1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tevessül Meselesinde Deliller !

Konu, 'Sorunlu Konular' kısmında arowona tarafından paylaşıldı.

 1. Muvahhid Faruk

  Muvahhid Faruk * لا أمثل إلا نفسي * Kullanıcı


  Abdul Muizz! Yine diyorsunki: Bir kişinin sadece Allahtan yardım isteme konusunda yüzlerce sahih rivayeti bırakıb bir tana uydurma veya zayıf diye ihtilaflı rivayete ısrarla sarılması onun zayıf hadis mubtelası olduğunun göstergesidir.Muvahhid Faruk Cevap:Allah Allah ölemi mmmmm. O zaman o söylediğin yüzlerce sahih hadisi bırakıbda “bir tana uydurma veya zayıf” dediğin o rivayetle amel eden o iki imamı da Muslihi itham ettiğin gibi niye itham etmiyorsun? Bununla yanaşı bu duanı caiz gören o kadar fukahanı?Mmmmmmm. Kos kocaman iki imam amel etsin diğerleride böyle bir dua şeklini caiz görsün ama normal karşılansın. Ama o ilim ehlinin görüşüne göre uyarak amel eden ise zayıf hadis mubtelası olsun. Yoksa İmam Ahmed senin iddia ettiğin o yüzlerce sahih hadisi mi göremedi? Tamam Zorlama değelim ki göremedi..... O zaman ondan sonra gelen imamlar nasıl? Onlar da mı göremedi bu yüzlerce sahih hadisi? Böyle bir zayıf rivayetle amel etmeğe teşvik etti milleti?Şeyhul İslam İbn Teymiyye.....«Sahih Muslim»i bizzat şerh eden İmam Nevevi......Belkede elliden fazla hadis ustazından ilim almış Ebul Kasim Et Tabarani...Hatta Tabarani rivayeti naklettikten sonra Bu Tecrübeden geçirilmiştir diyor......Maliki alimlerinden İbnul Hacc El Abdari.........Maliki alimlerinden Şihabuddin En Nefrevi.......Allame Abdur Rauf El Munevi.......Hanbeli ulemasından İbn Kayyim El Cevziyye........Şimdi bu kdar alim senin iddia ettiğin o yüzlerce sahih hadisi göremedi öle mi? Böle bir şeyin mümkünlüğünü kabul edenin akıl kıtlığı lehine değil aleyhine delil olarak yeter....Gerçi söylediğin o söz doğru (Akıl ne büyük nimettir.) Ama senin bundan mahrum olduğun da ortada.Acele etmeye gerek yok otur iyice tefekkür et.Ayrıca demogojiye kaçanın kim olduğu ortada. Gerçi sen samimi olsaydın sana sorulan soruya cevap verirdin.Böyle bir Dua hakkında senin itikadın nedir?Ahiru Da’vana Elhamdulillahi Rabbil Alemin.
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin

  Aklını kullanmaktan aciz edebsiz cahiller aynaya bakarak yazdıklarından kendilerini muhatabı sanır ve sinirleniyor zannedebilir. Alakasız konuya 1,5 ay sonra yazı yazıyor ve hadisten bahsediyorsan, mesajlarda geçen hangi hadisse alıntı yapmıyorsun, sonra da yazmak günah mı diyorsun! Sana ecir kazandın yada gunah kazandın mı denildi ki embesilce konuşuyorsun? Senden hadisi ekle ki hangi hadisten sorduğun anlaşılsın, senin aklından geçenleri okuyan şeyhlerinden değiliz ki?
  Ayrıca Muslih, bir tane mesaj ve hadisten bahsetmedi!

  İmam Ahmed'in o rivayetle amel ettiği oğlu Abdullah'ın görüşü. Ayet ve hadis olmadığı gibi, bizi bağlayıcı de değildir. Bizi bağlayan böyle bir olayı yaşayan Rasulullah (s.a.v.)in kaybolan devesi hakkında Allah'tan başka sözde kulları(!) yardıma çağırıb çağırmadığıdır!
  Şimdi sen, Rasulullah (s.a.v.)in kaçıb kaybolan devesi Kasva hakkında neden ashabına tavsiye ettiği ve sen ve sofilerce sahih görülen duayla amel etmemiştir? bunun cevabını ver!
  Tabi bundan önce yukarıda sorduğum sorulara cevabını 2 dir bekliyorum!
  _Bu rivayetin senedinin ravileri arasında Maruf b. Hassan es-Semerkandi isimli ravi var mıdır?
  Eğer cevabın "evet vardır" ise muhaddisler bu kişinin güvenilirliği hakkında ne demişlerdir?
  Yok cevabın "hayır yoktur" ise, ravileri Abdullah ibn Mesud'a kadar sırasıyla yazar mısın?
  _Ayrıca ravi zincirinde kopukluk var mıdır? Var ise hangi raviler arası senedde kopukluk vardır?

  1- Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, X/132'de rivayetin ravisi olan Mâruf bin Hassan es Semerkandi hakkında (güvenilirliği, sika vs) ne demiştir?
  2- Ebu Hatim er-Razi, rivayetin ravisi olan Mâruf bin Hassan es Semerkandi hakkında (güvenilirliği, sika vs) ne demiştir?
  3- Ayrıca ravi zincirinde İbni Burayde ile İbni Mes’ud arasındaki ravilerde kopukluk yok ise isimlerini bekliyorum!
  4- (Konuyla pek ilgisi olmasa da) Aktardığın (Muslih) şu rivayetin Bab ve Hadis numarasını istiyorum.  5- Aşağıdaki hadislerden bir şey anlıyor musun?
  İbni Abbas (r.anhuma) şöyle buyurmuştur:
  "İstediğin zaman Allah'tan iste. İstimdad ve yardım istersen Allah'tan iste. Kalemin mürekkebi kurumuştur, sen karşılaştığın şey ilesin. Bütün yaratıklar uğraşsa, sana Allah'ın yazdığı faydalı şeyden başkasını veremezler ve gene bütün yaratıklar çalışsa, sana Allah'ın yazdığından başka hiçbir zarar veremezler"
  (İbn Mace, Keffaret: 2; Darimi, Nuzur: 6)

  Enes dedi ki: Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki:
  "Sizden herbir kimse Rabbinden ne ihtiyacı varsa hepsini O'ndan istesin. Hatta ayakkabının bağı koptuğu takdirde dahi onu O'ndan istesin"
  (İbn Hibban, Sahih, III, 148, 176, 177; el-Makdisi, el-Ehadisu'l-Muhtara, V, 9, 10;
  "İbn Hibban tarafından güvenilir ravilerin rivayeti olarak kaydedilmekle beraber, doğrusunun mursel olduğunu" kaydetmekledir.)


  Not :
  1- Sakın demogojiye kaçma, konuyu saptırma. Net , kısa sorduğum soruya cevap yaz!
  2- Buna cevab verdikten sonra da, kaypakça kaçtığın şu linkteki sorularıma cevab vereceksin! Acil bekliyorum :
  https://www.islam-tr.net/serbest-kursu/47452-zevahirinin-rafizileri-tekfir-etmedigi-dogrumu-4.html
  3- Sorularıma cevab vermeden bir daha kafana göre yazma!
 3. ammar huseyn

  ammar huseyn Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Sekizinci şüphe:

  İmam Ahmed’e atılan iftiranın cevabı

  İmam Ahmed r.h. Ehli Sünet ve Hadis’in büyük imamlarındandır. Allah ona rahmet eylesin. Kuran yaratıktır diyen Allah’ın düşmanlarının karşısında sabırla dayanmış bir imamdır. Bu nedenle böyle büyük bir imama Şirk iftirası atmak gerçekten çok tehlikelidir.
  Muasır müşrikler İmam Ahmed’in şirk işlediğini ve Allah’tan başkasına dua ettiğini iddia etmişlerdir. Halbuki bunların hepsi yalandır. İmam Ahmed sünnete sarılan birisidir. Sünneti takip eden imamlardan birisidir.Muhaliflerimiz de bu imama iftira atarlarken, sanki itikadi konuda ona uyduklarını iddia ediyorlar. Halbuki İmam Ahmed r.h. Allah’ın göklerin üstünde olduğunu inkar edeni tekfir eden birisidir. Nasıl ki Mervezi mesailinde nakletmiş, bizlerde bu meseleyi Ahmed bin Hanbel ve Selef’in itikadı risalemizde tafsille açıkladık.Yani eğer gerçekten muhaliflerimiz İmam Ahmed’i kendi imamları olarak görüyorlarsa, bilsinler ki İmam Ahmed onları tekfir ediyor. Eğer gerçeten muasır müşrikler İmam Ahmed’i imam olarak görüyorlarsa, İmam Ahmed’in dediği gibi Allah’ın göklerin üstünde olduğunu kabul edip, onu inkar edenleri Tekfir etmeleri gerekmektedir. Ama bizler biliyoruz ki muhaliflerimiz sadece fitne çıkartma adına İmam Ahmed’e iftira atıyorlar. Amaçları onu takib etmek değildir. Eğer onu takip etmek olsaydı, bu durumda onun dediklerini derlerdi.
  Zaten bizler İmam Ahmed’i takip etmeyi meşru görmüyoruz. Böyle bir şeye hiç kimseyi davet etmiyoruz. Takip edilecek tek kişi Efendimiz Allah Rasuludur s.a.v.
  Şimdide muhaliflerimizin iddialarını zikredip cevabını verelim.
  Muasır müşrikler şöyle demişlerdir:
  İmam Beyhakinin(r.a) “Şuaybul İman” isimli kitabinin 6-ci cildinin 128-ci sayfasinda bulunan 7697 numarali hadisdir.Bu sayfada İmam Beyhaki diyor ki:
  “Abdullah Ibni Ahmed Ibni Hanbel(r.a) dedi ki,Babamdan(Ahmed Ibni Hanbelden(r.a) şöyle duydum.Ben üçü yaya ikisi binekle olmak üzere 5 defa hac yaptim.Bir defasinda Yaya hacc yapmağa giderken yolumu kaybettim.Ey Allahin hizmetkarlari bana yardim edin diye yolumu buluncaya kadar böyle bağirdim”
  Derim ki: Bu zikredilen iftira hakkında iki yönden konuşacağız.
  Bir: Sened bakımından.
  İki: Mana bakımından.
  Elbette mana bakımından bu zikredilende Allah’tan başkasına yapılan bir dua yoktur.
  Bu rivayetin senedine bakarsak, göreceğiz ki Beyhaki hocası Hakim’den, o da Hafız Ahmed en-Neccad’dan, o da İmam Ahmed’in oğlu Abdullah’dan, o da babası İmam Ahmed’den rivayet etmiştir.
  Yalnız senedinde bir illet vardır. O da: İmam Neccad‘dan kaynaklanmıştır. İmam Neccad büyük bir alimdir. Güvenilirdir. İmamdır. Büyük bir kitapta Hadis’lerini toparlamıştır. Kendi yazdığı eserlerindeki Hadis’ler sahih’tir.
  Yalnız İmam Darukutni şöyle demiştir: Kendisi başkalarının kitabından tahdis etmiştir. Bu tahdis ettikleri kendi usulunde (eserlerinde) yoktur(Tarihul Bağdad, Hatip Bağdadi. 5.clt. 309.s. / Tarihul İslam, Zehebi. 7.clt. 860.s.).
  İmam Bağdadi bunu zikrettikten sonra şöyle demiştir: Neccad hayatının sonlarında kör olmuştu. Belkide bazı Hadis talebeleri ona Darukutni’nin dediğini okumuş olabilirler. En doğrusunu Allah bilir(geçmiş iki kaynağa bak).
  Derim ki: Bu nedenle Neccad’ın Sahih rivayetleri ile zayıf rivayetlerini ayırmamız için, İmam Abdullah bin Ahmed’den naklettiği bu rivayeti kendi kitaplarında olup olmadığını öğrenmemiz gerekmektedir. Çünkü hangi nakil onun eserlerinde yoksa, bu durumda onun rivayetlerine sokuşturulmuş olma ihtimali vardır. Ancak eğer kitaplarında bu rivayet mevcut ise, o zaman yakinen Sahih’tir.
  Yalnız onun kitabında bu rivayetin olup olmamasını öğrenene kadar, İmam Ahmed’den aktardığı bu nakil zayıf hükmündedir.
  Nasıl ki bu dediğimi önceden Şeyulislam İbni Teymiyye mudafası adlı eserimin dokuzuncu bölümünde, Hafız Iraki’nin bir Hadis’i sahih görmesine yaptığım mulahaza da zikretmiştim.
  Şimdi bu rivayet zayıf bile olsa, sahih olarak farzedelim ve İmam Ahmed’den gelen bu rivayetin manasına bakalım:
  Görüldüğü gibi İmam Ahmed geçmişte zikrettiğimiz Hadis’in manasını uygulamıştır. O da: Eğer bineğimizi kaybedersek, yer yüzünün her yerinde Melek’ler olduğundan, yanımızda bulunan Melek’lerin bize yardım etmesini isteyeceğiz.
  İmam Ahmed de bu Hadis’i uygulamıştır. Kendince ictihad etmiş ve yolu kaybolunca, etrafında bulunan Melek’lerin ona yolu göstereceğini düşünmüştür.
  İşte hepsi bu kadar.
  Nerede İmam Ahmed Allah’tan başkasına dua etmiş?
  Eğer İmam Ahmed, müşriklerin iddia ettiği gibi Allah’tan başkasına dua etmenin şirk olmadığına inansaydı, o zaman gidip ölmüş hocası olan Şafii’yi çağırırdı.
  Neden çağırmadı?
  Çünkü biliyordu ki Allah’tan başkasına dua etmek şirktir.
  İşte bu zikrettiğimiz kuvvetli delile muasır müşrikler asla cevap veremezler.
  Görüldüğü gibi İmam Ahmed en zor anında bile uzakta olan birisine dua etmiyor. Çünkü dua ederse Kafir olacağını biliyor. Bu nedenle yanında bulunan Melek’lerden yardım istiyor. İmam Ahmed biliyor ki yanında bulunmayandan yardım istemek şirktir. Böyle yapan kafir olur.
  İşte bunu anlayan, İmam Ahmed’in bu yaptığının bizim için bir delil olduğunu, muhaliflerimiz için bir delil olmadığını açıkça görür. Zaten bu rivayetin zayıf olduğuda ortaya çıkmıştır.

  Kitabın tamamı:
  Kitap: Allah’tan başkasına dua etme şirki hakkında zikredilen şüphelerin cevabı (80s.) | Ehli İlm


 4. Ali Tatar

  Ali Tatar Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  "Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz" Hadis midir? Uydurma mıdır? ihvanlar.net/2017/10/12/kabir-ehlinden-yardim-isteyiniz-hadis-midir-uydurma-midir/
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş