Ölüye, hayvana, hün-sâ-i müşkile, yani erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan insana veya benzeri,
cinsel ilişkiye mahal olmayan herhangi bir çocuğa ilişki de me-ni gelmedikçe, guslü icap etmez.