1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Mezarlık Içinde Otları Yakmak Günahmıdır Bi Sakıncası Varmıdır

Konu, 'Hayvan / Bitki' kısmında Necati tarafından paylaşıldı.

 1. Necati

  Necati Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Mezarlık içinde Kuru Otları yakmak günahmıdır bi sakıncası varmıdır Lütfen bi yardım edin
 2. ABDULHAK

  ABDULHAK الإذلال هو بعيد عنا Yetkili Kişi Site Admin

  MEZARLIKTA SARARMIŞ OTLARI YAKMAK VE HAYVAN HAKLARI (Soruya Cevap)

  İslam dini tüm yaratılanların insanlığın emrine musahhar kılmış , hizmetine vermiş olsa da , insan canına önem verdiği gibi bitki hayvan-böcek haklarına da önem vermiştir.
  Herhangi bir alandaki (tarla-kabristan) ot , ağaç vs. ateşe vermek orada yaşayan , bulunan canlıların ölümüne , yuvalarının bozulmasına , ve yeşil bitkilerin de arada yanmasına sebeb olacaktır . Bunların da birer hakkı vardır ve bunlarla helalleşmek de mümkün olmadığından günahı çok büyük olacaktır.
  Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada ve suda yaşama ve üreme haklarına sahibdir.
  Hayvanlar meşru bir gerekçe olmadan öldürülemez. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu, bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

  Hiçbir hayvana eziyet, işkence etmek, suda boğarak veya ateşte yakarak öldürmek caiz değildir Hayvana işkence etmek, gayr-ı muüslim vatandaşa işkence etmekten daha büyük günahtır. Gayri müslim vatandaşa eziyet etmek de müslümana eziyet etmekten daha büyük günahtır (Durr-ul muhtar -ibn abidin)

  Dinimizce İnsan veya hayvan (zalim-kafir de olsa) yakarak öldürme ve işkence yapmak yoktur . Çünkü ateşle azabı ancak Allah yapar.

  Ebu Hurayra anlatıyor. Bir gün, peygamber bizi, bir savaş birliği olarak düşmana gönderiyordu. O sırada, Kurayş'ten iki kişinin adlarını vererek şöyle dedi:
  "Bunları yakaladığınızda ateşe atın, ikisini de!.."

  Peygamber, bir süre sonra dönüp emrini şöyle düzeltti:
  "Size, onları bulursanız, ikisini de yakın, dedim, ama yakmayın. Çünkü, ateşte yakma cezasını yalnızca Allah verir. Siz bu iki kişiyi yakalayıp öldürün yalnızca.
  (Buhari, Cihad/107,149; Ebu Davud, Cihad/122, hadis 2674; Tırmizi, Siyer/20, hadis 1571)

  Yeşillikler ve arazideki bulunan hayvan canlıların ölümüne sebeb olacak yakma işlemi caiz değildir.
  Hele ki yeşil otları yolmak, kesmek bile mekruhtur. Sararmış otların kesilmesine veya yolunmasında bir sakınca yoktur.
  Bu işlemi kolaya getirerek ateşe verme sırasında görünen ve göremediğimiz canlılara zarar vermemiz söz konusudur. Bu da caiz değildir. Konuyla ilgili hadisler aşağıda gelecektir.

  Hadislerde: "Eğer hayvanlara yapılan haksızlıklardan dolayı Allah affedecek olursa, kişinin pek çok affa mazhar kılınacağı" "Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebeb olan kadının, cehennemde bir kedi tarafından tırmalanmak sûretiyle azâba mâruz bırakılacağı" bildirilir.
  (Buhari, Bed'u'l-Halk 16, Cezâ'u's-Sayd 7; Muslim, Hacc 66-67; Muvatta, Hacc 90; Tirmizi, Hacc 21; Nesai, Hacc 113).

  Peygamber efendimiz (s.a.v.) açlıktan karnı sırtına yapışan hayvanın sahibine, Allah'tan korkmuyor musun? diye çıkışmıştır.Koyun sağıcıların, koyunların memelerine zarar vermemesi için tırnaklarını kesmelerinin emredilmesi”, “Yavruları alınmış bir kuş için peygamberimizin çabası ve yavrularını yuvaya koydurması, gene peygamberimizin canlı hayvanı hedef yapmayı yasaklaması, bindiği hayvana beddua eden kadını ikaz etmesi, hayvanların damgalanmasını, kulaklarının yırtılmasını-kesilmesini, onlara hakaret edilmesini, onların dövüştürülmesini, zevk için avlanılmasını, gücünün üzerinde yük yüklenmesini yasaklamıştır. Bunları yapanlara islam tarihinde ceza verilmiştir. Ordu bir savaşa giderken köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için başına nöbetçiler dikip ordunun gidiş yolunu değiştiren de yine Peygamber Efendimizdir.

  Kur’anı Kerim’de bazı sûreler çeşitli hayvan isimleriyle isimlendirilmiş (Meselâ, Bakara (inek), Nahl (arı), Ankebut (örümcek), Neml (karınca) sureleri gibi), bir ayeti kerimede (Nahl, 8) bazı hayvanların doğal görevleri belirtilmekte ve esasen hayvanların insanların yararı için yaratıldıkları ifade edilmektedir. Tıpkı insanlar gibi öteki canlıların da Allah’a ibadet ettiğini bildiren Kur’an, kuşların da bir dilinin, bir ibadet ve tesbihinin bulunduğunu belirtilmektedir. (Nur, 41; İsrâ, 44)

  Ebû Hurayra'nin naklettiği bir rivayette Peygamber: Günahkar bir kadının bir kuyunun yanından geçerken, kuyunun başında bir köpeğin susuzluktan dilini çıkarıp soluduğunu gördüğünü, ona acıyarak ayağına giydiği ayakkabılarla kuyudan su çekip köpeğe verdiğini ve bu sebeble Allah Teâlâ’nın da onu bağışlayıp cennete soktuğunu bildirmiştir. (Muslim, Tevbe,155, Selâm, 41)

  Yine Peygamber, bilinçli bir şekilde zararsız bir hayvanın gıdasız bırakılarak ölümüne sebebiyet veren kişinin karşılaşacağı acı sonucu belirterek bu hususta mu'minleri uyarmıştır. (Buhârî, Bed'u'l Halk, 17, şirb, 9, Enbiya, 50, 54; Muslim, Birr, 37,151)


  Kabirlere asl olan yeşil ağaçların dikilmesidir. Nitekim İbn Abbas’tan (r.anhuma) şöyle rivayet edilmiştir:
  Rasûlullah (s.a.v.), bir gün iki kabre uğradı ve Bunlar azab çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil buyurdular. Sonra da sözlerine şöyle devam ettiler: Evet, biri nemîmede (laf getirip götürme) bulunurdu; diğeri de idrar sıçrıntısına karşı korunmazdı.”
  Ardından da yaş bir hurma dalı istedi ve bunu ikiye böldü. Birini bir kabrin, diğerini de öbür kabrin üzerine dikti.
  Sonra da, Umulur ki, bunlar kuruyuncaya kadar, bu kabir sahiplerinin azâbı hafifleyecektir
  (Buhâri, Sahîh, Vudû‘, 55, 56; Muslim, Sahîh, Taharet, 111) buyurdular.
  Sahîh-i Buhâri şârihi Aynî merhumun dediği gibi, “Kabirlerin üzerine mucerred yaş, güzel kokulu çiçekler, yeşillikler koymak bir şey değildir. Sünnet olan, ağaç dikmektir.”

  Hanefî'lere göre: Kâbir üzerinde bulunan yaş bitkileri, otlan kesmek mekruhtur. Kuru otları kesmekte bir sakınca yoktur. Çünkü otlar yaş bulundukları sürece Allah tealâ'yı teşbih ederler. Bu bitkilerin zikri sebebiyle ölü kabir hayatına alışır ve bu zikir sebebiyle kendisine rahmet iner. (Reddu'l Muhtar, I, 846; Meraki'l-Felâh, 103)
  Kabir üzerine hurma dalı, mersin ağacı gibi bitkilerin dikilmesi mendubdur. Bunun dayandığı delil üstteki hadistir. Peygamber (a.s.)'in yeşil bir hurma daimi ikiye ayırdıktan sonra âzab çekmekte olduğunu bildirdiği iki kabir üzerine dikmiş olmasıdır. Bunlar kurumadığı müddetçe sahiblerinden azabın hafifletileceğini açıklamıştır. Yani bunların teşbihleri bereketi ile azabları hafifletilir. Çünkü yaş ağacın teşbihi kurunun teşbihinden daha mükemmeldir. Çünkü yaş ağaçta bir nevi hayat vardır. Ölünün hakkını yok etmeye sebeb olacağı için kabir üzerindeki yaş ağaç ve bitkiyi kesmek mekruhtur. (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans., C. 3, Sf: 73 - 82)


  Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir. (Muvatta, Cenâiz, 12-13)
  Kabrin üzerine oturmak ve mezarları çiğnemek mekruhtur. (Muslim, Cenâiz, 98)


  ********************
  Bolu da mezar otlarını yakmak isteyn vatandaş mezarlığı yaktı !

  Mezarda bile rahat yok!
  Her geçen gün ilimizde enteresan olaylar yaşanmaya devam ederken buna bir yenisi daha eklendi. Yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası olan yangınlar son zamanlarda yine artış gösterirken bu kez meydana gelen yangın olayı ise insanı hayretler içerisinde bıraktı.
  Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan Saray Mahallesinde bir vatandaş Saray Mahallesi mezarlığındaki belirli yerlerde bulunan otları yakmak isterken mezarlığı bir anda alevler içerisinde bıraktı. Mezarlıkta büyüyen ve çirkin görüntü veren otları yakmak isteyen Fahri isminde bir vatandaş otları yakmak isteyince mezarlığı yaktı. Köylülerin itfaiyeden yardım istemesinin ardından olay yerine gelen Gökçesu itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay sonrası açıklamada bulunan Fahri ismindeki şahıs mezarlıkta kötü görüntü veren bazı otları yakmak istediğini ancak rüzgarında etkisini artırmasıyla bir anda mezarlığın alevler arasında kaldığını belirtti.

  Mezarda bile rahat yok! tıkla
 3. DAVA

  DAVA İyi Bilinen Üye Site Emektarı Kullanıcı

  SuphanALLAH, mezarligi yakmis he..
  Cevabin icin ALLAH razi olsun üstad..
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş