SELAHADDİN EYYUBİ
-Ebu'l Hasen En-Nedvi-
PDF - OKU/İNDİR


RAR - İNDİR

Kısa Açıklama:
Mısır'ın fethinde ve Haçlılara karşı yapılan savaşta
kendini göstermeden önce hiç kimse bu kurt gencinin
Kudüs'ün fatihi, İslâm dünyasının muhafızı olacağını;
onun kaderinde çok üstün, soylu, asil ve salih
kimselerin gıpta ettiği, imrendiği bir mutluluk ortaya
çıkacağım ve Hz. Peygamber'in mübarek ruhunun da
şâd ve mesrur olacağı büyük bir başarı ve zafer elde
edeceğini tahmin edemezdi.
Len Paul şöyle yazıyor:
"Selahaddin'de gelecekte böyle müthiş bir insan
olacağını gösteren bir işaret ve alamet bulunması yerine,
her asil karakteri bütün ahlâkî bozukluklardan koruyan
sessiz ve güvenli bir alicenaplığın, tertemiz ruh
yapısının parlak bir örneği halinde gelişti.