1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Maliki Mezhebi Ve Muvatta Arasındaki Ihtilaflı Görüşlerin Sebebi?

Konu, 'Namaz Soru - Cevab' kısmında أهل السنة والجماعة tarafından paylaşıldı.

 1. أهل السنة والجماعة

  أهل السنة والجماعة Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  EsSelamu aleyküm ve RahmetUllah

  Yakın dönemde Maliki mezhebinin fıkhına bakma fırsatım oldu ve diğer mezhepler ile çok farklar olduğunu gördüm.
  İmam Malik, Muvatta da naklettiği hadislerden daha farklı bir yol izlemiş bunun sebebi nedir ? Namazda elleri salmak asıldır görüşü İmam Malik dışında kimlere aittir ?
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 13 Ocak 2018
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam we rahmetullahi we berakâtuh

  Her mezhebin içerisinde farklı görüşler olabilir. Yâni mezhebi kendisine nisbet edilen büyük muctehid, her konuda mezhebinin âlimlerini peşinden sürükleyebilmiş değildir. Misaelen Hanefi mezhebinde, Ebu Hanife'nin görüşünden farklı görüşler de vardır. Aynı meseledeki ihtilaflar Mâliki mezhebi için de geçerlidir. Ellerin salınmasıyla ilgili ehl-i sunnette yoktur.

  Ebu Hâzim'den, o da Sehl b. Sa'd (r.anh) den rivayet etmiştir:
  "İnsanlara namazda adamın sağ elini sol bileği üzerine koyması emrediliyordu. Ebu Hâzim şöyle dedi: "Bunu bilmiyorum, ancak Peygamber (a.s.) Efendimize kadar refedildiğini (biliyorum)."
  (Musned-i Ahmed, Sahîh-i Buharî, Ebû Hâzim r.anh'den)


  Namazın kıyamında ehl-i sunnetin cumhuru ellerin birleştirilmesi, bağlanmasına (Sunnet, mustehab olduğuna) hükmetmişlerdir.
  Mâlikiler namazın kıyamında ellerin durumu hakkında Ehl-i Sünnet mezheblerin ictihadından ayrılmıştır. Şöyle demektedirler: Farz namazlarda mustehab olan, elleri iki yana salmaktır.

  Malikilerden Abdullah b. Zubeyr, Said b. Museyyeb, Saad b. Cubeyr, Ata, İbn Haric, Nehai, Hasan Basri, İbn Sirin gibi bazı isimler ve başka fakihler bu görüşte olduğu söylenmektedir.
  “Eğer kıyam uzun sürerse ve namaz kılana sıkıntı verirse ellerini bağlaması caizdir” diyerek bir istisna getiren Leys b. Saad da aynı görüştedir.
  İmam Evzai'den namaz kılanın ellerini bağlamakta veya iki yana salmakta muhayyer olduğu görüşü nakledilmiştir. Hicaz'daki Mâliki muftusi Muhammed Abidi, namazda elleri bağlamak ve iki yana salmanın her ikisinin de Allah Rasulû'nün (s.a.v.) sünneti olduğuna inanmaktadır. O'na göre eğer bir kimsenin namazda kıyamı uzun sürerse, ellerini iki yana salmış durumdaysa ellerini bağlayabilir. Bu Maliki muftu şöyle demiştir: 'Namazda elleri iki yana salmak asıl, bağlamak ise fer'idir.'

  Şia'nın İmamiye mezhebinde meşhur görüşe göre namazda el bağlamak haramdır, namazı bâtıl eder. Şia fakihler arasında mesela Kafi'de Halebi gibi bazıları ise el bağlamanın kerahatine hükmetmişlerdir. (Muhammed Hasan Necefi, Cevahiru'l-Kelam, c. 11, sf: 15 ve 16)


  Maliki'lere göre, namazda iki elin vakarlı bir biçimde salıverilmesi mendubdur. Bu uygulamaya, zayıf bilgi sahibi (ammi) birinin namazda sağ elin sol el üzerine konmasının vacib olduğunu sanmaması için gerek görmüşlerdir. Nafile namazlarda ellerin göğüs üzerinde bağlanması ve tutulması caizdir. Çünkü bu namazlarda zaruretsiz olarak bir yere dayanmak caizdir. Fakat, farz namazlarda kabz mekruhtur. Çünkü bu durum bir yere dayanmak gibidir. Bunu bir yere dayanmak için değil de sünnet olduğu için yaparsa mekruh değildir. Bunun gibi her hangi bir şeyi kastetmeksizin yaparsa yine mekruh değildir.

  Malikiler kıyasa dayanarak namazda ellerin bağlanmayacağı hükmüne varmışlardır. Onlar, bunu namazda bir yere veya bir şeye dayanmaya kıyas etmişlerdir. Bu mezhebin kurucusu İmam Malik, namazda ellerin bağlanması hususunda kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını, dolayısıyla farz namazlarda ellerin bağlanmaması gerektiğini söylemiştir. Ona göre nafile namazlarda kıyam uzun sürerse o zaman ellerin bağlanmasında bir sakınca olmaz. (Sehnun b. Said et-Tenuhi, el- Mudevvenetu’l-Kubra, Mısır, trs., c:1, sf: 74)

  Buna şöyle cevab verilebilir: Muvatta bir hadis kitabıdır. İmam Malik el bağlama hakkındaki rivayeti nakletmiş olsa da çeşitli sebeblerden dolayı namazın kıyamında ellerin konumu hakkında bu rivayete göre fetva vermemiştir. Bu sebeble Mudevvenetu'l-Kubra'da, Muvatta'da geçen rivayetin hilafına içerik manâda bulunan rivayetler göze çarpmaktadır. Maliki fıkhını bilenler, birçok konuda Muvatta'da nakledilen hadisler ile İmam Malik'in fetvaları arasında ihtilaf bulunduğundan haberdardırlar.  İlgili Konu:

  Mezheblere Göre Namazda Ellerin Bağlanma Şekli ?

  https://www.islam-tr.net/konu/namazda-ellerin-baglanma-sekli.23099/
 3. أهل السنة والجماعة

  أهل السنة والجماعة Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Teşekkür ederim hocam, Muhammed Hasan Necefi güvenilir biri midir.
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Yaklaşık 150 - 200 yıl önce yaşamış bir Şia âlimidir.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş