RASÛLULLAH (s.a.v.) ARAMIZDA OLSA VE SİZE DESE Kİ…

Farz edin ki Efendimiz (s.a.v.) şu an içimizde dolaşıyor ve 21. Yüzyılın Müslümanları olan bizlerle beraber yaşıyor… Derken bir ara sizin yanınıza geliyor ve kulağınıza eğilerek: “Ey falan,şu ameli yap!” diyor.
Acaba bu durumda bizden birisinin onun emrini yapmaması mümkün olur mu? Veya buna kim cesaret edebilir?

ŞİMDİ ASIL SORU GELİYOR:
•Acaba Rasûlullah (s.a.v.)’in sana bizzat emir buyurmasıyla, bir elçi göndererek emrini iletmesi arasında ne fark vardır?
• Ya da Peygamberimiz’in sana bizzat kendisinin söz söylemesiyle, bir yazı göndermesi arasında ne gibi bir fark vardır?
İkisi de sonuç itibariyle aynı değil midir?

İşte kardeşlerim, hadisleri okurken “Bu sözü Efendim bana söyledi” bakış açısıyla okursak, o zaman hadisler bizim için bir anlam kazanır ve bizi sahabe gibi olma yolunda belirli bir kıvama getirir. O halde Rasûlullah'ın sözlerini, sanki kulağımıza bizzat fısıldamış adasıyla okumaya çalışalım.
Ne mutlu Rasûlullah’ı gözleriyle görüyormuş gibi okuyabilenlere!

İbrahim Gadban