Medyanın Müslümanlar Üzerindeki Etkisi

İslami hayatın müslümaların hayatlarından kalkması için batılılar bütün güçlerini sarfettiler ve bu yıkımın hayata geçmesi için Müslümanlar üzerinde egemenliklerini daha bir sağlamlaştırmak ve tekrardan müslümaların eski güç ve kuvvetlerine kavuşmamaları için bir çok uslup ve planlar edindiler.Elbetteki bu kafirlerin kıyamete kadar yapacakları işdir.Çünkü Rabbimiz onların bu vasıflarnı yüce kitabınıda bizlere şöyle haber vermek de: "Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler."(Bakara 217) Bundan da anlaşılıyor ki kafirin işi Müslümanları dinlerinden döndürmekdir.Bu amellerini gerçekleşdirmek için Müslümanlar üzerlerinde bırakmış oldukları etkileri daha bi perçinlemek için bu güne kadar her türlü askeri, siyasi, ekonomik usluplarını hiçbir zaman Müslümanlar üzerinden eksik etmemişlerdir.

Günümüz Müslüman dünyasına bir göz attığımız zaman dahi bununla alaklı birçok İslam beldesinden örnekler verebiliriz. Elbetteki bundan batılıların bir takım kasıtları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

-Batılı fikirleri kendilerine dert edinen ve bunun için ümmet içinde çalışan siyasi hareketlerin varlığıdır ki işleri demokrasi gibi habis bir fikrin savunucuğunu yaparlar.

-Rabbimizin hükümlerinin yeryüzüne hakim olmaması için ve gayri İslami yönetimlerin yeryüzünde devam edebimesi için batıya kendini adamış yöneticilerdir.

-Müslüman nesillerin akliyatları ve nefsiyetlerinin bozulması için hayata geliş gayesini bilmiyen kendi heva ve hevesinden başka bir şey düşünmeyen nesillerin yetişmesi için seçmiş oldukları eğitim ve öğretim müfredatının müslümalar içerisinde uygulanması.

-Kafirlerin ve onların dostların Müslümanların akliyatlarını bozmak onların akidelerinden çevirmek kendi akidelerini kendi hayata bakış açılarını kendi yaşam biçimlerini Müslümanlara daha tatlı ve şirin göstermek ve Müslümanlara bunu daha rahat yapa bilmek için kullandıkları medya uslubudur.

İşte bizimde üzerinde durmak istediğimiz ve Müslümanlarında bu konuda daha bi hassas olmaları gereken konulardan bir tanesidir medya.Çünkü medyanın Müslümanlar üzerinde bırakmış olduğu etki inanın ki kullanmış oldukları askeri, siyasi ve ekonomik üsluplardan daha bi tehlikelidir.Kafirler ve onların avaneleri medya araçları vasıtası ile habis fikirlerini siyasi oyunlarını erkek olsun kadın olsun yaşlı veya çocuk hiç fark etmez Müslümanların tüm fertlerine yaymayı başarmışlardır. Bunu gazeteleri ile dergi, radyo, yerel ve ulusal tv kanallarırı ile başarmışlardır.Zaten bizlerde Müslümanlar olarak bu devasa medya araçlarına bir göz attığımız zaman kafirlerin Müslümanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladıklarını görürüz.İslam aleminde yapmış oldukları medya çalışması ile ifsat edici fikirlerini Müslümanlara enjekte ediklerine şahit oluyoruz ve bunun yanı sıra Müslüman beldeler üzerinde oynamış oldukları siyasi oyunlarının afişe edilmemesi ve yine Müslümanlara İslami beldelerde yapmış oldukları tahribatları haklı göstermek için medyayı çok iyi kullanmışlardır.

Örneğin Irak'ı işgal etmeden önce bahane olarak orada kimyasal silahların varlığını medya organlarına servis edip yaptıkları işgali meşrulaştırmışlardır.Bunun gibi bir çok İslam beldesinden örnek verilebilir.Tabi bunların bu şekilde anlaşılmasında onlara hizmet eden birtakım sözde analistler, uzmanlar, akademisyenler ve politikacılar hemen medyada sık sık boy göstermeye başlayıp toplum nezlinde daha bi ititbarlı kişiler olarak tanıtılırlar ve bunların söylemleri ne analizlerine yorumlarına itibar edilir.

Şimdi yine medyanın diğer bi amacı olan batı fikirlerini yaymak Müslümanlara daha bir şirin göstermek için demokrasiyi insan haklarını kadın haklarını ifade özgürlüğü gibi kavram ve söylemler ile Müslümanların mukaddesatlarına saldırılmış ve bunlar, bu argumanlar ile meşrulaştırılmıştır.Yine bazı saray molları, bazı tv programlarında Müslüman halka alim olarak tanıtılıp bu tip insanların diliyle ve bunların batıya hayranlıklarından dolayı batı fikirlerini yani demokrasi ile İslamdaki şura yı aynı göstermeleri, dinlerarası diyalog, ılımlı İslam ve islam'ın geldiği dönem ile şu anki dönemin bir olmadığı bundan dolayı islam'ın şu anki çağın sorunlarına çözüm bulamayacağı fikrinin Müslümanlara verilmesi için nasıl da bu medyayı kulandıklarına şahit oluyoruz.

Şimdi yine medyanın diğer bi etkisi olan Müslüman alemi içinde ahlaki yozlaşmaya bakdığımız zaman yapılan diziler olsun dergi ve gazetelerde adeta birbirleriyle müstehcemliği yaymak için nasıl da birbirleriyle yarıştıklarına şahit oluyoruz.Elbetteki bundan kasıt tamamen bir takım iç güdülerini tatmin etmek için yaşayan bir nesil üretmek hayata bakışı tamamen bu eksende olan bir nesil.O da yetmemiş gibi Müslümanlara geçmişdeki fetihlerini zaferlerini ve bunları gerçekleştiren o şahsiyetli liderleri bizlere asıllarından uzaklaştırmak içlerindeki o iman atmosferini almak için nasılda bir takım dizileri ile bizlere unutturmak istediklerine elbette şahit oluyoruz.

İslam alemindeki medyaya bi bakdığımız zaman sansür, yanlış bilgilendirme, yalan haber, çarpıtma ve abartma konusunda uzmandır. Özelikle sansür ve kırpılmış haber konusunda dünyada birinci sırayı almaktadır. O kadar ki herhangi bir haberin tam detayına ulaşmak imkansızdır. Haberler sadece işlerine gelen şekilde haber yapılır, işlerine gelmeyen haber hiçbir zaman haber yapılmaz. Velhasıl kafirler İslam ile savaşmak için tüm enerjilerini harcamakdadırlar.Bu enerjinin en çok harcandığı ve en çok Müslümanlar üzerinde etki bırakanı medyadır.Günümüzde hayatımızın nerdeyse her alanına etki etmekdedir.Öyleki bu medya alanında kafirlerin harcadığı paralar milyarlarca doları aşan korkunç bir miktardır. Ve Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: "Allahın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar." (Tevbe 32)

Kaynak: islahhaber.net