Soru :

Aleykum selam we rahmetullah;

İkinci (yoksa'dan sonra) söylediğiniz. Yani farz değildir. Bu konuda özel bir nas olmasa da, gelinden ziyade kocanın / oğulun anne babaya bilhassa yaşlılık dönemlerinde gözetib bakmak, hatta sert söz söylememek, hurmet etmek gibi sevgi ve saygı ölçüsünde ilgilenmek önemli hasletlerdendir. Evlatlar birden fazla ise bunu hep birlikte veya dönüşümlü veya kardeşlerin rıdaları doğrultusunda içlerinden / evlatlardan birisi bakabilir. Bu örf ve adete göre de tesbit edilebilir.
Bu konuda Rabbimiz:

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'uf - of!' bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve: «Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle)rahmet et!» diyerek dua et. (İsra, 23-24)

Kayın valide ve kayınbabanın bakıma muhtaç olması ve ilgilenecek kimsenin olmaması durumunda musait olan evlad ve/veya gelini bakması gereklidir.

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir.
(Tirmizi, Birr, Bab 15, Hadis no: 1919; Ebu Davud, Edeb, 58; Musned, 1/257)

"Ana ve babasının ihtiyarlık zamanlarında, bunlardan birine yahut ikisine yetişip de, bunlara gereken hürmet ve hizmette bulunarak Cennet'i hak edemeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün!" (Bu ifadeyi üç kere tekrar etmişlerdir.)
(Muslim, "Birr," 8; Ahmed İbn Hanbel, Musned, 2/346)

Abdullah İbn Amr (r.anh), Peygamber (a.s.)'ın şöyle buyurduğunu zikretmiştir:
Merhametli olanlara, Rahman da merhamet eder. (Öyleyse siz) yerde bulunanlara merhametli davranınız ki gökte bulunan(lar) da size merhamet etsin.
(Ebu Davud, Edeb, 58)

Evlad - koca ilgilenirken, gelini - hanımı da kocasına elinden gelen meselelerde farz olmasa da, anne babasına (kayınvalide - kayınbaba) yardım etmesi yerinde olur. Daha doğrusu kayın valide ve kayın babaya asıl bakmakla yükümlü olan gelinin kocasıdır. O bu konuda hanımında yardım etmesini isteyebilir, gelin de bunu anlayışla karşılaması gerekir. Böylece hem ecir kazanır hem Allahın rahmet ve merhametiyle beraber hoşnutluğu ve kocasının sevgi ve gönlünü ekstradan kazanır ve memnun eder.

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"
Düşkünleri görüb gözetiniz, zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız."
(Tirmizî, "Cihad," 24; Ebu Davud, "Cihad," 70)

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"
Bereket, büyüklerinizin yanındadır."
(Munavi, Feyzu'l-Kadir, 3/220)

Ayrıca mu'mine ve zeki gelin işin perde arkası ve kendi kendisinin yaşlılık dönemlerinde acziyet içerisinde bulunabilme ihtimalini dikkate almalıdır. Bu konuda dilimize geçmiş olan ibret ve nasihat bâbında mânidar atasözlerimiz de mevcuddur. "Etme bulma dunyası", "Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına" bunlardan bazılardır.

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"
Herhangi bir genç yaşlılığından dolayı bir ihtiyara hurmet ederse, Yüce Allah da yaşlandığında ona hurmet edecek kimseler hâlk eder."
(Tirmizî, "Birr," bab 75, Hadis no: 2022; Ebu Davud, "Edeb," bab 20, Hadis no: 4843, 58)

İlgili Konular :

Anne Babanın Kafir Olması Durumunda, Nikahta Velinin İzni Nasıl Olur?
https://www.islam-tr.net/konu/...umunda-nikahta-velinin-izni-nasil-olur.28466/

Kafir Olan Anne Babamla İlişkilerim Nasıl Olmalı?
https://www.islam-tr.net/konu/kafir-olan-anne-babamla-iliskilerim-nasil-olmali.12100/

Muşrik Kadın, Erkek Gibidir" Sözü ve Kafir Kızkardeşin Yanında Tesettursuz Olunur mu?
https://www.islam-tr.net/konu/...kardesin-yaninda-tesettursuz-olunur-mu.28249/

Musluman Gelinin, Kâfir Kayınbabasıyla İlişkileri Nasıl Olmalı?
https://www.islam-tr.net/konu/...kayinbabasiyla-iliskileri-nasil-olmali.34477/


Silinen Konu