1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Mehmet Emin Akın Hocanın, Said Nursi Hakkındaki Sözü Üzerine

Konu, 'Üyeler Arası Soru - Cevab' kısmında chveneburi tarafından paylaşıldı.

 1. chveneburi

  chveneburi Üye Üye  bu videodaki konuşmacı Mehmet Emin Akınmıdır.
  said nursi rahmetullahi aleyh diyor annesi onu abdestsiz emzirmemiş diye devam ediyor

  bu cümle beni hayrete itti bu hocanın maksadı nedir fikri olan varmıdır
 2. ez-Zehebî

  ez-Zehebî Üye Üye

  Videoda konuşan Mehmet Emin Akın orası kesin. Said Nursi dönemin hükümetinden çok fazla zulüm gördüğü için rahmet okuyor sanırım. Buradan tekfir etmediği de anlaşılıyor. Ben böyle anladım.
 3. Deniz

  Deniz Aktif Üye Üye

  Sesi benziyor ama sanki üslup farklı gibi geldi.

  Bir de bu ses kaydı var, Said Nursi'yi eleştiriyor.

 4. osman1987

  osman1987 Aktif Üye Üye

  Yalnışım varsa düzeltin abiler.Hakkında cehennemlik olarak öldüğü açık nas olmayan ölmüş kafire rahmet okuyan haram işlemiştir kafir değildir diye okumuştum.Said Nursi'yi bende sevmem şirk görüşleri vardır ve bu şirk görüşlerinden tövbe etmeden öldüyse müşriktir.Mehmet Emin Akın hoca belki görüşünden dönmüştür ayrıca dönmediyse de başta söylediğim görüş doğruysa tekfir edilmemeli.
 5. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  Burada şaşılacak ve yanlış olan bir şey yok. Abdestli olmanın ehemmiyetini ve faziletini uygulayıp amel eden bir kimseyi örnek vermiştir.
  Her iki videoda konuşan m.emin akın hocadır.Rabbim ona yardım etsin ilmini arttırsın.
 6. chveneburi

  chveneburi Üye Üye

  ben şaşkınlığımdan dolayı konuyu açtım.belki birileri onun adına bu videoyu yayınlayıp mehmet emin akın gözünde said nursi değerli bir alimdir denmek istenmiştir diye düşündüm.

  eğer bu video onunsa ne söylenir bilemiyorum.
 7. KavaFiL

  KavaFiL Bir kişiyi kurtarmak için çabalayınız.. Üye

  bu ses kaydı eski bir kayıt olduğu belli... orada benzetme yapıyor ve bulunduğu ortama göre siyasi birşey söylemiş olabilir. ve bir müderris hocadan said nursi için iyi biri lakin hurafesi çok olan bir adam diye yanıt vermişti. öyle de ele alabilirsiniz konuyu.. videonun tamamını dinlemeden hemen yapıştırmanızı tavsiye etmem. Türkiyede sayılı hocalardan biridir MEHMET EMIN AKIN hocamız. rabbim hayrlı ömürler versin.. wesselam
 8. chveneburi

  chveneburi Üye Üye

  bir müderris hocası said nursi çok iyi derse bu bizim için yeterlimi
  birileri birileri için iyi yada kötü dedği içinmi o kişi bizim için iyi kötü oluyor
  yoksa o kişinin Kurana ve sünnete uyan görüşlerimi bizim için ölçü olsun.

  benim şöyle bir bakış açım var
  birisi hz mevlana diye bir söz söylemişşse o kişinin söylediği hiç bir söz benim için değerli değildir
  birisi ibni arabi hallacı mansur bestami v.s sapıklar için evliya demişşe o kişinin hiç bir sözü benim geçerli ve değerli değildir
  birisi said nursiye alim iyi adam v.s demişsede benim için o kişinin geri kalan söylediklerinin bir değeri yoktur
  örnekler çoğalabilir

  cevabımı aldım eyvallah
 9. eL_Muhacir

  eL_Muhacir İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur. Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kardeşim bu bakış açını değiştir,gün gelir bununla imtihan olursun.Sizin yapmanız gereken bizzat muhatabınızla görüşüp,falan kişinin şu şirki,şu hatası,günahı vs.. olan birine mi rahmet okutuyorsun,yoksa bizim bilmediğimiz bir said mi var ? dersin

  Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et.”

  Bir adam:

  - Ya Resûlallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zâlimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz? dedi. Peygamberimiz:

  “Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir”buyurdu.

  Buhârî, Mezâlim 4; İkrâh 6. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 68


  Herhangi bir cemaat veya dernek olsun buralara gidip bir hareket,bir söz,bir tavır yüzünden ''tevhidi bozan durumlar hariç'' terk edip eleştirmekten başka ne kendilerine nede ümmete bir fayda sağlamamaktadır.Elimiz de ki malzeme bu,ya onu kaybedersiniz ya da çoğaltırsınız ! Başka bir alternatifimiz yok.Başta kendim olmak üzere sizlere tavsiyem bu.
 10. osman1987

  osman1987 Aktif Üye Üye


  Timur kafirine rahmet okuyan imam tahavi yi seviyormusun merak ettim?Ehli Sunnet inancinda hakkında nas bulunmayan olmuş bir kâfir kişiye rahmet okumak haramdır.Allah teâlâ dan kafir olmuş kişiye cehennemden çıkması için mi dua etmiş hâşâ?
 11. Halid Ahmed

  Halid Ahmed İyi Bilinen Üye Üye

  Nerde geçiyor bu mesele,kaynak verebilir misiniz?
 12. osman1987

  osman1987 Aktif Üye Üye

  Hatalı isim verdiğim için herkesten Özür diliyorum.İmam Tahavi değil Aliyyu'l Kari soylemek istediğim kişi.


  Aliyyu'l-Kari Timur hakkında şöyle diyor:

  Timur bir gün çok üzülmüş ve kimsenin sorduğu soruya cevap vermemiş. Bu arada Onun fıkracılarından biri huzuruna girip güldürmek için şöyle bir fıkra anlatmış: Falan memleketin kadısının huzuruna girdim. Ramazan ayı başlamıştı. Hakime dedim ki: Falanca Ramazan orucunu yedi. Benim şahitlerim vardır. Kadı da şöyle cevap verdi: Keşki namazı yese de ondan kurtulsak. Emiri güldürmek için söylediği bu söz karşısında Timur o fıkracıya dinî meseleden başka güldürecek bir şey bulamadınız mı? diyerek bu fıkracının boynunun vurulmasını emredip bu noktada, çok sert davrandı İslâm'a saygı gösterenlere Allah rahmet eylesin.” [Fıkhı Ekber Aliyyu'l-Kari Şerhi 143
 13. Abdullah el Hanbeli

  Abdullah el Hanbeli İyi Bilinen Üye Üye

  Bu hangi Timur akhi, eğer Yesak ile hükmeden Timuru kastediyorsan, onun hükmünde ihtilaf edilmiş, Aliyyul Kari müslüman gördüğü için rahmet okumuştur.

  Hafız İbn Hacer el Askalani'nin öğrencisi İmam Sehâvî rahimehullah şöyle der:
  "Timur, Cengiz Han'ın kaidelerine dayanıyor ve onları temel esas haline getiriyordu. Bundan dolayı birçokları, hükmettiği ülkelerde İslam şiarları zahir olduğu halde onun küfrüne fetva vermişlerdir." (ed-Dav'u'l-Lâmi', 3/49)

  İbn-i Arabşâh rahimehullah da şöyle demiştir:
  "Timur, Cengiz Han kaidelerine/kanunlarına inanıyordu. Bunlar ise tıpkı İslam dinindeki füru-u fıkıh hükümleri ve Muhammedi yolda kendisine uyulan ahkam mesabesinde görülüyordu. Bu nedenle efendimiz ve hocamız Hafizuddin el-Bezzazî (rh.a), yine efendimiz, büyüğümüz ve hocamız -Allah onu daim etsin- Alâuddin Muhammed el-Buharî ve diğer tanınmış alimler ve onlardan başkaları, hem Timurlenk'in hem de Cengiz Han'ın kanunlarını İslam şeriatının önüne geçirenlerin küfrüne fetva vermişlerdir."(Acâibu'l-Makdûr fî Ahbari Teymûr, sf. 445.)

  İbn-i Arabşah (rh):
  "Timur'un askerleri arasında edip, zeki ve şair kişilerin yanı sıra, fâziletiyle meşhur âlimler, muhakkikler, çeşitli ilimlerde sivrilmiş mudakkikler de vardı. Bazıları tüm ilimlerden haberdar idiler. Mantık ve mefhum usulüyle çeşitli konuları tartışan, tasavvuf ve �ihya-u Ulumiddin'i inceleyen, kitaplar yazan kişilerde mevcuttu. Ayrıca kendi ilmine göre amel edenler, �iman edip sabrı ve merhameti tavsiye edenler� de vardı. Son derece hoş sohbet, kibar, zarif, bilimli, yüzü nurlu ve hoş çehreli kişilerde vardı ki, bunların kalpleri taştan daha katı, fiilleri keskin kılıcın darbesinden daha tehlikeliydi. Onlar Peygamber'den hadis rivayet ederek konuşurlar, ama atılan ok gibi hızlı bir şekilde dinden yüz çevirirlerdi." (Acaibul Makdur sh: 483-484)

  İbn-i Arabşah (rh):
  Timur ordusunda âlicenap, dindar, takva sahibi, abdestinde namazında, gönlü açık, himmetli kişiler de çoktu. Bunlar iyilik yapmayı, hayır hasenatta bulunmayı severler; esiri azad ederi kusurları bağışlar, yangını söndürür, suda boğulanı kurtarır, darda kalana yardım ederler ve bu işleri ya bizzat kendi imkanlarıyla ya birinden yardım alarak, gerektiğinde bir hileye başvurarak veya şefaatçi olarak araya girmek suretiyle, kısacası tüm imkanlarını seferber ederek yaparlardı. Bunların Timur'un ordusunda bulunmaları bir zaruretten kaynaklanıyordu. Ama yaptıkları güzel işler kendi ihtiyarlarının eseriydi. (a.g.e sh: 458-459)

  İbn-i Arabşah (rh):
  Timur'un Semerkand'da saltanat günlerinde hizmet veren fakihlerden biri, el-Hidaye adlı eserin yazarı (Burhaneddin Merginani)'nin evladından olan Mevlana Tevhid Ehli idi. Müderrislik yapar, satranç ve tavla öğretir, ayrıca şiir yazardı. Bir diğeri, sözü edilen Abdulcebbar'ın babası Numanuddin Harezmi idi. İkinci Numan (Numan es-Sani) de denilen Numanuddin'in gözleri pek iyi görmezdi (�)Timur'un muhakkik âlimlerinden biri 791 yılının Muharrem ayında Semerkand'da vefat eden Sadettin et-Taftazani, diğeri Şiraz'da vefat eden Seyyid Şerif Muhammed Cürcani idi. Muhaddis âlimlerinden biri Şeyh Semseddin Muhammed İbnu'l-Cezeri idi, bir diğeri Hace Muhammed ez-Zahid Buhari idi. Büyük müfessir, hadisçi ve hafızdı. Yüz ciltlik bir Kur'an tefsiri yazmıştır. Allah rahmet eylesin İmam Buhari 822 yılında Mekke'de vefat etti."(a.g.e sh:466)

  Timur'un Semerkand'a getirdiği büyük alimlerden biri, seksenden fazla esere sahip olan dönemin meşhur kıraat ve hadis alimi İbnu'l-Cezeri'dir.. Timur, saygıda kusur etmediği el-Cezeri'yi Keş'te inşa ettirdiği medresede görevlendirmiş ve Cezeri, Timur'un ölümüne kadar burada müderrislik yapmıştır. (Timur ve İslam sh:70)

  Timur, Dımaşkı ele geçirmeye çalışıyordu. Dımaşk ahâlisi ile Timur'un askerleri arasında şiddetli çarpışmalar oluyordu. Yapılan barış görüşmelerinde Müslümanları temsilen meşhur Hanbeli fakihi İbn Muflih (rahimehullah) bulunuyordu.
 14. osman1987

  osman1987 Aktif Üye Üye

  Timur’u tekfir etmeyen alimler onun bu itikadına vakıf olmayabilir, hakkında hüsnü zan etmiş olabilirler.Kendilerine kapalı olan durumlar olabilir.
 15. Abdullah el Hanbeli

  Abdullah el Hanbeli İyi Bilinen Üye Üye

  Evet, bunu inkar etmiyorum zaten akhi, o yüzden alimler ihtilaf etmiş zaten. Günümüzde bunu çeşitli şekilde anlayanlar var, kimisi ''tekfir etmeyen alimler, yesakla hükmettiğini bilmediler, onlar onun şeriata göre hareket ettigini zannettiler, o yüzden ihtilaf edilmiştir'' diyenler var, kimisi de ''hayır, bu küfür, itikada bağlı, kimi alimler onun itikadına vakıf oldu, kimisi de vakıf olamadı'' diyor.
 16. Şamil Basayew

  Şamil Basayew Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir.. Üye

  Kardeş niye şaşırıyorsun adam gizli said nursiyi araştırmamış veya hüsnü zan etmiş olabilir kaldı ki kişilerin halini araştırmak üzerimize vacib de değil ben birinin itikadi noktada bir yanlışını duyacağım zaman kaçıyorum oradan tekfir etmemek için said nursi de böyle kendisini tekfir etmiyorum günah ve sevabıyla mücadele etmiş bir alim ayrıca murad g... ler söylüyordu galiba nice muvahhid alim ibnül Arabi’yi tekfir etmedi onu hak yol üzere gördü diye kimse Arabiye kafir demediler diye onları tekfir etmedi aynı şey ibn teymiyye için de geçerli malum kendisi cüneydi bağdadi yi tekfir etmiyor. En doğrusunu Allah bilir.
 17. chveneburi

  chveneburi Üye Üye

  said nursi günahıyla sevabıyla mücadele etmiş bir alimmidir.?
  said nursi ibni arabi veya tasavvufçu zümrenin kendi eselerinde ne yazdıklarını iyi kötü herkes biliyor forumdada konuları var
  ben o onu yazmış bu bunu yazmış diye tekrar etmeyeceğim.

  ben nacizane şunu görüyorum bizim için değerli olan bir hoca bir kişi hakkında iyi demişşe biz onu iyi kabul ediyoruz yada susuyoruz
  bizim için delil bumu olmalı yoksa Kuran ve sünnete bakarak kendimiz karar veremezmiyiz
  ibni arabi celalettin rumi said nursi bir nevi kendilerine Allah c.c. den kitap geldiğni söylememilermidir.ilham v.s ne dedikleri önemli değil sonuçta gelen sözde bir kitap var

  peki bu olay Allah Rasulu hulafai raşidin tabiin dönemlerinde olsa onların tutumu nasıl olurdu demeyeyimde buna benzer olaylarda onların tutumu nasıl olmuş.sahte peygamberler olayları var
  kendilerine kitap geldiğini öne sürenlere bizim alimler biraz aşırıya gitmiş mi demişler yoksa mürtedmi demişler
  susmuşlarmı kınamışlarmı yoksa üzerlerine ordumu göndermişler öldürmüşlermi


  mehmet emin hoca said nursiyi kınamamış
  ibni teymiyye cüneyid bağdadiyi kınamamış
  nurettin yıldız celalettin rumiyi kınamamış

  sonuç onların kınamadığı insanlar iyi insanlarmı böylemi göreceğiz

  peki kendi yazdıkları kitaplardaki sapıklıklar ne olacak
  ozaman bizde sorun var ortada bir sapıklık yok biz yanlış anlıyoruz öyleya koskocaman alimler bile bunları kınamamış sessiz kalmış

  mesele said nursi ve mehmet emin hoca olduğu için son olarak konuyu onlar üzerinden bağlamak istiyorum.mehmet emin hoca said nursi yi
  överek risaleyi nur denilen kitabı itibarlaştırmamışmıdır

  nasıl olacak bu iş ozaman risali nur denilen kitap iyi bir kitap çünkü yazarı alim birisi
  nasıl bir çıkmaza giriyoruz böyle

  benim kafama yatmıyor kim ne derse desin
 18. Şamil Basayew

  Şamil Basayew Sabret nefsim Allah bizimle beraberdir.. Üye

  Sen beni çok yanlış anlamışsın ve cedele gelmişsin ben cedel etmeyeceğim sana hocaya uy o ne derse onu tasdik et diyen yok, hocalar hata yaptığında kıyameti koparıyoruz bir Müslümana hüsnü zan nerde kaldı kardeş? Alim diye herşeyi detayına kadar bilmek zorunda veya bilse de isabet etmek zorunda değil belli ki mehmed hoca (Allah onu korusun) said nursinin hatalı sözlerine vakıf değil ya da onu tevil ediyor sen said nursiyi çok iyi biliyorsan ne ala tekfir et geç mehmed hoca böyle böyle diyor diye ortalığı galeyana getirmek birşey kazandırmıyor.
 19. chveneburi

  chveneburi Üye Üye

  cedel derken kızmakmı diyorsun
  yok kızmadım hakkını helal et
  maksadım tartışma ortamı doğurmakta değil

  ben anlamaya çalşıyorum çokçada irdeliyorum.

  mehmet emin hoca eğer said nursinin sözlerine vakif değilse :ssrtcbya:
  birisi ona hocam bir saniye demeli
 20. طالب بن عايد

  طالب بن عايد إياك نعبد وإياك نستعين Üye

  E kardeşim iyi güzel diyorsun da kendisine ulaşma imkanın varsa bu hayrı sen işle ona anlat neyin ne olduğunu o da hatasından kurtulsun sen de rahatla, bize de sonucu bildir biz de rahatlayalım. Yanlış anlama senin iyi niyetle sorduğunu fakat konu muhtemelen hocaya ulaşmayacağı için gıybetten ve fitneden öteye gitmeyebilir diye düşünüyorum, bu yüzden "o kişinin geri kalan söylediklerinin bir değeri yoktur" diye aşağılamadan veya tekfir etmeden önce sorun gördüğün kişiye bizzat ulaşmaya çalışsan ve anlaşsan daha hayırlı olur inşeAllah.. Şahsen hocanın o sohbetinde said nursinin şirklerinden haberi olmayabilir kanaatindeyim sen de çok merak ediyorsan kendisine sor; https://twitter.com/sozun_haysiyeti?s=09
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş