Benim kalemim yazmaz senin hüznünü.
Tükenir kalem, yırtılır kağıt.
Dağların taşıyamadığını taşıdığın içindir bu imtihan.
Sabret.
Ne ağıt yak, ne feryad-ı figan..
O imtihan ki, bedeli cennettir.
O sabır ki, bedeli Firdevs'tir.
Esaret korkutmasın gözünü,
O zindanlar ki, Yusuf'lara hane-i ilimdir.

Yobaz Şair