"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a

Selam, hidayete tabi olanlaradır!

Kuvvetleriniz, ülkemiz Afganistan’da 16 yıl harcadı ve bu savaşı kazanmak için tüm imkanları kullandı. Önceki yönetim yetkililerinin ülkemize saldırmak için büyük bir koalisyon oluşturduğu gerçeğinin karşısında, Afganistan’daki 16 yıllık varlığınız Afganistan’ın en istikrarsız ülke güvenliği suretine, en fasid yönetim suretine ve ekonomik açıdan en fakir ülkeye dönüşmesiyle sonuçlandı.

Bütün bunların arkasındaki neden şanlı Afgan halkımızın iradesini, boyunduruk altına alan yabancı işgaldir; milli bütünlüğümüz bozuldu ve gücün anahtarı yabancılara olan köleliği nedeniyle Afgan toplumundaki en iğrenç, acınası ve nefret edilen kişilere teslim edildi.

Başkan Trump!

Atadığınız adamlarınız tarafından Afganistan hakkında çiçekli resimler sağlanıyor olmanız mümkün ve onlar size merasim nutuklarında ‘Afganların dostları’ kalabalıklarıyla görünüyorlar fakat anlamalısın ki Afganlar mümeyyiz bir zekaya sahiptirler. Onlar seni Afganistan’daki 16 yıllık varlığınızın sonucuyla yargılıyorlar, sizin kontrolünüzdeki yalancı müfsid yöneticilerin sloganlarıyla değil.

Bu iğrenç ihanetlerin ne sizin çıkarlarınızı ne de bizim milletimizin çıkarlarını gözetmediğinin farkına varmalısınız; aksine onların önem verdikleri tek şey güç koltuklarını korumak ve kendi kişisel çıkarlarını güvence altına almak.

Onlar sadece sizin köleniz değil hatta onların gayri meşru konumlarını koruyacak bütün yabancı destekçilere seve seve kukla olacaklardır. Hatta sizin kurduğunuz mevcut Hükumet bile onlarca yabancı güçle gayri meşru iletişimini sürdürüyor.

Amerika Başkanı!

Milyarlarca dolar harcayarak, binlerce asker feda ederek ve yaralanan ve psikolojik rahatsızlık yaşayanlarla on binlerce asker kaybederek on altı yıldır kurmaya çalıştığınız hükumetin lideri kendi vekilliğini bile kabul edemiyor. Siz, tam bu sıralarda Cumhurbaşkanı Baş Yardımcısı –savaş suçlusu vesavaş baronu- General Dostum’un ülke dışında Eşref Gani’ye karşı muhalefet koalisyonu oluşturduğuna tanıklık ediyorsunuz; Bölge Valileri kendisine karşı ayaklanmaya başladılar ve Parlamento üyeleri kendisinin istifasını talep ediyorlar.

Başkan Trump!

Eğer tarihe göz atacak olursanız Afganların size en büyük uluslararası iyiliği yaptığını anlayacaksınız. Onlar, sınırsız fedakarlıklarıyla sizi ve tüm dünyayı Kızıl Komünist Vebasından kurtardı. Yiğit Afgan halkının karşılığını onlara böylesine beceriksiz, yozlaşmış, ahlaksız ve suçlu yetkililer dayatarak mı vermek istiyorsunuz?

Mümeyyiz bir akıl ve sağlıklı bir vicdan, bu mazlum halkın muhteşem faaliyetleri ve uluslararası faydalarının karşılığı olarak onlarla cömertçe muamelede bulunmayı gerektirir; onları işgalle, dayatılmış bir savaşa atmakla, onların dini ve milli değerlerini ezmekle ve işlerinin başına müfsid yetkililer tayin etmekle değil.

Amerika Başkanı!

Senden önceki yetkililer, sonuçlarını hesap etmeden Afganistan’ı işgal etme kararı aldı. Afganistan’ı Afganlılarla alakası olmayan mantık dışı argümanlarla işgal ettiler. Topraklarını, dinini ve halkını korumak için kuvvetlerinize karşı kıyam eden Afganlar öylesine meşru bir savaş verdiler ki sizin liderliğinizdeki 48 ülkenin tam teçhizatlı kuvvetleri onları boyun eğdirmede ve yok etmede başarısız oldular.

Afganlar, Amerikalılara ya da dünyadaki diğer hiçbir millete karşı kötü niyet beslemiyor fakat eğer biri onların mahremiyetini çiğneyecek olursa o zaman saldırganları yenmede ve bozguna uğratmada zorlu ve mahir olurlar.

Halkımızın dini ve milli savaşı, gayri meşru veya bir vekalet savaşı değildir; aksine köklerini saf manevi ve milli şevkten alır. İstihbarat ajanlarınız kabul ederler ki bizim Mücahitlerimiz hiçbir ülke tarafından desteklenmiyor, aksine bir iddiayı ise asla ispatlayamazlar. Mükerrer işgallerden sonra milletimiz uzun savaşları nasıl yürüteceğini ve geleneksel silahları, yüksek kararlılık ve gayretle işlenmiş ekipmanlarıyla işgalcileri memleketinden çıkmaya nasıl zorlayacağını iyi anladı.

ABD Başkanı!

Amerikan gençleri hırsızların ve yozlaşmış yetkililerin buyrukları ikame olsun diye Afganistan çöllerinde ve dağlarında öldürülmek için doğmuyor ve ne de onların ebeveynleri onların Afganistan’da sivilleri öldürmesini tasvip etmiyorlar. Bilakis sen ve diğer Amerikalı yetkililer zaruri insani kaynağınız olan Amerikalı gençlerin canlarını korumak için önemli sorumluluğa sahipsiniz. Görünen o ki önceki yönetimlerin Amerikan gençlerini Afganları boğazlasın diye göndermiş olması tarihi bir hata oldu; bununla birlikte sorumluluk sahibi bir Amerikan Başkanı olarak sen, seleflerinin hatalarını incelemeli ve Afganistan’daki Amerikan kuvvetlerinin ölümünü ve yaralanmasını engellemelisin.

Generaller ölü ve sakatlara ilişkin gerçek istatistikleri gizliyor olsalar da Afganlar günlük olarak yola çıkan tabutları kolaylıkla sayabiliyorlar.

Başkan Trump!

Biz, senin seleflerinin hatalarını anladığının ve yeni Afganistan stratejinle konuyu etraflıca tekrar düşünmeye azmettiğinin farkına vardık. Birkaç savaş çığırtkanı kongre üyesi ve Afganistan’daki Generaller, askeri imtiyazlarını korumak için Afganistan savaşını uzatman için sana baskı yapıyorlar fakat bunun yerine sen birçok Amerikalı ve Afganın kaderlerinin benzer şekilde bu konuya bağlı olması nedeniyle ve sık sık söylendiği gibi ‘savaş, yalnızca savaşçıların heveslerine terk edilemeyecek zaruri bir siyasettir’ sözü nedeniyle sorumlu davranmalısın. Aynı zamanda Afgan meselesini savaş çığırtkanı Generallere de teslim etmemeli, tarihin seni barış müdafisi olarak hatırlayacağı bir karar almalısın.

Afganistan’daki savaş durumu senin farkına vardığından çok daha kötü! Mücahitlerin birçok kenti bir haftalık sürede müfsid rejimden aldığına ve çokça ekipmanı ele geçirdiğine ve daha uzun süre savaşabileceklerine sen tanık oluyorsun. Ülkedeki tüm ana yolların kontrolünü kolaylıkla ele alabilirler, ve eğer sivil kayıplardan endişe ediyor olmasalardı şuan kuşatma altında olan birçok vilayet başkentini fethederlerdi.

Buradaki her Afganın askerleriniz hakkındaki görüşü onların işgalci ve zalim olduğudur hatta kendilerine hazineler harcayıp silah sağladığınız ve daha sonra aynı silahla sizin askerlerinize ateş eden askerler bile (sizi işgalci ve zalim olarak görüyor.) buradaki her anne-baba nesillerine ülkesini işgalcilerden kurtarmayı öğretiyor. Her çocuğun intikam ruhuyla ve sizden önce üç imparatorluğu hezimete uğratmanın tarihi onuruyla büyütüldüğü bir beldede kalıcı bir varlık için istikrarlı bir durumu nasıl elde edeceksiniz?

Amerika Başkanı!

Şimdi herkes anlıyor ki Afganistan’daki savaşın ana nedeni yabancıların ülkeyi işgal etmesidir. Savaşın fitili, yabancıların işgaliyle ateşlendi ve herkes bu savaş durumundan kendi çıkarları doğrultusunda faydalanıyor. Eğer burada bir savaş olmasaydı, sorumluluk sahibi olumlu bir hükumet anarşiyi ve hukuksuzluğu önleyebilirdi.Ortadoğu’daki tecrübelerinizden de anladınız ki savaş ateşi tutuşturmak, dünyadaki hiçbir ülkenin çıkarına değil.

Önceki tecrübeler de göstermiştir ki Afganistan’a daha fazla asker göndermek Amerikan ordusunun ve ekonomik gücünün daha fazla yok olmasından başka bir şeyle sonuçlanmayacaktır; bu nedenle asker sayısını artırmak yerine Afganistan’dan tamamen çekilmeyi ön gören bir stratejinin uygulanması daha akıllıca olacaktır. Bu strateji bir yandan Amerikan askerlerine zarar veren yoldan korunmayı sağlarken diğer yandan da önceki Amerikalı yetkililerin hatalarından sıyrılarak miras kalan bir savaşa son verecek.

Son Söz

Birleşik Devletler Başkanı! Afganistan halkının İslam Emirliği liderliğinde kıyam etmesi, organizeli ve sorumlu milli, siyasi ve bölgesel askeri güçtür ki nice felaketlerin kök salmasını engellemiştir. Eğer sorumluluk sahibi politikaları ve İslam Emirliğinin organize olmuş grubu olmasaydı bu kargaşalar artacak ve kıvılcımları, komşulara, bölgeye ve tüm dünyaya ulaşacaktı.

Eğer birileri bu gerçeği anlayacak olsaydı, İslam Emirliğini Afganistan, bölge ve dünya için bir rahmet olarak görürdü çünkü İslam Emirliğinin kimseye zarar verme niyeti ve siyaseti yoktur ve başkalarına da Afgan topraklarını birine karşı kullanmasına izin vermeyecektir. –Şimdiye kadar yetersiz araçlarla sizinle savaşmış olan- Müslüman Afgan halkını bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerini sizin zulmünüzden kurtarmak için düşmanlarınıza ulaşmaya zorlamak, sizin için büyük bir hata olurdu.

Bu nedenle, sorumluluk sahibi bir Birleşik Devletler Başkanı olarak realiteyi anlamak ve ardından bunun üzerine karar almak sizin için daha iyi olacaktır. Ve açık yüreklilikle şunu da anla ki profesyonel ABD ve NATO askerleriyle, gelişmiş teknolojiyle, deneyimli askeri Generallerle, müteakip stratejilerle ve güçlü ekonomiyle Afgan savaşını kazanmayı başaramazsan bunu paralı askerlerle, adı çıkmış anlaşmalı firmalarla ve ahlaksız yardakçılarla asla kazanamazsın."

Afganistan İslam Emirliği

23.11.1438 - 15.08.2017