1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Nikahta Şahidlik Meseleleri Üzerine Sorularıma Cevab Verir Misiniz?

Konu, 'Nikah - Talak / Aile Hayatı' kısmında İbn Muhammed tarafından paylaşıldı.

 1. İbn Muhammed

  İbn Muhammed الله اكبر و العزة الله Kullanıcı

    
  Essleamu Aleykum ve Rahmetullah,

  Hocam konu biraz çetrefilli isterseniz özel mesaj yoluyla detaylı anlatabilirim. Birden fazla soru soracağım, konu başlığını uygun seçmediysem hakkınızı helal edin.

  1) Nikahta iki erkek şahit gerektiğini biliyoruz. Bu şahidler müslüman olarak gözükse (İman, namaz vb.) de oy verme ve bunun gibi konularda net bir duruş göstermiyorlar, yani kendi deyimleri ile 'Ehven-i Şer diye oy veriyoruz' demekteler. Acaba bu durumun şahidliklerine bir etkisi olur mu? Şahitlikleri Kabul olur mu?

  2) Nikahı Kıyan Kişi, Aynı Nikahta Şahidde Olabilir Mi? bu konudaki cevabınızın (Yani şahit azlığında/yokluğunda nikahı kıyan kişide şahid olabilir) delilleri nelerdir?

  3) 2 Erkek Şahidden biri müslüman olsa yeterli midir?

  4) A kişisi bir babanın kızını vermeye razı olduğuna şahid olsa, bu şahidlik nikahta vekâlet olarak geçerli olur mu?
  Tekrar nikahı kıyacak kişinin duyabileceği şekilde vekalet almak gerekir mi?

  Not: "Nikahın Hükmü, Şartları ve Kıyılış Şekli" adlı konuya giremiyorum. Hata veriyor.

  https://www.islam-tr.net/konu/nikahin-hukmu-sartlari-kiyilis-sekli.11879/
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 11 Eylül 2015
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam we rahmetullahi we berakâtuh ;


  C 1- İslami düşüncelerle dahi olsa hata yaparak seçimlere katılıp oy veren kişiye kâfir diyorsanız, şahidlik yapamaz. Bu kişi küfür işlemişse de kâfir değildir, muslumandır diyorsanız şahidliği geçerlidir. (Bizce geçerlidir)
  C 2- Nikah esnasında veli, 'Hanefi ve Şafii mezhebine göre' aynı anda nikahın şahidi de olabilir.

  Şâfiî mezhebinin delili:
  Evlenenlerin çocukları ve babalarının şahidliğiyle nikâh sabit olur ve akit gerçekleşir.” (Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, C.9, Sf: 75)

  Hanefi mezhebinin delili:
  “Nikâh hususunda hâtib ile mahtubenin usul ve fûruu da şahid olabilirler. Şu kadar var ki, bunların bilâhare bu nikâha muteallik bir dâvada şehadetleri muteber olmaz. Şöyle ki: Şahid zevcin veya zevcenin usul ve fûruundan ise onun aleyhinde şehadet edebilirlerse de lehinde şehadet edemez.”

  Yani, evlenecek erkek ve kızın usulları: anne-baba-dede-nineleri; fûruları: oğul-kız-torunları nikâhta şahid olabilirler. Yalnız bunların daha sonra nikâhla alakalı bir dâvada şahitliklerinin geçerliliği yoktur. Aleyhte şahidlik yapabilirler, ama lehlerinde şahidlik yapamazlar.
  (Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamusu, C.2, Sf: 29)
  “Onların icab ve kabule dair olan sözlerini işitici hür ve mükellef iki muslim şahid veyahut o sıfat üzere bir muslim iki müslimenin (Müslüman kadının) hazır bulunmasıdır. Velev ki, şahidler tarafeynin (tarafların) usul ve furûundan olsunlar.” (Mehmed Zihni, Nimet-i İslâm, sf: 614)
  “Şahidlerin karı-koca lehine yapacakları şahitliğin mahkemece reddedilmeyecek kimselerden olmaları şartı aranmaz. Eşlerin çocukları veya eşlerden birinin çocuklarının şehadetiyle yapılırsa evlilik sahihtir. Kendi velayet hakkı ile evlilikte veli olmaya uygun olan her kişi evlilikte şahid olmaya da uygundur.” (Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, C.9, Sf: 63)

  C 3- Nikahta şahidin en azı iki müslüman erkek kişidir.

  Mu'min erkeklerle, mu'min kadınlar birbirlerinin velisidirler. (Tevbe 71)
  Allah elbette kâfirler için mu'minlerin aleyhine bir yol kılmayacaktır. (Nisa 141)

  Aişe (r.anha), RasuIullah (s.a.v.)'dan rivayet eder:
  "Veli ve iki adil şahid olmaksızın nikâh olmaz." (Dârakutnî ve İbni Hibbân Sahihinde rivayet etmişlerdir)


  Darakutnî, Aişe'den şöyle bir hadîs rivayet eder:

  "Nikâhta mutlaka dört şey olmalıdır: Veli, koca ve iki şahid."

  C 4- Geçerli olan şahidlik, nikah meclisinin hazır olduğu, nikah kıyılırken yapılan şehadettir.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş