1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Şeyh Abdulaziz Et-tarifi'den Seçmeler -tefekkürlük-

Konu, 'Güzel Sözler' kısmında zindabad tarafından paylaşıldı.

 1. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]

  Şeyh Abdulaziz Et Tarifi kimdir
  Şeyh Abdulaziz, 7 Aralık 1976 da doğmuştur. Riyad’da Imam Muhammed ibn Saud üniversitesinde mezun olmuştur. (Suud-i Arabistan) Diyanet işleri bakanlığında araştırmacılık yapmıştır, ardından ‘Araştırma ve Çalışma Merkezi’nde yöneticilik yaptıktan sonra ise aynı merkezde İslam araştırmacısı olarak görev yapmıştır.

  13 yaşından itibaren İslami metinleri ezberlemeye başlamıştır. Birçok metin ezberlemiştir. İlk ezberlediği parça ise Manzumetü’l Beykuniyye’dir. 18 yaşında, Keşf el Şubuhat, Kitabü’t-Tevhid ve daha birçok metinle birlikte yüzlerce satır şiir ezberlemiştir. Sahih-i Buhari, Sahih-i Muslim, Sünen-i Ebu Davud ve hadisle ilgili diğer kitapları ezberlemiştir. İmam-ı Malik’in fıkıh kitaplarını da ezbere bilmektedir.

  Fıkıh, hadis, usûl, edebiyat ile ilgili sayısız kitaba çalışmıştır. Sünni fıkıh mezheplerinin imamlarının kitaplarına çalışmıştır ki bunlar İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafii ve İmam-ı Maliktir. Bunların dışında, birçok tefsir kitabına çalışmıştır. İbn Kesir, el-Taberi’nin tefsir kitapları örnektir.

  Kendilerinden ilim aldığı hocalardan bazıları şunlardı: Şeyh Abdulaziz b. Baz, Şeyh Safiyurrahman Mubarekfuri, Şeyh Abdurrahman el-Barrak, Şeyh Abdullah bin Akil, Şeyh Muhammad Abdullah es-Somali.
  muslim medya
  Son düzenleme: 11 Kasım 2015
 2. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  1- Sadık niyetli olmak kalbin huzurlu olmasının, sıkıntılardan kurtulmanın ve gayelere ulaşmanın sebebidir.
  Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmişti. FETİH 18
 3. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  2- Kim hakka tarafsız bir şekilde bakarsa onu anında anlar, ama kim içinde inatlık besliyorsa, zamanla ancak daha çok yoldan çıkar.
  Nuh’un kavmi hakkı bin yıldan elli yıl daha az bir zaman boyunca dinledikleri halde onların çok azı iman etti.

  3- Delalette olan kişi insanların kendisi gibi olmasını ister ki sapmanın yalnızlığını hissetmesin.
  Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız

  Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar
 4. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  4- Sabah ve akşam zikirleri insanı ‘Gafiller’ vasfından çıkarır.
  Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma
  [​IMG]
 5. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  5-Çoğu tökezlemeler, zahir amelleri gizli amellerinden daha büyük olan kişilerde vuku bulur.
  Zira gizli olanlar işin temelidir ve kendisinden daha ağır olanı taşıyamaz.
 6. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  6- Annesini yılda sadece bir gün tanıyan annesine karşı saygısızlık yapmış olur. Onunla alakayı kesmeyen, hediye veren, iyilik yapan için anneler günün bir anlamı yoktur. O zaman anneler günü saygılı olanlar için değil aksi olanlar içindir.
  Şeriat anneyi yüceltmiş ve tüm günlerde saygı görmesini emretmiştir, dahası ölümünden sonra arkadaşlarına karşı saygıyı emretmiştir ona yılda bir kez dönmek onu küçümsemektir ve dinde yeniliktir.
 7. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  7-Şeytanın insana vuduğu ilk kelepçe dili zikir yapmaktan alı koymaktır. Zira insanın dili bağlandığı zaman diğer azaları da teslim olur.
  (Şeytan onların başlarına dikilip Allah'ı anmayı unutturmuştur)
 8. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  8-Kalbi en çok temizleyen amel gizli ibadettir, yaratılanlar gider ve yaratıcıdan başkası şahit olmaz.
  Ebu Musa El-Eşari şöyle demişir: Münafık, kendisini Allah’tan başkasının görmediği yerde namaz kılmaz
 9. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  9-Birine iyilik yaptığın zaman ondan dua etmesini istemektense Allah’a yönel ve amelinle yalvar: .
  Bunun üzerine Musa, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım" dedi.
 10. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  10-Gizli ibadetler açıkta olanlardan daha iyidir. Bu yüzden vitir namazı bir rekat olmasına rağmen nafilelerin en hayırlısıdır.
  Çünkü o son ve en gizli gece namazıdır ve ne kadar geciktirilirse o kadar iyi.
 11. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  11- Allah dünyayı çekici ve eğlenceli yaratmıştır ki Rabbinin hakkını ödemekte şehvetine karşı azimeti en güçlü olanı görsün.
  (insanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık)
 12. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  12- Nefsin heveslerine sabretmek düşmanların zararlarına sabretmekten daha zordur.
 13. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  13- Allah kendisini zikretmeyene şükretmez, Allah birini şükründen mahrum etmek isterse ona zikir etmeyi unutturur.
  (Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.Bana şükredin,nankörlük etmeyin)

  • لا يشكر الله من لا يذكره، وإذا أراد الله حرمان أحدٍ شكرَه أنساه ذكرَه (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون)
 14. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  15- İnsan elinde delil olsa bile kendini sözlerini yanlış anlayandan kurtaramaz.
  Bazı hasta nefisler nasıl sükutu dahi yanlış anlıyorlarsa konuşmayı da yanlış anlamaktan aciz olamazlar.

 15. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]
  16- Hak gerçekler ve delillerle ispat edilir, küfürle veya sövmekle değil, hak sahibi söverek hakkını bozar.
  Şer sahibi ise şerrini edeple süsler, akıllı olan ..
 16. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG] [​IMG]
  Mümin, kendisinden uzak olan bir sevgiliyi beklediği gibi ramazanı bekler.
  Onun yokluğunda asla kavuşamama korkusunu taşır, .
  gel
  diği zamansa amel etmenin telaşını yaşar.
  (Allah’ım Ramazan ayını geçirinceye kadar ,Ramazanı bizim için sağlıklı kıl ve onu kabul olmuş bir şekilde bizden teslim al)

 17. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  [​IMG]

  Ramazan’da Allah yaklaştıran ibadetlerin en iyisi Kuran’ı okuyup incelemektir. Kuranın azamaetinden dolayı
  Allah-u-teala meleklerin en iyisini onu insanların en faziletlisi (s.a.v)’e kuranın tamamını öğretmesi için gökten indirmekle görevlendirmiştir.
 18. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  İcabete en yakın olan dua secdededir ve Allaha en yakın olan secde sahur vaktindedir. Öyle ki kimin günahı, başındaki bela, sıkıntısı
  kendisine veya ümmetine ağır geliyorsa bu yakınlıktan hüsn-ü-zan ile hazzını alsın, icabet görecektir.

  [​IMG]

  Sahurun hurma ile yapılması veya yanında hurmanın olması müstehaptır, bu birçok kişinin bilmediği bir
  sünnettir ve hurma sadece iftarda sünnet sanıyorlar.
  Hadisteﷺşöyle buyurdu (Mümin için en iyi sahur hurmadır)

  [​IMG]
 19. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  Vaktin girdiğinden emin olunduktan sonra ramazanda sabah namazının erken kılınması müstehaptır
  Zeyd bin Sabit dedi ki: (Sahur ile namazın girmesi arasında adamın elli ayet okuyabileceği kadar vakit vardır

  Gece namazını kılmaktan aciz olanlar kılmadıkları için istiğfar etmekten aciz olmamalıdır( seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir)
 20. zindabad

  zindabad زينداباد Kullanıcı

  Kalbi ile Allah’ı tefekkür etmeyenin dili Allah’ı zikredemez. Dil zikretmekten aciz olduğu zaman,
  diğer azalarda ameletmekten aciz olurlar.
  Amellerinde sebat etmek isteyen önce kalbini islah etsin.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş