1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Sehv Secdesi İle İlgili Konular

Konu, 'Namaz' kısmında Muaz ibni Cebel tarafından paylaşıldı.

 1. Muaz ibni Cebel

  Muaz ibni Cebel İyi Bilinen Üye Üye

  Sehv Secdesi İle İlgili Konular

  (1) Bir Kimse Namazda Şüpheye Düştüğü Vakit Ne Yapar

  (313) Ebu Saîd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz namazda şek eder üç rekât mı yoksa dört rekât mı kıldı bilemezse şüpheyi atsın ve namazı iyi bildiği adet üzere bina etsin. Sonra selam vermeden önce iki kez secde etsin. Eğer beş rekât kılmış ise, bu iki secde onun namazını çiftleştirir. Eğer dördüncü rekâtı tamamlayıcı olarak kılmış ise bu secdeler şeytanın burnunu yere sürtmek olur’ buyurdu.”
  Müslim 571/88, İbni Hibban 2669, Ebu Avane 2/192193, Darimi 1/351, İbnu’l-Carud 241, Malik 1/95, İbni Huzeyme 1024, Ebu Davud 1024, Hâkim 1202, Nesei 1237, Beyhaki 2/331, Ahmed 3/72, İbni Mace 1210, Begavi 754, Darekutni 1/372
  (314) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize namaz kıldırdı. Râvi İbrahim, namazı artırdı veya eksiltti dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) selam verince ona:
  −Ya Rasulallah! Namazda bir şey mi oldu? denildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Sorduğunuz o şey nedir?’ buyurdu. Namazı şöyle şöyle kıldınız dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki bacağını büktü ve kıbleye yönelip iki kere secde etti. Sonra selam verdi. Sonra yüzünü bize döndürdü ve:
  −‘Namazda bir şey olsa idi elbette onu size haber verirdim. Fakat ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatın. Biriniz namazında şek edecek olursa, doğru olduğunu zannettiği kuvvetli ihtimali tercih etsin ve namazını onun üzerine tamamlasın, sonra da iki kere secde etsin’ buyurdu.”
  Buhari 488, Müslim 572/89, Ebu Avane 2/200-203, Ebu Davud 1020, Nesei 1239-1242, İbni Mace 1211, İbnu’l-Carud 244, İbni Hibban 2662, Darekutni 1/375, Beyhaki 3335, Tayalisi 271, Ahmed 1/379
  (315) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma), Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anh)’dan rivayet ederek şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
  ‘Biriniz namazda sehveder ve bir rekât mı, iki rekât mı kıldı bilmezse namazını bir rekât üzere bina etsin. İki rekât mı, üç rekât mı kıldı bilmezse namazını iki rekât üzere bina etsin. Üç rekât mı, dört rekât mı kıldı bilmezse namazını üç rekât üzere bina etsin ve selam vermeden önce iki kere sehvi için secde etsin’ buyuruyordu.”
  İbni Mace 1209, Ebu Yağla 839, Hâkim 1213, Beyhaki 2/332, Ahmed 1656, Albânî Cami 622
  (2) Unutup Birinci Teşehhüdü Terk Eden Kimse Ne Yapar

  (316) Abdullah bin Buheyne (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazların birinde bize onun iki rekâtını kıldırdı. Sonra ikinci rekâtın teşehhüdüne oturmadan ayağa kalktı. İnsanlar da onunla beraber ayağa kalktılar. Namazını tamamladığı vakit biz selam vermesini beklerken selam vermeden önce tekbir aldı ve oturur halde iki kere sehvi için secde yaptı sonra selam verdi.”
  Buhari 1160, Müslim 570/85, İbni Hibban 2677, Hâkim 1204
  (317) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İmam ikinci rekâtta Tahiyyat için oturmayıp kalktığı zaman, ayakta doğrulmadan önce hatırlarsa otursun. Eğer ayağa kalkarak doğrulursa oturmasın ve iki kere sehiv secdesi yapsın’ buyurdu.”
  Ebu Davud 1036, İbni Mace 1208, Dare kutni 1/378, Beyhaki 2/343, Ahmed 4/253-254
  (318) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İmam ilk teşehhüdü unutarak ayağa kalkar ve namazı o şekilde tamamlarsa, unuttuğu için iki kere secde etmesi gerekir. Eğer ayakta tamamlamaz teşehhüde dönerse onun sehvi için secde etmesi gerekmez’ buyurdu.”
  Tabarani Mucemu’l-Kebir 20/947, Albânî İrva 2/109-110
  (3) Unutarak İlk Teşehhütte Selam Veren ve Konuşan Kimse Ne Yapar

  (319) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize aşiy namazlarından birini öğle veya ikindiyi kıldırırken iki rekâtte selam verdi. Sonra mescidin kıblesinde bulunan hurma kütüğüne geldi ve öfkeli olarak dayandı. Cemaatin içerisinde Ebu Bekir ve Ömer de varlardı. Bunlar çekinip bir şey söylemediler. İnsanların çabuk çıkmak isteyenleri dışarı çıkıp namaz kısaldı dediler. Zu’l-Yedeyn ayağa kalktı ve:
  −Ya Rasulallah! Namaz kısaldı mı yoksa sen mi unuttun? dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sağa ve sola baktı ve:
  −‘Zu’l-Yedeyn ne söylüyor?’ buyurdu. Doğru söyledi, iki rekâtten başka kılmadınız dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki rekât daha kıldırdı ve selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye vardı, sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sonra tekrar tekbir alıp secdeye vardı. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı...”
  Müslim 573/97, Buhari 569, Malik 1/93/58, Ebu Avane 2/195, Ebu Davud 1011, Nesei 1223, İbni Mace 1214, Beyhaki 2/354, Ahmed 2/234, Albânî İrva2/130
  (4) Unutarak Beş Rekât Namaz Kılan Kimse Ne Yapar

  (320) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) dedi ki:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) öğle namazını beş rekât olarak kıldırdı. Selam verince kendisine: Namaz artırıldı mı? dendi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu nedir?’ buyurdu. Beş rekât kıldınız dediklerinde sehvi için iki kere secde etti.”
  Müslim 572/91, Buhari 491, Ebu Davud 1019, Nesei 1253-1254, Tirmizi 392, İbni Mace 1205, Beyhaki 2/341, Begavi 756, İbni Hibban 2658
  (5) Unutarak Namazını Üç Rekât Kılan Kimse Ne Yapar

  (321) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ikindi namazında üçüncü rekâtta selam verdi. Sonra kalkıp evine girdi. Arkasından elleri uzun bir kimse kalktı ve:
  −Namaz kısaldı mı? Ya Rasulullah, dedi. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) öfkeli olarak dışarı çıktı ve terk etmiş olduğu rekâti kıldırdı. Sonra selam verdi, sonra sehvi için iki kere secde yaptı, sonra selam verdi.”
  Müslim 574/102, Ebu Avane 2/198-199, Ebu Davud 1018, Nesei 1236, İbni Mace 1215, İbni Hibban 2654, Ahmed 4/427, Tayalisi 847, İbni Huzeyme 1054, Beyhaki 2/335, Albânî İrva300
  (6) Sehv Secdesi Her Ziyade ve Noksan İçin Yeterlidir

  (322) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sehiv için yapılan iki secde, namaz içindeki her ziyade ve noksana kifayet eder’ buyurmuştur.”
  Ebu Yağla 4592, Bezzar Keşfu’l-Estar 574, Tabarani Mucemu’l-Evsad 7150, Beyhaki 2/346, Albânî Sahiha18897
 2. Ebu SILA

  Ebu SILA İyi Bilinen Üye Üye

  güncel.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş