SELEF İMAMLARININ AKİDESİ
-Muhammed B. Abdurrahman El-Humeyyis-

PDF - OKU/İNDİR

RAR - İNDİR

Kısa Açıklama:

Gayemiz


Yüce Kur'an'a ve sahih sünnet'e dönmek, Kur'an ve sünneti bu ümmetin selefinin (sahabe-tabiûn-etbauttabiin) anladıkları ölçülerde anlamak, hayatın her sahasına Kur'an ve Sünneti hakim kılmak.

Bu konuda Allahu Teala'nın şu ayeti bize yol göstermektedir: "Hidayet kendisine tebliğ edildikten sonra kim Rasûle karşı çıkar ve mü'minlerin yolundan başka bir yola saparsa, onu seçmiş olduğu yolda bırakır, cehenneme atarız. O, ne kötü bir düşüştür." (Nisa:115)


Müslümanların hayatına girmiş olan şirkin her çeşidini temizlemek. Münker olan her beşeri ideolojiden ve bid'atten müslümanları sakındırmak. İslam'ın özünü bilen muteber hadis alimleri tarafından kusurlu görülen bütün zayıf ve mevzu rivayetlerden sünneti arındırmaktır. Çünkü bu iftiralar, tertemiz olan İslam'ı bozmakta ve müslümanların önünde her zaman bir engel teşkil etmektedir.Selef___mamlar___4da4ba370956e.jpg