1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Namazda Şüphelenme,unutma Hali...

Konu, 'Üyeler Arası Soru - Cevab' kısmında sedabalci tarafından paylaşıldı.

 1. Şeriatu'l İslam

  Şeriatu'l İslam Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Yanlış söyledim. O başka konu.
  Şafiî Mezhebi:
  Niyet, bir şeyi yapmaya yakın olarak kastetmektir. Niyetin yeri kalbdir.Tekbirden önce niyeti dille söylemek mendubtur. Bir kimse niyetin peşinden kalbi ile yahut dili ile "inşallah" derse bundan teberruk etmeyi yahut her şeyin Allah'ın dilemesi ile vuku bulduğunu kastederse, bunun namaza bir zararı olmaz. Eğer bununla niyeti bir şeye bağlamayı yahut şubheyi kastederse, namazı sahih olmaz. Eğer namaz farz, cenaze namazı gibi farz-ı kifaye, kaza namazı yahut iade edilen bir namaz yahut adak namazı gibi vâcib bir namaz olursa üç şeyi yapması gerekir.
  Kılınan namazın farz bir namaz olduğunu kastetmek, namaz fiilini yerine getirmeyi kast etmek, sabah öğle ve benzeri farzın türünü belirlemek. Meselâ, öğle namazının farzını kılmaya niyet etmek gibi.

  Niyetin, iftitah tekbirinin cuzlerinden birine yakın olması şart koşulur. Şafîî'lere göre, örfte namaz işlerine başlamadan önce namaza hazırlık yapmak ve namaz ile niyetin birbirine yakın olmasından kastettikleri mana budur. Mutemet olan görüşe göre icmalen de olsa iftitah tekbirinden önce başından sonuna kadar namazdaki söz ve fiilleri zihninde toparlaması, tekbir esnasında bunu aklından geçirmesi lâzımdır.
  Eğer kılınmakta olan namaz, namaz vakitlerine bağlı sünnetlerde olduğu gibi, vakte bağlı bir nafile namaz ise yahut istiska namazı gibi bir sebebe bağlı namaz ise, iki şey vâcib olur:
  Bu işi yapmayı kastetmek ve öğle namazının sünneti, bayram namazları yahut kuşluk namazı gibi bir namaz olduğunu tayin etmek. Sahih olan görüşe göre, böyle bir namazın nafile namaz olduğuna niyet etmek şart koşul*maz.
  Mutlak nafile namazlarda, namaz fiiline niyet etmek yeterlidir. Mutlak nafile, tahiyyetu'l mescid, abdestin sünneti olan namazda olduğu gibi, vakit veya sebebe bağlı olmayan namazdır.
  Niyetin Allah'a nisbet edilmesi vacib değildir. Çünkü ibadet Allah'tan başkası'na yapılamaz. Fakat ihlâs manasının gerçekleşmesi için, niyetin Allah'a nisbet edilmesi mustehabtır.
  İhtilâftan kurtulmak için kıbleye yönelmeye ve kılınacak namazın rekâtlarının sayısına niyet etmek de mustehabtır. Bir kimse kılmakta olduğu farz bir namazın rekât sayılarında hataya düşerse meselâ, öğle namazını üç yahut beş rekât olarak niyet ederse namazı geçerli olmaz. Nitekim bunun edaya yahut kazaya niyetlenmesi mustehab olur.
  En sahih görüşe göre, kaza niyeti ile eda namazı, özür var ise eda niyeti ile kaza namazı kılmak sahihtir. Bu özür, bulut yahut başka sebeblerle vakti bilmemek gibi durumlardır. Bir kimse vaktin çıktığını zannederek buna kaza olarak niyetlenip kılsa, sonradan vaktin çıkmamış olduğu ortaya çıksa yahut vaktin devam ettiğini zannederek eda niyeti ile kılsa ve sonradan vaktin çıkmış olduğu ortaya çıksa, namazı sahih olur.
  Bunun gibi, özür bulunmaması hâlinde lugat manasını kastedince namazı sahih olur. Çünkü bunların her biri diğerinin yerinde kullanılmaktadır. Sen şöyle dersin: Borcumu ödedim veya eda ettim. Bu iki ifade de bir manaya gelir. Borcun kazası yahut edası, birdir. Yani ödenmesi demektir.
  Fakat bir kimse bunu bir özrü olmaksızın yapar da lugat manasına niyet etmezse namazı oyuncak hâline getirdiği için sahih olmaz. Vakte değinmek şartı yoktur. Bir kimse bir namazı kaza ederken gününü belirlese fakat hataya düşse zarar vermez. Üzerinde kaza borcu bulunan kimse için falan günün öğle namazını kaza etmesi şart değildir. Belki sadece öğle namazının kazasına niyet etmek yeterlidir. Gün veya ay veya yılı, mutemet olan görüşe göre zikretmek mendub değildir.
  Bütün namazlarda niyet şarttır. Bir kimse kılmakta olduğu namazın niyetinde şubheye düşse namazı batıl olur.
  İmam olan kimsenin imam olmaya niyet etmesi şart değildir. Bilakis mustehabtır. Bunun sebebi, cemaat faziletini elde etmektir. Eğer imam imamlığa niyet etmezse cemaat fazileti onun için hasıl olmaz. Çünkü bir kimse için ancak niyet ettiği amelin sevabı söz konusudur.
  Dört durumda imamlığa niyet etmek şart koşulur:
  Cumua namazı için, yağmur sebebiyle cem-i takdim tarzında birleştirilen iki namaz için, vakit içinde cemaatle iade edilen namazlarda günahtan kurtulmak için, cemaatle kılınması adanan namazlar için.
  İmama uyan kimsenin ona uymaya niyet etmesi şarttır. Öyle ki, cemaat iftitah tekbiri ile birlikte imama uymaya yahut cemaat olmaya yahut imamla birlikte cemaat olmaya yahut mihrabta bulunan kimse ile birlikte namaz kılmaya niyet etmelidir. Çünkü başkasına uymak da bir ameldir. Dolayısıyla bunun da bir niyete ihtiyacı vardır. Çünkü kişiler için niyet edilenden başka bir amel söz konusu değildir. İmama izafe etmeksizin, mutlak olarak uymaya niyet etmek yeterli değildir. Eğer bir kimse, niyetsiz olarak uyarsa yahut niyetinde şubhe ettiği hâlde uyarsa, bekleme süresi uzun ise, namazı batıl olur.
  (Hâşiyetu'l-Bâcurî, 1,149 vd.; Muğni'l Muhtâc, 1,148-150,252-253; el-Muhezzeb, 1,70; el-Mecmu, III, 243-252)
  Örneğin burda böyle geçiyor. Ben başka bir yerde dille niyetin de söylenmesi gerektiğini okumuştum. İmam Nevevi'nin Minhacu' t Talibin' ine baktım. Orda da farz değil diye geçiyor. Soner dumanın Şafiî fıkhı olması lazım farz diye geçen kaynak.
 2. Salim Suheyb

  Salim Suheyb Islam-TR Üyesi Kullanıcı


  Şafii alimleri mendup olup olmadığıyla alakalı ittifak etmemişken

  Sen şafii de vacip ( olmazsa olmaz ) diyorsun sonrada delillendiremeyip soner dumanın şafii fıkhı olması lazım diyorsun.

  Allah için biraz daha hassas davran.

  İslam bize kafamıza göre konuşma hususunda izin vermemiş.
 3. Şeriatu'l İslam

  Şeriatu'l İslam Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Kardeşim kafama göre vacip, farz uydurmuyorum. sadece orda değil kaynak mahiyeti taşımadığı için söylemedim. Başka yerlerde de karşılaştım. Bireysel olarak sorduğum kişiler oldu. Fakat dediğim gibi verebileceğim kaynak olmadığı için söylemedim. Şimdiye kadar da böyle biliyordum.
 4. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

 5. IsaKaan

  IsaKaan Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Kardeşim Selamun Aleykum abdesti anahtar kabul et, evelAllah burnuna fazla su çek ve Allahuteala'ya sığın. İnşaAllah farkı görürsün. Bu Rasulullah Sav'ın tavsiyesi, aklına her takılan soruda insanlara sorma, önce kendin araştır. Rabb'il Alemin dinini sana kolaylaştırsın.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş