1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Duyuruyu Kapat
 3. Duyuruyu Kapat

Kitap tanıtım ve tavsiyelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Konu, 'İslami Kitaplar - Online Kitap Oku' kısmında deli tarafından paylaşıldı.

 1. Yavuz_Selim

  Yavuz_Selim Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  s.a.

  mehmed alagaş ın alnımdaki ışık - tevhid ve şirk - din gerçeği ve islam isimli 3 kitabını okudum öneririm

  bir de okumadıysanız mevdudi nin kurana göre 4 terim isimli kitabını tavsiye ederim.
 2. ebufaris kurdi

  ebufaris kurdi Misafir


  Dini yeniden ikameye çağrı

  mehmet emin akın- medarik yayınları

  Müslümanların; batı hayranlığı ve ezilmişlik psikolojisi altında, kimliklerini yitirmeye başladıkları ve benliklerinin derinliklerinde hevaya yenilip ?halis Din?den uzaklaştıkları inkâr edilemez acı bir gerçek olarak yürekleri burkmaktadır. İslam sekülerleştirilmekte ve Müslümanlar, batılı laik sistemlerin yönlendirmesiyle; Kur?an?ın ve Sünnet?in getirdiği akideden ve izzetten uzaklaşmaktalar. Modernizm?in ve liberalizm?in hiçleştirme projelerinde figüran konumuna düşürülen Müslümanlar, bilerek veya bilmeyerek ?Yeniden Tanzimat? ruhunu canlandırmada tehlikeli bir rol üstelenmeye ikna edilmekteler. Müslümanların, Kur?an?ın ahlakından uzaklaşıp İslam?ı ?kültürel bir gösterişçilik? ve ?Millî bir din? haline getirişlerini ve İslamî değerleri saptırmalarını tartışan bu kitap, geleceğin umut kırıcı karanlığına karşı; bir ?iman muhalefeti?nin yeniden ?ikame? çığlığı olma niteliğini taşıyor ve Batılı değer ve yasaların İslam'ı yıkıcı kuşatmasına dikkat çekiyor.  Gerçekten güzel tespitleri var...
 3. Ehli_Hadis

  Ehli_Hadis Islam-TR Üyesi Kullanıcı

 4. İbnu'l Harise

  İbnu'l Harise Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Düzeltilmesi Gereken Kavramlar - Muhammed KUTUB - Risale Y. B: 1988
  Lailaheillallah,ibadet,kaza ve kader,dünya ve ahiret,uygarlık ve dünyanın imarı gibi önemli kavramları günümüz insanının nasıl carpıttığını ve aynı kavram kargaşası nedeniyle tarihimizde insanların nasıl helek olduğunu tespit ederek bu karmaşanın fitne döneminden beri var olduğunu ve sürekli bir mücadele içinde olunduğunu... bu kavramların dogru temeller üzerine oturmasının önemini dile getirmektedir. Pratiğe dönüşmeyen sözler kimliği belirlemede bir anlam taşımaz..

  krisale13.jpg


  krisale13.jpg
 5. emirha_K

  emirha_K Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi-Mustafa İslamoğlu Düşün Yayınları  Ümmet-i Muhammed’in 1400 küsur yıllık tarihi zaferin, saadetin, îmarın ve yükselişin tarihi olduğu kadar; hezîmetin, felâketin, yıkımın ve çöküşün de tarihidir. Ama her şeyden önce bu tarih İslâmî hareketin tarihidir. Çünkü bu hareketin özünde ‘süreklilik’ vardır.

  3 Mart 1924 tarihinde ‘hilafetin ilgâ edilmesiyle ortaya çıkan yeni durum, bir takım yeni kavramların doğmasına sebep oldu. ‘İslâmî hareket’ de bunlardan biri.

  Asli hüviyetini çoktan kaybetmiş ve tamamen sembolik bir hâl almış olan ‘hilafet müessesesi’, içeriğinden boşaltılmasına rağmen Müslüman kitlelerin bir çoğu için ümmetin siyasal temsilcisi olma vasfını hâlâ koruyordu. Ne ki, bu da çok sürmedi. Bu kurumdan geriye kalan ‘hilâfet’ unvanı da, Anadolu’daki rejim değişikliğiyle birlikte tarihe karıştı. Belki adından kıvılcım alarak dirilir korkusuna düşen emperyalist güçler, kuru bir unvanı dahi tehlikeli bulmuşlardı.

  Hemen ardından parçalanan İslam coğrafyası ve akbabalar gibi koca coğrafyayı bir anda yangın yerine çeviren Batı emperyalizmi, korkunç bir ekonomik, siyasal ve kültürel talana girişti. Dahası bu coğrafyaya, kendisi olmadan da kendi çıkarlarını koruyacak kimseler yerleştirdi.

  Değişen yeni şartlarla birlikte evrensel ve çağlar üstü İslâmî mücadelenin seyir çizgisi de değişti. Bu değişikliğe paralel yeni tanımlamalar ortaya çıkmıştı. 1789 Fransız ihtilalinden sonra ivme kazanan ideolojik hareketlerle çalkalanan Batı, kendi dışındaki dünyanın ezilen halklarının tüm değerlerini zorbaca talan ediyordu. İşte böylesi bir ortamda İslâmî hareket söz konusu talana ve onların yerli işbirlikçilerine karşı direnen üçüncü dünyanın tek ciddi hareketi oldu.

  Zamana, mekana ve şartlara göre adı değişen bu hareketin hiç değişmeyen yanı ise ilkeleri, nitelikleri ve hedefleriydi. Bunlar her zamanda ve mekanda hep aynı kalmış, özellikle evrensellik ve çağlar üstülük vasıflarını, bugün de olduğu gibi sürekli korumuştur.

  Batının iki yüz yıllık sosyal, siyasal ve ekonomik hegemonyasına karşı başkaldırışın bir simgesidir İslâmî hareket. Elbette İslâmî hareketin tek meziyeti dış ve iç sultalara karşı koyuşu değildi. Hem tek başına bu vasıf bir hareketi İslâmî kılmaya yetmezdi. Öyle olsaydı ilkesiz ve düzensiz olarak zulüm ve işgallere karşı ânî bir patlamayla ortaya çıkan kitlesel hareketleri; temeli belli bir ırkın, soyun, kabilenin üstünlüğü fikrine dayalı asabiyetçi hareketleri; zulüm ve sömürüye karşı ezilenleri savunduğunu iddia eden lakin değişmez değerlerden ve erdemli ilkelerden yoksun olan zümrevî ve ideolojik hareketleri de İslâmî saymamız gerekirdi.

  Oysa İslâmî hareket, İslâm’ın kendisinden ayrı ve bağımsız değildir. İnsanlığın mutluluğunu amaçlayan İslâm’ın yüce hedefleri, İslâmî hareketin de hedefleridir. Adı üstünde İslâmî hareket, İslâm’ın değişmez İlâhi değerlerinden yola çıkarak, onun reddetmediği bir üslupla insanın ve insanlığın ebedî mutluluğu idealini gerçekleştirmek için vardır. Bu çerçevede yapılacak her şey ve bunları yapan birey, cemaat, devlet vs. gibi kurumsal yapıların tümü İslâmî hareket içerisinde değerlendirilmelidir.

  İslâmî hareket tanımı 20. yüzyılın başında kullanılmıyordu. Bu tanıma girmesi gereken Cemaleddin Afgânî’ninki gibi kültürel, Ömer Muhtar’ınki gibi askeri çabalar için bile kullanılmıyordu. Bugün “İslâmî hareket” tanımıyla ifade ettiğimiz şey, yüzyılın ilk çeyreğinde farklı kalıplarla ifade ediliyordu. Anadolu’daki harekete yabancılar “Panislamizm” adını veriyorlardı. Yerliler bunu “İslamcılık” biçiminde Türkçeleştirdiler. İran’da “usûlî” ile ifade edilmek istenilen anlam da buna yakın bir şeydi. Mısır’daki İslâmî kıpırdanmalar ise “es-Sahvetu’l-İslâmiyye” (İslâmî uyanış) deyimiyle adlandırılıyordu. Kuşkusuz bu isimlendirmelerin en ünlüsü ve kıdemlisi Alt Kıtadaki “Müceddidiyye” hareketiydi. Böylece “tecdit-teceddüt” de İslâmî hareketi ifade eden tanımlar arasına girdi.

  İslâmî Hareket (el-Hareketü’l-İslâmiyye) tanımının ilk kez Hasan el-Benna’nın güçlü çıkışıyla kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Bu tanımı ilk kimin kullandığı konusunda elimizde net bir bilgi yok. Söz konusu tanımın çıkışı ve kullanımı üzerine yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan sonuç, diğer bir çokları gibi İslâmî hareket tanımının da ilk kez Batılılarca kullanılmış (İslamic movement) olabileceği yönünde
 6. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  herkes tavsiyelerini koymuş fakat ben tavsiye istemek için yazıyorum şimdi. bir süredir vaktimi boşa harcıyor gibiyim, internette boş boş saatleri yemektense hiç olmazsa vakti kitaplara vermek daha akıllıca. önereceğiniz kitapları bekliyorum kardeşlerim...
 7. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ne tür kitaplar istersin kardeşim akide fıkıh hadis vs?...Söyle İnşaAllah sana arşivimden seçeyim
 8. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  bir şeye ihtiyacım var gibi değil de abi vakit boşa geçiyor, islam adına doğruyu getirecek her şeyi okuyabilirim sanırım.
 9. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ben kendimde yeni bir arşiv yapıyorum, upload işleminin bitmesini bekliyorum

  Ama seni de çok bekletmeyeyim kardeşim istersen bir kardeşin daha yaptığı arşiv var ondan da yararlan İnşaAllah, benim arşiv yüklenene kadar...

  İNDİR --- >>> 156 TANE SEÇME PDF İSLAMİ KİTAPLAR

  İslam-tr sayfası
 10. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  bu arşiv bende vardı, çoğunu okumuştum :)
 11. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  tamam yenisi geliyor inşaallah birazdan :)
 12. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Arşiv hazır kardeşim inşaallah yararlı olur senin ve diğer faydalanmak isteyen kardeşler için :)

  İndir --->>> Kardeşlere Kitap Arşivi


  [​IMG]
 13. Çay-Şakird

  Çay-Şakird Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  kardeşim Allah razı olsun da kotayı aştım bu büyükmüş epey şubatın başında inşaAllah indireyim :)
 14. UmarIbnAbdulAziz

  UmarIbnAbdulAziz Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Selam aleykum

  kardesler site ücreli mi ?

  Tamam uzerine basmak gerek mis ...ALLAH razi olsun
 15. Said El Ensariyy

  Said El Ensariyy Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Ve aleykum es selam..

  Allahumme Amin Ecmain kardeş..

  Tamam İnşaAllah kardeşim ben o zaman dosyaları küçük gruplar halinde arşivleyeyim inşaallah öyle indir...
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş