1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Muzammil adlı kişinin son etkinliği

 1. Muzammil Soru Muhammed Bin Abdulvahhab'ın Soyu konusuna dosya paylaştı.

  [ATTACH] Gördüğünüz o kırmızı yazı sizin önceki yorumunuz. Payanda olmanın anlamının yaranmak ve destek olmak olduğunu hatırlatmama...

  Screenshot_2017-11-21-16-39-03-1.jpg 21 Kasım 2017 16:05
 2. Muzammil Soru Muhammed Bin Abdulvahhab'ın Soyu konusunda cuheyman el-uteybi'ın mesajına dua etti.

  Tamam kimdir diyorum bende sana ? Önce çok iyi biliyorum diyorsun sonra da bilmediğim konularda yorum yapmayı sevmem diyorsun, kimdir o ?

  21 Kasım 2017 15:41
 3. Muzammil Her Haftaya 1 Fıkıh Terimi konusuna dosya paylaştı.

  Delk Kelime ovmak, ovuşturmak, çitilemek anlamlarına gelmektedir. Abdest ve gusül ile necasetin temizlenmesinde bir tabir olarak fıkıh...

  SnapPic_20171120231854911.jpg 20 Kasım 2017 22:29
 4. Muzammil Her Haftaya 1 Hadis Terimi konusunu yanıtladı.

  Hadîs-i Maktû': Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâma kadar bilinip, Tâbiîn'den rivâyet olunan hadîs-i şerîfler. Tâbiîn'den rivâyet...

  20 Kasım 2017 18:01
 5. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Ne kadar büyük olursa olsun, helâl olduğuna inanmadıkça hiçbir müslümanı, işlediği herhangi bir günah sebebiyle tekfir etmeyiz, îman...

  20 Kasım 2017 17:30
 6. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  Allah, düşmanlarını kimi zaman bizzat Kendisi cezalandırır. Kimi zaman da Mü’min kullarının elleriyle cezalandırır. Bunun böyle oluşu...

  20 Kasım 2017 17:30
 7. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  İbn Kayyım el-Cevziyye (rh.a) şöyle diyor: "İlim, çok nakletme, araştırma ve söz üretme demek değildir. İlim, doğru sözlerin yanlış...

  20 Kasım 2017 17:29
 8. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Tekfir kötü bir şey olmak bir yana bir zaruret, bizzat Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisinin yaptığı ve asr-ı saadetten...

  20 Kasım 2017 17:29
 9. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Herhangi bir gerekçeyle “Tekfirden uzak durmalıyız” iddiası, ictimâî zaviyeden imkânsızdır. Zira eğer küfür var ise tekfir de olmak...

  20 Kasım 2017 17:29
 10. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Tekfir hükmünün ağır neticeleri olduğu için fetva verilirken “Dikkatli olunmalıdır” demek başka bir şey, “Tekfirden sakınılmalıdır”...

  20 Kasım 2017 17:29
 11. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Müslümanlara karşı müşriklere destek olmak müstekil bir küfürdür. Kim bu duruma düşerse, apaçık bir küfre düşmüş olur ve kesinlikle...

  20 Kasım 2017 17:29
 12. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Tağutu reddetmek, ondan ve onun ortaklarından uzaklaşmak imanın ve Tevhid’in sıhhatinin şartlarından olduğuna göre, bunu terk etmek ve...

  20 Kasım 2017 17:28
 13. Muzammil Faydalı Kesitler konusunda Muvahhid Faruk'ın mesajına dua etti.

  "Din ile alay edenlerin meclisinde oturmak, müstakil bir küfür sebebidir. Kişi, alay edenlerin sözlerini reddetmediği ya da onların...

  20 Kasım 2017 17:28
 14. Muzammil Tevhid Akidesiyle Tanıştıktan Sonra Yaşadıklarınız ! konusunda Ubeyd'ın mesajına dua etti.

  "Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine...

  20 Kasım 2017 17:27