da:

" Çirkinliğe gelince, onda benim yapacağım bir şey yoktur. "

" Çok konuşmağa gelince; doğru mu konuşuyorum yoksa yanlış mı? " dedi.

Onlar da: " Doğru " dediler.

O da: " Doğruyu çok yapmak daha idealdir " dedi.

" Kendimi beğenmeğe gelince; benden gördüklerinizi beğeniyor musunuz ? " dedi.

Onlar da: "Evet" dediler.

O da: " O zaman ben de kendimi beğenmekte haklıyım " dedi.

" Kararı acele verdiğime gelince; (beş parmağını göstererek) bu kaç ? " dedi.

Onlar da: " Beş " dediler.

O da: " Şimdi siz bir, iki, üç, dört, beş demeden acele mi ettiniz ? " dedi.

Onlar da: " Biz bildiğimiz şeyi saymayız " dediler.

O da: " Karar belli ise ben de hiçbir şeyi beklemem " dedi .

İbnu'l Cevzi