1488866_670077439698077_63047977_n.jpg
KONUMUZ: KÜRESEL ŞEYTANİZM…( TRİLATERAL) Beşinci Bölüm… ÇALIŞMA SİSTEMİNDE UYULAN ESASLAR.. Geçen Bölümde GİZLİLİK konusunu ele almış nasıl bir strateji çerçevesinde hareket edildiğini izah etmiştik… bu Bölümde Hayata geçirilen stratejide İTİAAT konusunu ele alacağız… Küresel Şeytanizmin en büyük özelliği GİZLİLİK ve İTAAT’tır.. bundan dolayı bu 3 köşeli dine uyanlar her kim olurlarsa olsunlar kesin kes Kendisine verilen emirleri eksiksiz yerine getirme konusunda RT denilen EN YÜKSEK 3 KABALİST in içerisinde bulunan BAŞ HAHAM ( Misal: GEORGE WASHİNGTON) ın emirlerine İTAAT etmek zorundadır, hatta doğup yaşadığı kendi ülkesi aleyhinede olsa , ülkesi yerle bir dahi edilecek olsa bile Haham başının emirleri harfiyen uygulanacak . RT denilen EN YÜKSEK 3 KABALİST Küresel Şeytanizmi dünyaya eğemen etmek için dünyayı üç parsele bölmüş ,(AMERİKA-AVRUPA-ASYA) bu üç parselde tüm iktidarlar kendilerinin belirlediği şekilde işbaşına gelir iktidarları süresinde KÜRESEL ŞEYTANİZMin çarklarının rahat işlemesi için kanunlar çıkarırlar … NASILMI? Bunu yaparken ilk etapta DIŞİŞLERİ BAKANLARINI kendilerinden olmasını, Kendi çıkarlarına ters düşecek bir DIŞİŞLERİ BAKANI dünyanın her neresinde olursa olsun bulunduğu ülkede O bakanlık Koltuğuna oturamaz… KÜRESEL ŞEYTANİZM Dünya Politikasını kendi kontrollerinde tutmak amacıyla bir SİYONİST Yahudi olan WALTER LİPPMANN önderliğinde (1) "COUNCİL OF FOREİGN RELATIONS"(CFR) "Dış İlişkiler Konseyi"ni kurmuş 1917-1918 yıllarında henüz akademik bir grup olarak adını duyurmuş 1921 yılında resmen kurularak KARARGAH olarak NEW YORK'U SEÇMİŞTİR kısa adıyla CFR dünyada vukuu bulan birçok olayın perde arkasında rol oynamıştır… ABD'nin 6 (ALTI) başkanının dışişleri danışmanlığını ve CFR başkanlığını yapan John Mcloy bu konuyu şöyle ifade etmiştir : "Yeni bir isme ihtiyacımız olduğunda CFR üyelerine bir göz atmamız ve New York'u aramamız yeterliydi."(2) Daha ilerleyen bölümlerde değineceğimiz konulardan biri olan MİKROB HARBİ ilk kez II DÜNYA SAVAŞINDA CFR tarafından verilen onayla ( 1945 yılında BM DAİMİ KOMITESİNE İŞTİRAK EDEN DIŞİŞLERİ BAKANLARININ Manhattan Projesi Kod adıyla SİYONİST Bilim Adamları tarafından Yapılan ATOM BOMBASI. ABD Başkanı Siyonist Yahudi HARRY SOLOMON TRUMAN ‘nın emriyle Japonyaya atılıp ) 118 000 insan yok edilmiştir… (3) KÜRESEL ŞEYTANİZMin komuta merkezi olan RT ve SANHEDRİN (3cü bölümde bahs etmiştim) kademelerinin ve bunlara mensup "70 YEMİNLİLER GRUBU"nun ve BİLDERBERG'in Yönetim Kadrosu've buların emir ve kontrolündeki CFR dışındaki diğer önemli alt kuruluşlar şunlardır: NATO, CIA, BUSINESS ROUND TABLE, AIPAC, AB=AVRUPA BİRLİĞİ, … Bu kademeleride yeri ve zamanı geldiğinde ilerleyen bölümlerde ele alacağım … Dip notlar: 1….(Lectures Françaises, sayı 214, sf.31-34). 2….(People's almanac, sf.87) 3….(People's almanac, sf.86)
alıntı